Προβολή Σε Κέντρο Πληροφοριών Στο PowerPoint 2016

Set Up A Kiosk Presentation in PowerPoint 2016

Στο PowerPoint μπορούμε πολύ απλά να δημιουργήσουμε μία Παρουσίαση που Εκτελείται Αυτόματα (Self-Running Presentation) για να κοινοποιήσουμε πληροφορίες χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση παρουσιαστή. Μπορούμε να ρυθμίσουμε την Παρουσίαση (Presentation) για να προβληθεί σε περίπτερο ή σε μία σύμβαση. Μπορούμε επίσης να κάνουμε τις κατάλληλες ρυθμίσεις, έτσι ώστε το κοινό να μην μπορεί να κάνει αλλαγές στην Αυτόματη Παρουσίαση (Self-Running Presentation). Αφού δημιουργήσουμε την Προβολή Σε Κέντρο Πληροφοριών (Self-Running Presentation), η επανα-προβολή της ξεκινάει αυτόματα μετά το τέλος της.

Για να δημιουργήσουμε μία Προβολή Σε Κέντρο Πληροφοριών Στο PowerPoint 2016 (Set Up A Kiosk Presentation in PowerPoint 2016), το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.

Πρώτα θα πρέπει να δημιουργήσουμε την Παρουσίασή (Presentation), ή να την ανοίξουμε για να κάνουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για τη δημιουργία Προβολής Κέντρου Πληροφοριών (Kiosk Presentation) και έπειτα να επιλέξουμε το tab Προβολή Παρουσίασης (Slide Show), όπου απόν την περιοχή Ρύθμιση (Set Up) της κορδέλας επιλέγουμε την εντολή Ρυθμίσεις Προβολής Παρουσίασης (Set Up Slide Show) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Slide Show Tab - Set Up Slide Show

Αφού επιλεγεί η εντολή, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις Προβολής (Set Up Show), όπου από την πάνω αριστερή γωνία του παραθύρου της περιοχής που ονομάζεται Τύπος Προβολής (Show Type), παρατηρούμε τις εξής τρεις εντολής:

  • Παρουσίαση Από Ομιλητή (Πλήρης Οθόνη) – (Presented By A Speaker (Full Screen))
  • Προβολή Με Συμμετοχή Του Χρήστη (Παράθυρο) – (Browsed By An Individual (Window))
  • Προβολή Σε Κέντρο Πληροφοριών (Πλήρης Οθόνη) – (Browsed At A Kiosk (Full Screen))

Set Up Show Dialog Box

Για να δημιουργήσουμε μία Παρουσίαση Αυτόματης Εκτέλεσης (Self-Running Presentation) επιλέγουμε το κουμπί ελέγχου δίπλα στην εντολή Προβολή Σε Κέντρο Πληροφοριών (Πλήρης Οθόνη) – (Browsed At A Kiosk (Full Screen)), όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Αφού επιλεγεί η εντολή, αρκετές εντολές που βρίσκονται σε αυτό το παράθυρο διαλόγου απενεργοποιούνται όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

Browsed At Kiosk

Αφού τελειώσουμε πατάμε στο κουμπί Οκ για να επιστρέψουμε στην Παρουσίαση (Presentation). Για να ρυθμίσουμε κατάλληλα την Προβολή Σε Κέντρο Πληροφοριών (Kiosk Presentation), θα πρέπει να χρονομετρήσουμε τις διαφάνειές μας. Για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει από το tab Προβολή Παρουσίασης (Slide Show) και από την περιοχή Ρύθμιση (Set Up) θα πρέπει να επιλέξουμε την εντολή Χρονισμός Παρουσίασης Με Δοκιμή (Rehearse Timings) όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

Rehearse Timings

Αφού επιλεγεί η εντολή Χρονισμός Παρουσίασης Με Δοκιμή (Rehearse Timings) μεταφερόμαστε σε Κατάσταση Εγγραφής (Recording Mode) όπως μπορούμε να δούμε και παρακάτω. Σε αυτήν την κατάσταση, μπορούμε να πλοηγηθούμε στην πρώτη διαφάνεια της Παρουσίασης (Presentation) και να πατήσουμε στο κουμπί Παύση (Pause) που βρίσκεται στην πάνω αριστερή γωνία του παραθύρου για να σταματήσουμε τον Χρονοδιακόπτη (Timer).

Μπορούμε να κάνουμε κλικ στην Περιοχή Ώρας (Time Code) και να καθορίσουμε εμείς η ίδιοι την χρονική διάρκεια της ώρας που θέλουμε να εμφανίζεται η Διαφάνειά (Slide) μας. Μπορούμε να μετακινηθούμε από διαφάνεια σε διαφάνεια και να επαναλάβουμε την ίδια διαδικασία. Αφού τελειώσουμε, βεβαιωνόμαστε ότι έχουμε κάνει όλες τις ρυθμίσεις που θέλουμε.

Rehearse Settings

Αφού έχουμε τελειώσει με τον Χρονισμό Παρουσίασης Με Δοκιμή (Rehearse Timings), πατάμε στο κουμπί Οκ του πληκτρολογίου μας όπου και εμφανίζεται ένα Πληροφοριακό Παράθυρο Διαλόγου Του PowerPoint, όπου και μας ενημερώνει εάν θέλουμε να διατηρήσουμε τις Νέες Χρονομετρήσεις της Διαφάνειας (Slide Timings), όπου και πατάμε στο κουμπί Ναι (Yes) και εάν δεν θέλουμε πατάμε στο κουμπί Όχι (No). Εάν είμαστε σίγουροι για τις Χρονομετρήσεις (Timings) πατάμε στο κουμπί Ναι (Yes) για να επιστρέψουμε στην Παρουσίαση (Presentation).

Informational Dialog Box

Αυτό είναι! Είμαστε έτοιμοι για την Προβολή Σε Κέντρο Πληροφοριών Στο PowerPoint 2016 (Kiosk Presentation).

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει τη διαδικασία ρύθμισης Προβολής Σε Κέντρο Πληροφοριών Στο PowerPoint 2016 (Set Up A Kiosk Presentation in PowerPoint 2016).

Advertisements

About officesmart

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on October 18, 2016, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, PowerPoint 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Προβολή Σε Κέντρο Πληροφοριών Στο PowerPoint 2016.

Comments are closed.