Όχι Αντιγραφή & Επικόλληση; Αναπαραγωγή Διαφανειών Στο PowerPoint 2016

Don’t Copy & Paste; Duplicate Slides in PowerPoint 2016

Υπάρχουν αρκετές φορές που θέλουμε να εισάγουμε μία Διαφάνεια (Slide) που περιέχει τα περιεχόμενα μίας υπάρχουσας Διαφάνειας (Slide) στην Παρουσίαση (Presentation). Τι κάνουμε; Σίγουρα όχι Αντιγραφή (Copy) και Επικόλληση (Paste). Ο πιο εύκολος και απλός τρόπος είναι να κάνουμε Αναπαραγωγή (Duplicate) την Διαφάνεια (Slide) ή Διαφάνειες (Slides) που θέλουμε. Για να μάθουμε πώς μπορούμε να κάνουμε Αναπαραγωγή Διαφάνειας ή Διαφανειών (Duplicate Slide or Slides) στο PowerPoint 2016, απλώς ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Πρώτα θα πρέπει να επιλέξουμε την Διαφάνεια (Slide) ή Διαφάνειες (Slides) από τα αριστερά του Παραθύρου Περιήγησης (Navigation Pane) που θέλουμε να Αναπαράγουμε (Duplicate). Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει την δεύτερη και τέταρτη Διαφάνεια (Slide).

Ctrl + Click Select Slides

Αφού έχουν επιλεγεί η Διαφάνειες (Slides), από το tab Κεντρική (Home) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Διαφάνειες (Slides), επιλέγουμε την εντολή Νέα Διαφάνεια (New Slide). Από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται, στο κάτω μέρος του επιλέγουμε την εντολή Αναπαραγωγή Επιλεγμένων Διαφανειών (Duplicate Selected Slides).

File - New Slide - Duplicate Selected Slides

Άλλος τρόπος για την Αναπαραγωγή Διαφανειών (Duplicate Slides), είναι να έχουμε επιλέξει και πάλι την Διαφάνεια (Slide) ή Διαφάνειες (Slides) και έπειτα να επιλέξουμε το tab Εισαγωγή (Insert) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Διαφάνειες (Slides) να επιλέξουμε την εντολή Νέα Διαφάνεια (New Slide). Αφού επιλεγεί, εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού όπου και πάλι επιλέγουμε την εντολή Αναπαραγωγή Επιλεγμένων Διαφανειών (Duplicate Selected Slides).

Insert - New Slide - Duplicate Selected Slides

Τέλος, άλλος τρόπος για την Αναπαραγωγή (Duplicate) Διαφάνειας (Slide) ή Διαφανειών (Slides) από την στιγμή που έχουν επιλεγεί, είναι να κάνουμε ένα δεξί κλικ με το ποντίκι μας για να εμφανιστεί το μενού συντόμευσης όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα. Από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε την εντολή Αναπαραγωγή Διαφάνειας (Duplicate Slide).

Right Click - Shortcut Menu - Duplicate Selected Slides

Οποιονδήποτε τρόπο και εάν επιλέξουμε να κάνουμε Αναπαραγωγή (Duplicate) την Διαφάνεια (Slide) ή Διαφάνειες (Slides), οι Διαφάνειες (Slides) θα εισαχθούν κάτω από την τελευταία επιλεγμένη Διαφάνεια (Slide).

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video που περιγράφει την διαδικασία Αναπαραγωγή Διαφάνειας ή Διαφανειών Στο PowerPoint 2016 (Duplicate Slide or Slides in PowerPoint 2016).

Advertisements

About officesmart

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on October 25, 2016, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, PowerPoint 365 Greek. Bookmark the permalink. Comments Off on Όχι Αντιγραφή & Επικόλληση; Αναπαραγωγή Διαφανειών Στο PowerPoint 2016.

Comments are closed.