Ιδέες Σχεδίασης Στο PowerPoint 2016

Design Ideas In PowerPoint 2016

Design Ideas

Έχετε ποτέ θελήσει να δημιουργήσετε επαγγελματικές Διαφάνειες (Slides) στο PowerPoint; Έχετε θελήσει οι Διαφάνειες (Slides) να έχουν υψηλή ποιότητα; Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να Εισάγουμε (Insert) μία Εικόνα (Image) στην Παρουσίαση (Presentation) και απευθείας εμφανίζεται οι Ιδέες Σχεδίασης (Designer) όπου θα μας παρέχει Ιδέες για τον Σχεδιασμό της Παρουσίασης (Presentation). Απλώς επιλέγουμε μία από τις Ιδέες (Ideas) και τελειώσαμε. Με τη χρήση της Ιδέας Σχεδίασης (Designer) έχουμε έτσι αρκετό περισσότερο χρόνο για να συγκεντρωθούμε στην Παρουσίασή (Presentation) μας. Παρακάτω μπορείτε να δείτε πώς δουλεύουν οι Ιδέες Σχεδίασης (Design Ideas) στο PowerPoint 2016.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να Εισάγουμε (Insert) μία Εικόνα (Image) στην Παρουσίασή (Presentation) μας όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Insert Pictures in PowerPoint 2016

Αφού εισαχθεί η εικόνα στην Παρουσίαση (Presentation) και είναι επιλεγμένη όπως εμφανίζεται παρακάτω, εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών Ιδέες Σχεδίασης (Design Ideas) στα δεξιά της οθόνης μας.

Design Ideas in PowerPoint 2016

Το παράθυρο εργασιών Ιδέες Σχεδίασης (Design Ideas), μας παρέχει αρκετές ιδέες για πως θέλουμε η Διαφάνειά (Slide) να σχεδιαστεί. Όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα, παρατηρούμε την εικόνα στα αριστερά και η θέση κράτησης αντικειμένου στα δεξιά. Σε άλλες Διαφάνειες (Slides), παρατηρούμε την εικόνα διαφανή και να εμφανίζεται σαν Φόντο (Background) στη Διαφάνειά (Slide) μας.

Design Ideas in PowerPoint 2016

Παρακάτω, μπορούμε να δούμε περισσότερες Ιδέες Σχεδίασης (Design Ideas) που είναι διαθέσιμες και που μπορούμε να επιλέξουμε. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε μία Ιδέα Σχεδίασης (Desing Idea) και αυτή θα εφαρμοστεί στην τρέχουσα Διαφάνεια (Slide).

Design Ideas in PowerPoint 2016

Στην παρακάτω εικόνα, έχω εφαρμόσει σε μία Διαφάνεια (Slide) κάποιο από τις Ιδέες Σχεδίασης (Design Ideas).

Design Ideas Exaple in PowerPoint 2016

Στην επόμενη εικόνα, έχω εφαρμόσει μία διαφορετική Ιδέα Σχεδίασης (Design Idea) στην Διαφάνεια (Slide).

Design Ideas Exaple in PowerPoint 2016

Το χαρακτηριστικό Ιδέα Σχεδίασης (Design Idea) στο PowerPoint 2016 είναι εκπληκτικό.  Μας εξοικονομεί αρκετό χρόνο ώστε να μπορέσουμε να συγκεντρωθούμε στο τι θέλουμε στην Παρουσίασή (Presentation) μας.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει το χαρακτηριστικό Ιδέες Σχεδίασης Στο PowerPoint 2016 (Design Ideas In PowerPoint 2016).

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on November 15, 2016, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, PowerPoint 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Ιδέες Σχεδίασης Στο PowerPoint 2016.

Comments are closed.