Δυνατότητα Μεταμόρφωσης Στο PowerPoint

Morph Transition In PowerPoint

Morph Transition

Μία νέα Μετάβαση (Transition) κατέφθασε στο PowerPoint 2016, η οποία ονομάζεται Δυνατότητα Μεταμόρφωσης (Morph). Με αυτήν την Μετάβαση (Transition), μπορούμε να κάνουμε ομαλές μεταβάσεις, και αντικείμενα να μετακινούνται μεταξύ Διαφανειών (Slides) στην Παρουσίαση (Presentation). Μπορούμε να εφαρμόσουμε τη Δυνατότητα Μεταμόρφωσης (Morph) όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε την αίσθηση της κίνησης. Για να δούμε πώς δουλεύει η Δυνατότητα Μεταμόρφωσης (Morph) στο PowerPoint 2016 απλά συνεχίστε να διαβάζετε.

Για να δουλέψει σωστά η Δυνατότητα Μεταμόρφωσης (Morph), θα πρέπει να έχουμε δύο Διαφάνειες (Slides) με κοινό στοιχείο ένα τουλάχιστον αντικείμενο. Στο παρακάτω δικό μου παράδειγμα, έχω ήδη την Διαφάνεια (Slide) που θέλω, και αφού κάνω ένα δεξί κλικ πάνω της, επιλέγω από το μενού συντόμευσης την εντολή Αναπαραγωγή Διαφάνειας (Duplicate Slide). Με αυτόν τον τρόπο έχω δύο πανομοιότυπες Διαφάνειες (Slides) στην Παρουσίασή (Presentation) μου. Στην Διαφάνεια (Slide) που έχει αναπαράγει, μετακινώ το αντικείμενο (στο παράδειγμα τον Άγιο Βασίλη) σε μία διαφορετική θέση στη Διαφάνεια (Slide) και ακόμα αλλάζω και το μέγεθός του. Επίσης έχω αλλάξει το Μέγεθος (Size) του Τίτλου (Title) και το έχω μετακινήσει στην Αριστερή (Left) γωνία της Διαφάνειας (Slide). Εάν εισάγουμε ή διαγράψουμε οτιδήποτε στην Αναπαραγόμενη Διαφάνεια (Duplicated Slide), αυτό θα ξεθωριάσει προς τα μέσα ή θα ξεθωριάσει προς έξω αφού χρησιμοποιήσουμε τη Δυνατότητα Μεταμόρφωσης (Morph).

Duplicate Slide

Αφού έχουμε κάνει οτιδήποτε χρειάζονταν, επιλέγουμε το tab Μεταβάσεις (Transitions) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Μεταβάσεις Σε Αυτήν Την Διαφάνεια (Transitions To This Slide), επιλέγουμε το βέλος στα δεξιά της περιοχή για να εμφανιστεί το πτυσσόμενο μενού με όλες τις διαθέσιμες Μεταβάσεις (Transitions). Τότε επιλέγω τη Δυνατότητα Μεταμόρφωσης (Morph) από τις διαθέσιμες, όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Transitions - Morph

Αφού έχουμε εφαρμόσει τη Μετάβαση (Transition) Δυνατότητα Μεταμόρφωσης (Morph), επιλέγουμε την εντολή Επιλογές Εφέ (Effect Options) που βρίσκεται στα δεξιά της περιοχής Μεταβάσεις Σε Αυτή Την Διαφάνεια (Transitions To This Slide) για να εμφανιστεί το πτυσσόμενο μενού, έτσι ώστε να επιλέξουμε πώς θα θέλουμε τη Δυνατότητα Μεταμόρφωσης (Morph) να λειτουργήσει. Μπορούμε να επιλέξουμε μία από τις παρακάτω εντολές:

  • Αντικείμενο (Objects): Με την επιλογή του, μετακινούνται όλα τα αντικείμενα (όπως εικόνες και σχήματα)
  • Λέξεις (Words): Με την επιλογή του, μετακινούνται αντικείμενα και μεμονωμένες λέξεις (θα πρέπει να έχουμε την ίδια χρήση πεζών-κεφαλαίων)
  • Χαρακτήρες (Characters): Με την επιλογή του, μετακινούνται αντικείμενα και μεμονωμένη γράμματα (θα πρέπει να έχουμε την ίδια χρήση πεζών-κεφαλαίων)

Effect Options

Τελειώσαμε! Μπορούμε τώρα να επιλέξουμε την εντολή Προεπισκόπηση (Preview) στα αριστερά του tab Μεταβάσεις (Transitions), όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα, έτσι ώστε να δούμε τη Μετάβαση (Transition) Δυνατότητα Μεταμόρφωσης (Morph) σε λειτουργία.

Preview

Στην Διαφάνεια που έχουμε Αναπαράγει (Duplicated Slide) μπορούμε να μετακινήσουμε αντικείμενα όπως ανέφερα, αλλά μπορούμε και να αλλάξουμε χρώματα, να μετακινήσουμε χαρακτήρες και άλλα πολλά για να κάνουμε χρήση της Μετάβασης (Transition) Δυνατότητα Μεταμόρφωσης (Morph).

Morph Transition Example

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video που περιγράφει τη Χρήση Μετάβασης Δυνατότητα Μεταμόρφωσης Στο PowerPoint 2016 (How To Use the Morph Transition in PowerPoint 2016).

Advertisements

About officesmart

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on November 22, 2016, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, PowerPoint 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Δυνατότητα Μεταμόρφωσης Στο PowerPoint.

Comments are closed.