Εμφάνιση Συναρτήσεων Αντί Τιμών Σε Κελιά του Excel

How To Show Formulas Instead Of Values in Excel

Show Formula

Στο Excel 2016 και σε προγενέστερες εκδόσεις του Excel, έχουμε την επιλογή να εμφανίσουμε τις Συναρτήσεις (Formulas) στα Κελιά (Cell) αντί για τα Αποτελέσματα (Results). Αυτό είναι αρκετά εύχρηστο, εάν δουλεύουμε σε ένα Φύλλο Εργασίας (Worksheet) που περιέχει πολλούς Τύπους (Formulas), και θέλουμε να κατανοήσουμε πώς όλοι αυτοί οι Τύποι (Formulas) συνδέονται μεταξύ τους. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται σε κάθε υπολογισμό έτσι ώστε να ελέγξουμε γρήγορα τους Τύπους (Formulas) για σφάλματα. Για να μάθουμε λοιπόν πώς μπορούμε να εμφανίσουμε Συναρτήσεις (Formulas) αντί για Τιμές (Values) στο Excel απλώς συνεχίστε να διαβάζετε.

Όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα, το Κελί (Cell) F7 είναι ενεργοποιημένο. Σε αυτό το Κελί (Cell), βλέπουμε την Τιμή που έχει Υπολογιστεί (Calculated Result) αντί για τον Τύπο (Formula). Τον Τύπο (Formula) μπορούμε να τον δούμε στην Γραμμή Τύπων (Formula Bar), όπου σε αυτήν την περίπτωση ο Τύπος (Formula) είναι ο εξής: =sum(B7:E7).

Formula Bar

Πρώτα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε Προβολή Backstage. Αφού μεταφερθούμε σε Προβολή Backstage, από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται, από τα αριστερά επιλέγουμε την κατηγορία Επιλογές (Options). Αφού επιλεγεί, το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Excel (Excel Options), όπου από τα αριστερά επιλέγουμε την κατηγορία Για Προχωρημένους (Advanced).

Excel Options - Advanced

Αφού επιλεγεί η κατηγορία Για Προχωρημένους (Advanced), πλοηγούμαστε στο παράθυρο διαλόγου μέχρι να εντοπίσουμε την περιοχή που ονομάζεται Εμφάνιση Επιλογών Για Αυτό Το Φύλλο Εργασίας (Show Formulas In Cells Instead Of Their Calculated Results).

Display Options For This Worksheet

Το μόνο που απομένει, είναι να ενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου που βρίσκεται στα αριστερά της εντολή που αναφέρει Εμφάνιση Τύπων Σε Κελιά Αντί Των Υπολογισμένων Αποτελεσμάτων (Show Formulas In Cells Instead Of Their Calculated Results). Αφού ενεργοποιηθεί, πατάμε στο κουμπί ΟΚ για να κλείσει το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Του Excel (Excel Options) και για να επιστρέψουμε στο Φύλλο Εργασίας (Worksheet) μας.

Display Options For This Worksheet

Τώρα στο Φύλλο Εργασίας (Worksheet) μας, παρατηρούμε ότι εκεί που εμφανίζονται τα Υπολογιζόμενα Αποτελέσματα (Calculated Results), εμφανίζονται οι Τύποι (Formulas).

Show Formulas

Για να εμφανιστούν και πάλι τα Υπολογιζόμενα Αποτελέσματα (Calculated Results) θα πρέπει να ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία που περιεγράφηκε πιο πάνω.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video, που περιγράφει τη διαδικασία Εμφάνιση Συναρτήσεων Αντί Τιμών Σε Κελιά του Excel (How To Show Formulas Instead Of Values in Excel).

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on November 29, 2016, in Excel 365 Greek, Microsoft Office 365 ProPlus Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Εμφάνιση Συναρτήσεων Αντί Τιμών Σε Κελιά του Excel.

Comments are closed.