Δημιουργία Αντιγράφου Φύλλου Εργασίας Χωρίς Τις Συναρτήσεις

How to Create a Copy of an Excel Worksheet Without Formulas

Formulas

Φανταστείτε να έχετε δημιουργήσει ένα Βιβλίο Εργασίας (Workbook) στο Excel που περιέχει Συναρτήσεις (Formulas) και θα πρέπει να το διανείμουμε σε άλλους. Το μόνο πρόβλημα που υπάρχει, είναι ότι δεν θέλουμε να αποκαλύψουμε τι είδους Συναρτήσεις (Formulas) έχουμε δημιουργήσεις και περιέχει το Βιβλίο Εργασίας (Workbook). Σε αυτήν ανάρτηση θα μάθουμε πώς μπορούμε να αντιγράψουμε ένα Φύλλο Εργασίας (Worksheet) σε ένα διαφορετικό Βιβλίο Εργασίας (Workbook), έτσι ώστε να εμφανίζονται τα Αποτελέσματα (Results) των Συναρτήσεων (Formulas) και όχι οι ίδιες οι Συναρτήσεις (Formulas).

Στην παρακάτω εικόνα μπορούμε να δούμε το Φύλλο Εργασίας (Worksheet) μας, με όλα απαραίτητα δεδομένα καταχωρημένα, όπως επίσης ότι υπάρχουν και Συναρτήσεις (Formulas). Αν παρατηρήσουμε τη Γραμμή Συναρτήσεων (Formula Bar) μπορούμε να δούμε ποια Συνάρτηση (Formula) υπάρχει.

Formula

Τώρα στο επόμενο βήμα θα χρειαστεί να κάνουμε Αντιγραφή (Copy) το Φύλλο Εργασίας (Worksheet). Μπορούμε είτε να επιλέξουμε το πάνω αριστερό κουμπί που βρίσκεται στο πάνω μέρος της Αρίθμησης Γραμμών (Row Numbering) και στα αριστερά της Αρίθμησης Στηλών (Column Lettering). Μπορούμε επίσης να πατήσουμε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+A. Όποιον τρόπο και εάν επιλέξουμε θα επισημανθεί όλο το Φύλλο Εργασίας (Worksheet) όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

Select Sheet

Τότε από το tab Κεντρική (Home) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Πρόχειρο (Clipboard) επιλέγουμε την εντολή Αντιγραφή (Copy) όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

Copy Data

Αφού επιλέξουμε την εντολή Αντιγραφή (Copy) και όλα τα δεδομένα μας βρίσκονται στο Πρόχειρο (Clipboard), δημιουργούμε ένα Νέο Βιβλίο Εργασίας (New Workbook). Αφού δημιουργηθεί το Νέο Βιβλίο Εργασίας (New Workbook), από το tab Κεντρική (Home) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Πρόχειρο (Clipboard) επιλέγουμε το βέλος κάτω από την εντολή Επικόλληση (Paste) όπως φαίνεται και παρακάτω. Αμέσως εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού με όλες τις διαθέσιμες εντολές Επικόλλησης (Paste). Εντοπίζουμε την περιοχή που ονομάζεται Επικόλληση Τιμών (Paste Values) και επιλέγουμε την πρώτη εντολή που ονομάζεται Τιμές (Values).

Paste Values

Αφού επιλεγεί η εντολή Επικόλληση Τιμών (Paste Values), ότι βρίσκονταν μέσα στο Πρόχειρο (Clipboard) έχει Επικολληθεί (Pasted) στο Βιβλίο Εργασίας (Workbook). Όλα βρίσκονται στη θέση τους, έτσι όπως πρέπει να είναι, αλλά παρατηρούμε ότι άμα μετακινηθούμε ανάμεσα στα Κελιά (Cells) του Φύλλου Εργασίας (Worksheet) θα δούμε ότι δεν υπάρχουν καθόλου Συναρτήσεις (Formulas). Μόνο οι Τιμές (Values) βρίσκονται στο Φύλλο Εργασίας (Worksheet) και δεν υπάρχουν πουθενά Συναρτήσεις (Formulas).

Pasted Without Formulas

Τέλος! Το Νέο Φύλλο Εργασίας (New Worksheet) περιέχει μόνο τα αποτελέσματα των Συναρτήσεων (Formulas) από το αρχικό Φύλλο Εργασίας (Worksheet) και όχι τις ίδιες τις Συναρτήσεις (Formulas).

Με αυτήν μέθοδο μπορούμε να μετακινήσουμε Φύλλα Εργασίας (Worksheets) από το ένα Βιβλίο Εργασίας (Workbook) σε άλλα, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που περιεγράφηκε πιο πάνω διατηρώντας τις Συναρτήσεις (Formulas) στο αρχικό Βιβλίο Εργασίας (Workbook).

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει τη διαδικασία Δημιουργίας Αντιγράφου Φύλλου Εργασίας Χωρίς Τις Συναρτήσεις Στο Excel 2016 (How to Create a Copy of an Excel Worksheet Without Formulas)

Advertisements

About officesmart

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on December 6, 2016, in Excel 365 Greek, Microsoft Office 365 ProPlus Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Δημιουργία Αντιγράφου Φύλλου Εργασίας Χωρίς Τις Συναρτήσεις.

Comments are closed.