Εισαγωγή και Επεξεργασία Εικονιδίων Στο Office 365

Insert And Edit Icons In Office 365

Insert and Edit Icons in Office 365

In Office 365 we have available standard icons to insert in our Document, Workbooks, Presentations and Emails. These icons are from a standard library of SVG (Scalable Vector Graphic) files that we can easily use. In order to find out how to Insert Icons in Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint and Microsoft Outlook just keep on reading.

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ξεκινήσει την εφαρμογή του Microsoft Word και έχω επιλέξει το tab Εισαγωγή (Insert) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Απεικονίσεις (Illustrations) έχω επιλέξει την εντολή Εικονίδια (Icons).

Insert Icons

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ξεκινήσει την εφαρμογή του Microsoft Excel και έχω επιλέξει το tab Εισαγωγή (Insert) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Απεικονίσεις (Illustrations έχω επιλέξει την εντολή Εικονίδια (Icons).

Insert Icons In Excel 365

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ξεκινήσει την εφαρμογή του Microsoft PowerPoint και έχω επιλέξει το tab Εισαγωγή (Insert) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Απεικονίσεις (Illustrations) έχω επιλέξει την εντολή Εικονίδια (Icons).

Insert Icons In PowerPoint 365

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ξεκινήσει την εφαρμογή του Microsoft Outlook και έχω δημιουργήσει ένα Νέο Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (New Mail Message) και έχω επιλέξει το tab Εισαγωγή (Insert) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Απεικονίσεις (Illustrations) έχω επιλέξει την εντολή Εικονίδια (Icons).

Insert Icons In Outlook 365

Οποιαδήποτε εφαρμογή και εάν τρέχουμε, εφόσον επιλέξουμε την εντολή Εικονίδια (Icons) από την περιοχή Απεικονίσεις (Illustrations), θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή Εικονιδίου (Insert Icons) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Insert Icons

Το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή Εικονιδίων (Insert Icons) είναι χωρισμένο σε διαφορετικές Κατηγορίες (Categories). Μπορούμε να βρούμε τις Κατηγορίες (Categories) στα αριστερά του παραθύρου και για παράδειγμα μερικές από αυτές είναι οι εξής:

Άνθρωποι (People), Τεχνολογία και Ηλεκτρονικά (Technology and Electronic), Επικοινωνία (Communication), Επιχειρήσεις (Business) και άλλα πολλά.

Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε την κατηγορία που θέλουμε, και από το μέσο του παραθύρου θα εμφανιστούν τα αντίστοιχα Εικονίδια (Icons). Αφού αποφασίσουμε ποιο Εικονίδιο (Icon) θέλουμε, κάνουμε κλικ στο κουτί ελέγχου που βρίσκεται στην πάνω αριστερή γωνία.

Insert Icons

Μπορούμε να επιλέξουμε πολλαπλά εικονίδια, κάνοντας κλικ πάνω τους ένα, ένα πριν πατήσουμε στο κουμπί Εισαγωγή (Insert).

Multiple Selected Icons

Αφού τα έχουμε επιλέξει, πατάμε στο κουμπί Εισαγωγή (Insert) που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου Εισαγωγή Εικονιδίου (Insert Icons). Απευθείας το επιλεγμένο Εικονίδιο (Icon) έχει εισαχθεί στο έγγραφό μας. Μπορούμε να το μορφοποιήσουμε εάν θέλουμε με τη χρήση του tab Μορφοποίηση (Format).

Format Icons

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει την διαδικασία Εισαγωγή Και Επεξεργασία Εικονιδίων Στο Office 365 (How to Insert And Edit Icons in Office 365).

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on January 3, 2017, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, Office 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Εισαγωγή και Επεξεργασία Εικονιδίων Στο Office 365.

Comments are closed.