Δημιουργία Χάρτη Γραφήματος Στο Excel 365

How To Create A Map Chart In Excel 365

Insert Maps in Excel 365

Τώρα στο Excel 365 μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα Χάρτη Γραφήματος (Map Chart) που συγκρίνει τιμές και δείχνει κατηγορίες μεταξύ Γεωγραφικών Περιοχών (Geographical Regions). Χρησιμοποιούμε Χάρτη Γραφήματος (Map Chart) όταν έχουμε Γεωγραφικές Περιοχές (Geographical Regions) στο Φύλλο Εργασίας (Worksheet) μας, όπως Χώρες – Περιοχές – Πολιτείες – Χώρες ή Ταχυδρομικοί Κώδικες. Για να δείτε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα Χάρτη Γραφήματος (Map Chart) στο Excel 365 απλώς συνεχίστε να διαβάζεται.

Θα πρέπει να ξεκινήσουμε με μία στήλη για τις Γεωγραφικές Τοποθεσίες (Geographic Location) (χώρες/ζώνες, κράτη ή επαρχίες, νομοί ή ταχυδρομικοί κώδικες), στη συνέχεια η αριθμητικές ή κατηγορηματικές τιμές στη δεύτερη στήλη. Μπορεί επίσης να χρειαστούμε ακόμα ένα επίπεδο από γεωγραφικές λεπτομέρειες.

Όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα, στο Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet) έχω εισάγει δεδομένα σχετικά με Χώρες (Countries) και τον Πληθυσμό (Population) τους. *Παρατηρήστε πώς έχω μορφοποιήσει τα δεδομένα ως Πίνακα (Table).

Inserted Data

Αφού έχουμε καταχωρίσει τα απαραίτητα δεδομένα στο Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet), επιλέγουμε το tab Εισαγωγή (Insert) και εντοπίζουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Γραφήματα (Charts) όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα.

Insert Chart - Maps

Έπειτα το μόνο που απομένει να κάνουμε είναι επιλέξουμε την εντολή Χάρτες (Maps) από την περιοχή Γραφήματα (Charts) και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε την εντολή που ονομάζεται Χωροπληθικός Χάρτης (Filled Map).

Insert Chart - Maps

Στην παρακάτω εικόνα, έχει επιλεγεί η εντολή Χωροπληθικός Χάρτης (Filled Map) από το πτυσσόμενο μενού Χάρτες (Maps), και απευθείας ένας Χάρτης (Map) έχει εισαχθεί στο Φύλλο Εργασίας (Worksheet) σύμφωνα με το Δεδομένα (Data) μας.

Inserted Map

Στην παρακάτω εικόνα, έχω μετακινήσει τον Χάρτη Γραφήματος (Map) σε ένα Φύλλο Εργασίας (Worksheet) μόνο του, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε όλες τις λεπτομέρειες. Απευθείας το tab Σχεδίαση (Design) και Μορφή (Format) έχουν ενεργοποιηθεί στην κορδέλα όπου και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλες τις διαθέσιμες εντολές για να αλλάξουμε στοιχεία του Χάρτη Γραφήματος (Map Chart).

Οι εντολές διαθέσιμες για να τροποποιήσουμε τον Χάρτη Γραφήματος (Map Chart) είναι οι εξής:

Διατάξεις Γραφήματος (Chart Layouts):

 • Προσθήκη Στοιχείου Γραφήματος (Add Chart Element): Μπορούμε να προσθέσουμε Τίτλο Γραφήματος (Chart Title), Ετικέτες Δεδομένων (Data Labels) και Υπόμνημα (Legend).
 • Γρήγορη Διάταξη (Quick Layout): Μπορούμε να αλλάξουμε την γενική εικόνα του Γραφήματος (Chart).

Στυλ Γραφήματος (Chart Styles):

 • Αλλαγή Χρωμάτων (Change Colors): Μπορούμε να αλλάξουμε το Στυλ (Style) και το Χρώμα (Color) του Γραφήματος (Chart).
 • Στυλ Γραφήματος (Chart Styles): Μπορούμε να αλλάξουμε το Στυλ (Style) του Γραφήματος (Chart) με ένα από τα διαθέσιμα Στυλ (Style).

Δεδομένα (Data):

 • Εναλλαγή Γραμμής/Στήλης (Switch Rows/Columns): Αυτή η εντολή δεν είναι διαθέσιμε στον Χάρτη Γραφήματος (Map Charts).
 • Επιλογή Δεδομένων (Select Data): Μπορούμε να αλλάξουμε την Περιοχή Δεδομένων (Data Range) που χρησιμοποιείτε στο Γράφημα (Chart).

Τύπος (Type)

 • Αλλαγή Τύπου Γραφήματος (Change Chart Type): Μπορούμε να αλλάξουμε τον Τύπο (Type) του Γραφήματος (Chart).

Θέση (Position):

 • Μετακίνηση Γραφήματος (Move Chart): Μπορούμε να αλλάξουμε τη Θέση (Position) του Γραφήματος (Chart) σε άλλο Φύλλο (Sheet) ή σε άλλη Καρτέλα (tab) του Βιβλίου Εργασίας (Workbook).

Ταξινόμηση (Sort)

 • Ταξινόμηση (Sort): Αυτή η εντολή δεν είναι διαθέσιμε στον Χάρτη Γραφήματος (Map Charts).

Στην παρακάτω εικόνα παρατηρούμε και το Παράθυρο Εργασιών Μορφοποίηση (Format Task Pane) στα δεξιά του παραθύρου. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το παράθυρο εργασιών για περαιτέρω μορφοποίηση του Χάρτη Γραφήματος (Map Chart).

Design Tab - Map

Για παράδειγμα: Με τη χρήση του Παραθύρου Εργασιών Μορφοποίηση (Format Task Pane), έχω επιλέξει Μορφοποίηση Σειράς Δεδομένων (Format Data Series) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Εδώ μπορούμε να αλλάξουμε τις Επιλογές (Options) για τις Σειρές Δεδομένων (Series) του Χάρτη (Map). Μπορούμε να επιλέξουμε Προβολή Χάρτη (Map Projection) και μία από τις εξής διαθέσιμες εντολές:

 • Αυτόματα (Automatic):
 • Χαρτογραφική Προβολή (Mercator): Στη Χαρτογραφία με τον όρο Χαρτογραφική Προβολή ή Προβολή χάρτου (chart projection) ονομάζεται η μέθοδος απεικόνισης όλης ή τμήματος της φυσικής γήινης επιφάνειας σε ένα επίπεδο, αυτό του χάρτη. Ο κλάδος της χαρτογραφίας που ασχολείται με τα θέματα των προβολών ονομάζεται Αναλυτική Χαρτογραφία (ή πιο παραδοσιακά Μαθηματική Χαρτογραφία) και συνδυάζει μαθηματικές και αναλυτικές μεθόδους για την επίλυση χαρτογραφικών προβλημάτων.
 • Miller: The Miller cylindrical projection is a modified Mercator projection, proposed by Osborn Maitland Miller in 1942.
 • Robinson: The Robinson projection is a map projection of a world map which shows the entire world at once. It was specifically created in an attempt to find a good compromise to the problem of readily showing the whole globe as a flat image.

Map Projection

Στην επόμενη εικόνα έχω επιλέξει Περιοχή του Χάρτη (Map Area) από τις Επιλογές Σειράς (Series Options), και από το πτυσσόμενο μενού μπορούμε να επιλέξουμε είτε ένα από τις παρακάτω εντολές:

 • Αυτόματα (Automatic)
 • Μόνο Περιοχές Με Δεδομένα (Only Region With Data)
 • Κόσμος (World)

Map Area

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει την εντολή Ετικέτες Χάρτη (Map Labels) από τις Επιλογές Σειράς (Series Options), και από το πτυσσόμενο μενού μπορούμε είτε να επιλέξουμε:

 • Καμία (None)
 • Μόνο Βέλτιστη Προσαρμογή (Best Fit Only)
 • Εμφάνιση Όλων (Show All)

Series Options - Map Labels

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε το video που περιγράφει τη διαδικασία Δημιουργίας Χάρτη Γραφήματος Στο Microsoft Excel 365 (How To Create A Map in Microsoft Excel 365).

Πηγές Που Χρησιμποιήθηκαν:

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on January 11, 2017, in Excel 365 Greek, Microsoft Office 365 ProPlus Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Δημιουργία Χάρτη Γραφήματος Στο Excel 365.

Comments are closed.