Εισαγωγή Γραφήματος Ομαδοποίησης Στο Excel 365

Insert A Funnel Chart in Excel 365

Insert Funnel Chart

Ένα νέο γράφημα έχει κάνει την εμφάνισή του στο Microsoft Excel 365 το οποίο είναι το Γράφημα Ομαδοποίησης (Funnel Chart). Τι κάνει το Γράφημα Ομαδοποίησης (Funnel Chart); Δείχνει τιμές σε πολλαπλά στάδια σε μία διαδικασία. Xρησιμοποιoύμε αυτό τον Τύπο Γραφήματος (Chart Type) για να δείξουμε προοδευτικά μικρότερες σκηνές σε μία διαδικασία. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Γράφημα Ομαδοποίησης (Funnel Chart) για να εμφανίσουμε τον αριθμό των πωλήσεων σε κάθε στάδιο σε μία διαδικασία πωλήσεων. Συνήθως οι τιμές μειώνονται σιγά-σιγά, επιτρέποντας τις γραμμές να μοιάζουν με ένα Χωνί (Funnel). Για να δημιουργήσουμε ένα Γράφημα Ομαδοποίησης (Funnel Chart) στο Microsoft Excel 365, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να συνεχίσετε να διαβάζετε.

Πρώτα θα πρέπει να καταχωρίσουμε όλα τα απαραίτητα δεδομένα που έχουμε εισάγει στο Φύλλο Εργασίας (Worksheet) μας, όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Table in Excel

Αφού επιλεγούν όλα τα δεδομένα στο Φύλλο Εργασίας (Worksheet), θα πρέπει να επιλέξουμε τα δεδομένα που θέλουμε να απεικονίσουμε με Γράφημα Ομαδοποίησης (Funnel Chart), όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μία Στήλη (Column) για τα Στάδια (Stages) Διαδικασίας (Process), και μία άλλη Στήλη (Column) για τις Τιμές (Values).

Selected Data

Αφού επιλεγούν τα δεδομένα, θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Εισαγωγή (Insert) και να εντοπίσουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Γραφήματα (Charts) όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Αφού εντοπιστεί η περιοχή Γραφήματα (Charts) επιλέγουμε τον τύπο Γραφήματος Ομαδοποίηση (Funnel Chart).

Funnel Chart

Απευθείας ένα Γράφημα Ομαδοποίησης (Funnel Chart) έχει εισαχθεί στο Φύλλο Εργασίας (Worksheet) όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Αφού έχει εισαχθεί το Γράφημα Ομαδοποίησης (Funnel Chart) και παραμείνει επιλεγμένο, ενεργοποιούνται τα tab Σχεδίασης (Design) και Μορφή (Format) στην κορδέλα. Το tab Σχεδίασης (Design) είναι ενεργοποιημένο, όπου με τη χρήση των διαθέσιμων εντολών να τροποποιήσουμε το Γράφημα Ομαδοποίησης (Funnel Chart).

Funnel Chart

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video που περιγράφει τη διαδικασία Δημιουργίας Γραφήματος Ομαδοποίησης (Create A Funnel Chart) στο Microsoft Excel 365.

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on January 17, 2017, in Excel 365 Greek, Microsoft Office 365 ProPlus Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Εισαγωγή Γραφήματος Ομαδοποίησης Στο Excel 365.

Comments are closed.