Ποιος Είναι; Χαρακτηριστικό Του Outlook 365

Who Is It Feature in Microsoft Outlook 365

Who Is It Version

Φανταστείτε να πληκτρολογούμε ένα Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email Message) και στο Σώμα (Body) του Μηνύματος (Message) θέλουμε να αναφέρουμε το Όνομα (Name) μιας Επαφής (Contact). Αναφερόμαστε στο Όνομα (Name) του ατόμου, αλλά δεν θυμόμαστε ποιος ή ποια είναι και θέλουμε να φρεσκάρουμε το μνημονικό μας. Δεν είμαστε καν σίγουροι ότι αναφερόμαστε στο σωστό άτομο. Τι κάνουμε;

Απλώς χρησιμοποιούμε το χαρακτηριστικό Ποιος Είναι (Who Is) που είναι διαθέσιμο στο Microsoft Outlook 365. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να συνεχίσετε να διαβάζετε.

Στην παρακάτω εικόνα έχω δημιουργήσει ένα Νέο Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (New E-Mail Message) και στο Σώμα (Body) του Μηνύματος (Message) έχω πληκτρολογήσει το κείμενο που θέλω ακολουθούμενο και από ένα Όνομα (Name). Για την ανάρτησή αυτή έχω χρησιμοποιήσει το όνομα Douris Christine.

New Email Message

Τώρα σε περίπτωση που δεν θυμόμαστε ποιο είναι αυτό το άτομο, και θέλουμε να φρεσκάρουμε τη μνήμα μας, το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε (επισημάνουμε) το Όνομα (Name) όπως εμφανίζεται και παρακάτω και να κάνουμε ένα δεξί κλικ πάνω του με το ποντίκι μας. Απευθείας εμφανίζεται το μενού συντόμευσης, όπου και επιλέγουμε την εντολή Ποιος Είναι (Who Is) όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

Shortcut Menu - Who Is

Αφού επιλεγεί η εντολή Ποιος Είναι (Who Is) από το πτυσσόμενο μενού, το παράθυρο διαλόγου Επαφές (Contacts) εμφανίζεται μαζί με όλες τις πληροφορίες που έχουμε καταχωρίσει για την συγκεκριμένη Επαφή (Contact).

Address Book Contacts Information

Πολύ καλό χαρακτηριστικό που είναι διαθέσιμο στο Microsoft Outlook 365. Το μόνο που είναι απαραίτητο, είναι το Όνομα (Name) της Επαφής (Contact) να είναι καταχωρημένο στο Βιβλίο Διευθύνσεων (Address Book). Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δούμε, να επεξεργαστούμε και να θυμίσουμε στον εαυτό μας Ποιος Είναι (Who Is) το συγκεκριμένο άτομο. Εάν έχουμε περισσότερα από ένα Βιβλίο Διευθύνσεων (Address Book), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Έλεγχος Ονομάτων (Check Names) όπου και θα πρέπει να επιλέξουμε την Επαφή (Contact) που θέλουμε από το ανάλογο Βιβλίο Διευθύνσεων (Address Book) και να πατήσουμε στο κουμπί ΟΚ. Η επιλεγμένη Επαφή (Contact) τότε θα εμφανιστεί.

Check Names dialog box

Προσωπικά, είμαι άτομο που θυμάται πρόσωπα και όχι ονόματα, έτσι λοιπόν βρήκα το χαρακτηριστικό Ποιός Είναι (Who Is) στο Outlook 365 πάρα πολύ χρήσιμο.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει το χαρακτηριστικό Ποιος Είναι Χαρακτηριστικό Στο Outlook 365 (Who Is It Feature in Microsoft Outlook 365).

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on January 24, 2017, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, Outlook 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Ποιος Είναι; Χαρακτηριστικό Του Outlook 365.

Comments are closed.