Κατάργηση Φόντου Εικόνων Στο Office

Remove Background of Pictures in Office

Στο Microsoft, PowerPoint, Excel και Outlook μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αυτοματοποιημένη κατάργηση φόντου σε μία εικόνα, ή ακόμα να σχεδιάσουμε γραμμές για να υποδείξουμε ποιες περιοχές από το Φόντο Εικόνας (Picture Background) θέλουμε να κρατήσουμε ή να απορρίψουμε. Με τη χρήση της εντολής Κατάργηση Φόντου (Background Removal), τονίζουμε ή επισημαίνουμε το θέμα της εικόνας ή καταργούμε τα σημεία τα οποία μας αποσπούν την προσοχή. Η εντολή Κατάργηση Φόντου (Background Removal) δεν είναι διαθέσιμη για Αρχεία Διανυσματικών Γραφικών (Vector Graphic Files). Για να δούμε πώς η εντολή Κατάργηση Φόντου (Remove Background) λειτουργεί, απλώς συνεχίστε να διαβάζεται.

Αφαίρεση Φόντου Στο Microsoft Office

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ανοιχτή την εφαρμογή του Microsoft Word, όπου και έχω εισάγει μία εικόνα στο Έγγραφο (Document). Αφού επιλεγεί η εικόνα, εμφανίζεται το tab Μορφοποίηση (Format) όπου από τα αριστερά της κορδέλας και από την περιοχή που ονομάζεται Προσαρμογή (Adjust) επιλέγουμε την εντολή Κατάργηση Φόντου (Remove Background).

Remove Background - Word

Αφού επιλεγεί η εντολή Κατάργηση Φόντου (Remove Background), εμφανίζεται το tab Κατάργηση Φόντου (Background Removal) με τις εξής εντολές διαθέσιμες:

 • Σήμανση Περιοχών Για Διατήρηση (Mark Areas To Keep): Σχεδιάζουμε γραμμές για επισήμανση περιοχών προς διατήρηση στην εικόνα.
 • Σήμανση Περιοχών Για Κατάργηση (Mark Areas To Remove): Σχεδιάζουμε γραμμές για επισήμανση περιοχών προς κατάργηση στην εικόνα.
 • Απόρριψη Όλων Των Αλλαγών (Discard All Changes): Κλείνουμε την Κατάργηση Φόντου (Remove Background) και απορρίπτουμε όλες τις αλλαγές.
 • Διατήρηση Αλλαγών (Keep Changes): Κλείνουμε την Κατάργηση Φόντου (Remove Background) και διατηρούμε όλες τις αλλαγές.

Remove Background - Word

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ανοιχτή την εφαρμογή του Microsoft Excel, όπου και έχω εισάγει μία εικόνα στο Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet). Αφού επιλεγεί η εικόνα, εμφανίζεται το tab Μορφοποίηση (Format) όπου από τα αριστερά της κορδέλας και από την περιοχή που ονομάζεται Προσαρμογή (Adjust) επιλέγουμε την εντολή Κατάργηση Φόντου (Remove Background).

Remove Background - Excel

Αφού επιλεγεί η εντολή Κατάργηση Φόντου (Remove Background), εμφανίζεται το tab Κατάργηση Φόντου (Background Removal) με τις εξής εντολές διαθέσιμες:

 • Σήμανση Περιοχών Για Διατήρηση (Mark Areas To Keep): Σχεδιάζουμε γραμμές για επισήμανση περιοχών προς διατήρηση στην εικόνα.
 • Σήμανση Περιοχών Για Κατάργηση (Mark Areas To Remove): Σχεδιάζουμε γραμμές για επισήμανση περιοχών προς κατάργηση στην εικόνα.
 • Απόρριψη Όλων Των Αλλαγών (Discard All Changes): Κλείνουμε την Κατάργηση Φόντου (Remove Background) και απορρίπτουμε όλες τις αλλαγές.
 • Διατήρηση Αλλαγών (Keep Changes): Κλείνουμε την Κατάργηση Φόντου (Remove Background) και διατηρούμε όλες τις αλλαγές.

Remove Background - Excel

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ανοιχτή την εφαρμογή του Microsoft PowerPoint, όπου και έχω εισάγει μία εικόνα στη Διαφάνεια (Slide). Αφού επιλεγεί η εικόνα, εμφανίζεται το tab Μορφοποίηση (Format) όπου από τα αριστερά της κορδέλας και από την περιοχή που ονομάζεται Προσαρμογή (Adjust) επιλέγουμε την εντολή Κατάργηση Φόντου (Remove Background).

Remove Background - PowerPoint

Αφού επιλεγεί η εντολή Κατάργηση Φόντου (Remove Background), εμφανίζεται το tab Κατάργηση Φόντου (Background Removal) με τις εξής εντολές διαθέσιμες:

 • Σήμανση Περιοχών Για Διατήρηση (Mark Areas To Keep): Σχεδιάζουμε γραμμές για επισήμανση περιοχών προς διατήρηση στην εικόνα.
 • Σήμανση Περιοχών Για Κατάργηση (Mark Areas To Remove): Σχεδιάζουμε γραμμές για επισήμανση περιοχών προς κατάργηση στην εικόνα.
 • Απόρριψη Όλων Των Αλλαγών (Discard All Changes): Κλείνουμε την Κατάργηση Φόντου (Remove Background) και απορρίπτουμε όλες τις αλλαγές.
 • Διατήρηση Αλλαγών (Keep Changes): Κλείνουμε την Κατάργηση Φόντου (Remove Background) και διατηρούμε όλες τις αλλαγές.

Background Removal

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ανοιχτή την εφαρμογή του Microsoft Outlook, όπου και έχω εισάγει μία εικόνα στο Μήνυμα (Mail Message). Αφού επιλεγεί η εικόνα, εμφανίζεται το tab Μορφοποίηση (Format) όπου από τα αριστερά της κορδέλας και από την περιοχή που ονομάζεται Προσαρμογή (Adjust) επιλέγουμε την εντολή Κατάργηση Φόντου (Remove Background).

Background Removal

Αφού επιλεγεί η εντολή Κατάργηση Φόντου (Remove Background), εμφανίζεται το tab Κατάργηση Φόντου (Background Removal) με τις εξής εντολές διαθέσιμες:

 • Σήμανση Περιοχών Για Διατήρηση (Mark Areas To Keep): Σχεδιάζουμε γραμμές για επισήμανση περιοχών προς διατήρηση στην εικόνα.
 • Σήμανση Περιοχών Για Κατάργηση (Mark Areas To Remove): Σχεδιάζουμε γραμμές για επισήμανση περιοχών προς κατάργηση στην εικόνα.
 • Απόρριψη Όλων Των Αλλαγών (Discard All Changes): Κλείνουμε την Κατάργηση Φόντου (Remove Background) και απορρίπτουμε όλες τις αλλαγές.
 • Διατήρηση Αλλαγών (Keep Changes): Κλείνουμε την Κατάργηση Φόντου (Remove Background) και διατηρούμε όλες τις αλλαγές.

Background Removal

Στην παρακάτω εικόνα, έχω χρησιμοποιήσει την εντολή Κατάργηση Φόντου (Background Removal), όπου και μπορούμε να παρατηρήσουμε τα αποτελέσματα το πώς θα εμφανίζεται η εικόνα. Πολύ χρήσιμη εντολή, για όλους μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να συγκεντρωθούμε περισσότερο στο τι να δώσουμε έμφαση στην εικόνα μας.

Background Removal

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video που περιγράφει την εντολή Κατάργηση Φόντου (Background Removal) στο Microsoft Word, Excel, PowerPoint και Outlook.

Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on May 9, 2017, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, PowerPoint 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Κατάργηση Φόντου Εικόνων Στο Office.

Comments are closed.