Δραστηριότητα Διαμοιρασμένου Αρχείου Στο Microsoft Word 365

Shared File Activity in Microsoft Word 365

Ποιος, Τι, Πού και Πότε έγιναν αλλαγές στο Έγγραφό Μας;

Πείτε πως θέλουμε να συνεργαστούμε σε ένα Έγγραφο (Document) με τους συναδέλφους μας, και θέλουμε να δούμε εάν Διαμοιράστηκε (Shared), Επεξεργαστεί (Edited), Μετονομάστηκε (Renamed) ή έχει Επαναφερθεί (Restored) τι κάνουμε; Αφού έχουμε αποθηκεύσει το έγγραφό μας online, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το χαρακτηριστικό Δραστηριότητα Διαμοιρασμένου Αρχείου στο Microsoft Word 365 (Shared File Activity), όπου και μπορούμε να δούμε όλες τις αλλαγές καθώς αυτές συμβαίνουν. Απλώς διαβάστε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα για αυτό το χαρακτηριστικό.

File Recent Activity in  Microsoft Word 365 Greek

Πρώτα από όλα θα πρέπει να ανοίξουμε ένα Έγγραφο (Document) που είναι αποθηκευμένο σε ένα Χώρο Αποθήκευσης Online, όπως είναι το OneDrive. Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την εντολή Άνοιγμα (Open) και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται και κάτω από την περιοχή Άνοιγμα (Open) έχω επιλέξει Προσωπικό (Personal) OneDrive λογαριασμό για να ανοίξω ένα Έγγραφο (Document).

Open - OneDrive

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ανοίξει ένα Έγγραφο (Document) που είναι αποθηκευμένο στον Προσωπικό μου Λογαριασμό του OneDrive (Personal Account).

File Activity

Αφού έχουμε ανοίξει το Online Έγγραφο (Document), στην πάνω δεξιά γωνία της εφαρμογής του Microsoft Word παρατηρούμε το εικονίδιο Κοινή Χρήση (Share) και ακριβώς στα δεξιά του, παρατηρούμε το εικονίδιο Δραστηριότητα (Activity) το οποίο μοιάζει σαν Ρολόι (Clock). Εάν πλοηγηθούμε από πάνω του με το ποντίκι μας, θα δούμε τη Συμβουλή Οθόνης (Screen Tip) το οποίο αναφέρει το εξής:

Δραστηριότητα: Δείτε Τι Συμβαίνει Σε Αυτό Το Έγγραφο

Activity: See What’s Going On In This Document

File Activity

Αφού πατήσουμε στο κουμπί Δραστηριότητα (Activity), εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών Δραστηριότητα (Activity) στα δεξιά της οθόνης μας όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Σε αυτό το Παράθυρο Εργασιών Δραστηριότητα (Activity Task Pane), μπορούμε να δούμε Πότε (When) και Τι (What) αλλαγές έχουν γίνει στο έγγραφο και από Ποιόν (Who).

Activity Task Pane

Στην παρακάτω εικόνα, μπορούμε επίσης να δούμε την Ημερομηνία (Date) της Δραστηριότητας (Activity), όπου σε αυτό το παράδειγμα είναι 23 Μαΐου του 2017. Μπορούμε επίσης να δούμε και ποιος έκανε τις αλλαγές στο Έγγραφο (Document) όπου σε αυτό το παράδειγμα είναι ο Philippos Panagiotidis. Μπορούμε να δούμε και την ακριβή Ώρα (Time) των αλλαγών που έγιναν, και τέλος από το Αρχείο Καταγραφών (Log Files), μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή Άνοιγμα Της Έκδοσης (Open Version) για να ανοίξουμε το αρχείο και για να δούμε τις αλλαγές.

Activity Task Pane

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει την εντολή Δραστηριότητα Αρχείου στο Microsoft Word 365 (File Activity command in Microsoft Word 365).

Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on July 4, 2017, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, Word 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Δραστηριότητα Διαμοιρασμένου Αρχείου Στο Microsoft Word 365.

Comments are closed.