Εισαγωγή Μοντέλων 3D Στο Microsoft Office 365

Insert 3D Models in Office 365

Ορολογία 3Δ – (Τριών Διαστάσεων): Περιγραφή περιοχής χώρου που έχει πλάτος, ύψος και βάθος

Τα Μοντέλα 3D (3D Models) είναι η επόμενη εξέλιξη των σχημάτων

Τώρα έχουμε τη δυνατότητα να εισάγουμε αντικείμενα σε Έγγραφα (Documents), Βιβλία Εργασίας (Workbooks) και Παρουσιάσεις (Presentations). Με αυτόν τον τρόπο καθιστάμε πιο εύκολα την απεικόνιση ενός σημείου ή ενός συγκεκριμένου χαρακτηριστικού ενός αντικειμένου. Τώρα λοιπόν, το Microsoft Word, Excel και το PowerPoint υποστηρίζει τη δυνατότητα εισαγωγής Μοντέλων 3D απευθείας στα αρχεία μας. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε για να μάθετε πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία είναι να συνεχίσετε να διαβάζεται.

Insert 3D Models Greek

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Εισαγωγή (Insert) και να εντοπίσουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Απεικονίσεις (Illustrations) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Insert - Illustrations

Από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Απεικονίσεις (Illustrations) επιλέγουμε την εντολή Μοντέλα 3D (3D Models) όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Αφού επιλεγεί η εντολή Μοντέλα 3D (3D Models), εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού όπου και μπορούμε να επιλέξουμε είτε την εντολή Από Αρχείο (From File) ή την εντολή Από Ηλεκτρονικές Πηγές (From Online Sources).

Insert From File - Online Sources

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει την εντολή Από Αρχείο (From File) όπου και εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή Μοντέλου 3D (Insert 3D Model) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου μπορούμε να δούμε τους τύπους των αρχείων Μοντέλα 3D (3D Model File Types) που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να εισάγουμε ένα Μοντέλο 3D (3D Model).

 • Μορφή Filmbox (Format) (*.fbx)
 • Μορφή Object (Format) (*.obj)
 • Μορφή 3D Manufacturing (Format) (*.3mf)
 • Μορφή Polygon (Format) (*.ply)
 • Μορφή StereoLithography (Format) (*.stl)
 • Μορφή Binary GL Transimission (Format) (*.glb)

3D Files Extensions

Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να εντοπίσουμε το Αρχείο (File) που χρειαζόμαστε και να το εισάγουμε. Στην παρακάτω εικόνα, μπορούμε να δούμε ότι έχω Εισάγει ένα Μοντέλο 3D σε μία Διαφάνεια (Slide) του PowerPoint. Αφού εισαχθεί και εφόσον είναι επιλεγμένο το Μοντέλο εμφανίζεται η καρτέλα Εργαλεία Μοντέλα 3D (3D Models Tool) όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

3D Tools

Η καρτέλα Μορφοποίηση (Format) της καρτέλας Εργαλεία Μοντέλα 3D (3D Models Tools) χωρίζεται στα ακόλουθα μέρη και αποτελείται από τις εξής εντολές:

Προσαρμογή (Adjust):

Adjust

 • Μοντέλα 3D (3D Models): Μπορούμε να εισάγουμε ένα μοντέλο 3D, έτσι ώστε να μπορούμε να το περιστρέψουμε και να δούμε όλες τις γωνίες.
 • Επαναφορά Μοντέλου 3D (Reset 3D Model): Μπορούμε να απορρίψουμε όλες τις αλλαγές μορφοποίησης που έχουμε κάνει στο μοντέλο 3D.

Προβολές Μοντέλου 3D (3D Model Views):

3D Model Views

Μπορούμε να επιλέξουμε μία από τις προκαθορισμένες προβολές για το Μοντέλο 3D (3D Model)

Τακτοποίηση (Arrange):

Arrange

 • Μεταφορά Εμπρός (Bring Forward): Μπορούμε να μεταφέρουμε το επιλεγμένο αντικείμενο ένα επίπεδο μπροστά ώστε να κρύβεται πίσω από λιγότερα αντικείμενα.
 • Μεταφορά Πίσω (Send Backward): Μπορούμε να μεταφέρουμε το επιλεγμένο αντικείμενο ένα επίπεδο πίσω ώστε να κρύβεται πίσω από περισσότερα αντικείμενα.
 • Παράθυρο Επιλογής (Selection Pane): Μπορούμε να δούμε μία λίστα με όλα τα αντικείμενά μας. Μας διευκολύνει να επιλέξουμε αντικείμενα, να αλλάξουμε τη σειρά τους ή να αλλάξουμε την ορατότητά τους.
 • Στοίχιση (Align): Μπορούμε να αλλάξουμε τη θέση των επιλεγμένων αντικειμένων στη σελίδα. Είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να στοιχίσουμε αντικείμενα στα περιθώρια ή την άκρη της σελίδας. Μπορούμε επίσης να τα στοιχίσουμε σε σχέση μεταξύ τους.
 • Ομαδοποίηση (Group): Μπορούμε να συνδέσουμε αντικείμενα μεταξύ τους για να τα μετακινήσουμε και να τα μορφοποιήσουμε σαν να ήταν ένα αντικείμενο.

Μέγεθος (Size):

Size

Μετατόπιση και Ζουμ (Pan & Zoom): Μπορούμε να κάνουμε μετατόπιση και ζουμ για να εστιάσουμε σε μία περιοχή του μοντέλου 3D.

 • Ύψος (Height): Μπορούμε να αλλάξουμε το ύψος του σχήματος ή της εικόνας.
 • Πλάτος (Width): Μπορούμε να αλλάξουμε το πλάτος του σχήματος ή της εικόνας.

Στην παρακάτω εικόνα, μπορούμε να δούμε το Μοντέλο 3D (3D Model) που έχει εισαχθεί μαζί με τις λαβές κράτησης, όπου και μπορούμε να προσαρμόσουμε το μέγεθος και να περιστρέψουμε το αντικείμενο.

3D Object

Στην παρακάτω εικόνα μπορούμε να δούμε ότι έχω εισάγει ένα Μοντέλο 3D (3D Model) σε ένα Έγγραφο (Document) του Word, όπου και εμφανίζεται η καρτέλα Εργαλεία Μοντέλου 3D (3D Model Tools) μαζί με την καρτέλα Μορφοποίηση (Format), όπου και μπορούμε να κάνουμε όλες τις ρυθμίσεις που θέλουμε.

Word 3D

Στην παρακάτω εικόνα μπορούμε να δούμε ότι έχω εισάγει ένα Μοντέλο 3D (3D Model) σε ένα Φύλλο Εργασίας (Worksheet) του Excel, όπου και εμφανίζεται η καρτέλα Εργαλεία Μοντέλου 3D (3D Model Tools) μαζί με την καρτέλα Μορφοποίηση (Format), όπου και μπορούμε να κάνουμε όλες τις ρυθμίσεις που θέλουμε.

Excel 3D

Στην παρακάτω εικόνα μπορούμε να δούμε ότι έχω εισάγει ένα Μοντέλο 3D (3D Model) σε μία Διαφάνεια (Slide) του PowerPoint, όπου και εμφανίζεται η καρτέλα Εργαλεία Μοντέλου 3D (3D Model Tools) μαζί με την καρτέλα Μορφοποίηση (Format), όπου και μπορούμε να κάνουμε όλες τις ρυθμίσεις που θέλουμε.

3D Tools

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει τη διαδικασία Εισαγωγής Μοντέλου 3D σε Έγγραφο του Word, σε Φύλλο Εργασίας του Excel και Διαφάνεια του PowerPoint (Insert 3D Object in a Word Document, Excel Worksheet and PowerPoint Slide).

Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on November 7, 2017, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, Office 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Εισαγωγή Μοντέλων 3D Στο Microsoft Office 365.

Comments are closed.