Έξυπνες Υπηρεσίες στο Microsoft Office 365

Enable or Disable Microsoft Office 365 Intelligent Services

Τι είναι οι Έξυπνες Υπηρεσίες (Intelligent Services) όμως; Μας παρέχουν τη δύναμη του Cloud στις εφαρμογές του Microsoft Office για να μας γλιτώσουν χρόνο και για να μας προσφέρουν καλύτερα αποτελέσματα. Μας βοηθάνε για να βελτιώσουμε τη συγγραφή μας στο Microsoft Word και Microsoft Outlook. Μας παρέχουν επίσης δυναμικές Παρουσιάσεις (Presentations) στο PowerPoint.

Έξυπνες Υπηρεσίες στο Word 365

Για να χρησιμοποιήσουμε τις Έξυπνες Υπηρεσίες (Intelligent Services), θα πρέπει πρώτα να τις ενεργοποιήσουμε, αλλιώς κάποια χαρακτηριστικά όπως οι Ιδέες Σχεδίασης (Design Ideas) για το PowerPoint, η Έξυπνη Αναζήτηση (Smart Lookup) για το Word, ο Επεξεργαστής (Editor) για το Microsoft Word και Microsoft Outlook, μπορούν να μην μας παρέχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η Microsoft χρειάζεται να συλλέγει με ασφάλεια τα περιεχόμενά μας είτε αυτά είναι γραπτά είτε οπτικά. Για να μάθουμε λοιπόν, πως μπορούμε να Ενεργοποιήσουμε (Enable) ή να Απενεργοποιήσουμε (Disable) τις Έξυπνες Υπηρεσίες (Intelligent Services), απλώς συνεχίστε να διαβάζετε παρακάτω.

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ανοιχτή την εφαρμογή του Microsoft Word και έχω επιλέξει πρώτα το tab Αρχείο (File) για να περάσω σε προβολή Backstage. Από την προβολή Backstage, επιλέγω από τα αριστερά του μενού την κατηγορία Επιλογές (Options). Αφού επιλεγεί η κατηγορία Επιλογές (Options), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Word. Τότε βεβαιωνόμαστε ότι η κατηγορία Γενικά (General) είναι επιλεγμένη από τα αριστερά του παραθύρου και πλοηγούμαστε στο μέσο του παραθύρου μέχρι να εντοπίσουμε την περιοχή που αναγράφει Έξυπνες Υπηρεσίες Του Office (Office Intelligent Services).

Κάτω από αυτήν περιοχή ενημερωνόμαστε για τα εξής:

  • Οι Έξυπνες Υπηρεσίες Αξιοποιούν Την Ισχύ Του Cloud Στις Εφαρμογές Του Office Για Να Εξοικονομείτε Χρόνο Και Να Παράγετε Καλύτερα Αποτελέσματα. Για Την Παροχή Αυτών Των Υπηρεσιών, Η Microsoft Θα Πρέπει Να Είναι Σε Θέση Να Συλλέξει Τους Όρους Αναζήτησης Και Το Περιεχόμενο Του Εγγράφου Σας
  • (Intelligent Services Bring The Power Of The Cloud To The Office Apps To Help, Save You Time And Produce Better Results. To Provide These Service, Microsoft Need To Be Able To Collect Your Search Terms And Document Content)

Εάν συμφωνούμε, απλώς ενεργοποιούμε το κουμπί ελέγχου δίπλα στην εντολή Ενεργοποίηση Υπηρεσιών (Enable Services).

Μπορούμε επίσης να διαβάσουμε και να ενημερωθούμε για τα εξής με τα παρακάτω:

Σχετικά Με Τις Έξυπνες Υπηρεσίες (About Intelligent Services)

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Privacy Statement)

Ότι και εάν αποφασίσουμε, στο τέλος θα πρέπει να πατήσουμε στο κουμπί Οκ που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου διαλόγου Επιλογές του Word (Word Options) για να εφαρμοστούν.

Word Intelligent Services

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ανοιχτή την εφαρμογή του Microsoft Excel και έχω επιλέξει πρώτα το tab Αρχείο (File) για να περάσω σε προβολή Backstage. Από την προβολή Backstage, επιλέγω από τα αριστερά του μενού την κατηγορία Επιλογές (Options). Αφού επιλεγεί η κατηγορία Επιλογές (Options), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Excel. Τότε βεβαιωνόμαστε ότι η κατηγορία Γενικά (General) είναι επιλεγμένη από τα αριστερά του παραθύρου και πλοηγούμαστε στο μέσο του παραθύρου μέχρι να εντοπίσουμε την περιοχή που αναγράφει Έξυπνες Υπηρεσίες Του Office (Office Intelligent Services).

Κάτω από αυτήν περιοχή ενημερωνόμαστε για τα εξής:

  • Οι Έξυπνες Υπηρεσίες Αξιοποιούν Την Ισχύ Του Cloud Στις Εφαρμογές Του Office Για Να Εξοικονομείτε Χρόνο Και Να Παράγετε Καλύτερα Αποτελέσματα. Για Την Παροχή Αυτών Των Υπηρεσιών, Η Microsoft Θα Πρέπει Να Είναι Σε Θέση Να Συλλέξει Τους Όρους Αναζήτησης Και Το Περιεχόμενο Του Εγγράφου Σας
  • (Intelligent Services Bring The Power Of The Cloud To The Office Apps To Help, Save You Time And Produce Better Results. To Provide These Service, Microsoft Need To Be Able To Collect Your Search Terms And Document Content)

Εάν συμφωνούμε, απλώς ενεργοποιούμε το κουμπί ελέγχου δίπλα στην εντολή Ενεργοποίηση Υπηρεσιών (Enable Services).

Μπορούμε επίσης να διαβάσουμε και να ενημερωθούμε για τα εξής με τα παρακάτω:

Σχετικά Με Τις Έξυπνες Υπηρεσίες (About Intelligent Services)

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Privacy Statement)

Ότι και εάν αποφασίσουμε, στο τέλος θα πρέπει να πατήσουμε στο κουμπί Οκ που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου διαλόγου Επιλογές του Excel (Excel Options) για να εφαρμοστούν.

Excel Intelligent Services

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ανοιχτή την εφαρμογή του Microsoft PowerPoint και έχω επιλέξει πρώτα το tab Αρχείο (File) για να περάσω σε προβολή Backstage. Από την προβολή Backstage, επιλέγω από τα αριστερά του μενού την κατηγορία Επιλογές (Options). Αφού επιλεγεί η κατηγορία Επιλογές (Options), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του PowerPoint. Τότε βεβαιωνόμαστε ότι η κατηγορία Γενικά (General) είναι επιλεγμένη από τα αριστερά του παραθύρου και πλοηγούμαστε στο μέσο του παραθύρου μέχρι να εντοπίσουμε την περιοχή που αναγράφει Έξυπνες Υπηρεσίες Του Office (Office Intelligent Services).

Κάτω από αυτήν περιοχή ενημερωνόμαστε για τα εξής:

  • Οι Έξυπνες Υπηρεσίες Αξιοποιούν Την Ισχύ Του Cloud Στις Εφαρμογές Του Office Για Να Εξοικονομείτε Χρόνο Και Να Παράγετε Καλύτερα Αποτελέσματα. Για Την Παροχή Αυτών Των Υπηρεσιών, Η Microsoft Θα Πρέπει Να Είναι Σε Θέση Να Συλλέξει Τους Όρους Αναζήτησης Και Το Περιεχόμενο Του Εγγράφου Σας
  • (Intelligent Services Bring The Power Of The Cloud To The Office Apps To Help, Save You Time And Produce Better Results. To Provide These Service, Microsoft Need To Be Able To Collect Your Search Terms And Document Content)

Εάν συμφωνούμε, απλώς ενεργοποιούμε το κουμπί ελέγχου δίπλα στην εντολή Ενεργοποίηση Υπηρεσιών (Enable Services).

Μπορούμε επίσης να διαβάσουμε και να ενημερωθούμε για τα εξής με τα παρακάτω:

Σχετικά Με Τις Έξυπνες Υπηρεσίες (About Intelligent Services)

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Privacy Statement)

Ότι και εάν αποφασίσουμε, στο τέλος θα πρέπει να πατήσουμε στο κουμπί Οκ που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου διαλόγου Επιλογές του PowerPoint (PowerPoint Options) για να εφαρμοστούν.

PowerPoint Intelligent Services

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ανοιχτή την εφαρμογή του Microsoft Outlook και έχω επιλέξει πρώτα το tab Αρχείο (File) για να περάσω σε προβολή Backstage. Από την προβολή Backstage, επιλέγω από τα αριστερά του μενού την κατηγορία Επιλογές (Options). Αφού επιλεγεί η κατηγορία Επιλογές (Options), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Outlook. Τότε βεβαιωνόμαστε ότι η κατηγορία Γενικά (General) είναι επιλεγμένη από τα αριστερά του παραθύρου και πλοηγούμαστε στο μέσο του παραθύρου μέχρι να εντοπίσουμε την περιοχή που αναγράφει Έξυπνες Υπηρεσίες Του Office (Office Intelligent Services).

Κάτω από αυτήν περιοχή ενημερωνόμαστε για τα εξής:

  • Οι Έξυπνες Υπηρεσίες Αξιοποιούν Την Ισχύ Του Cloud Στις Εφαρμογές Του Office Για Να Εξοικονομείτε Χρόνο Και Να Παράγετε Καλύτερα Αποτελέσματα. Για Την Παροχή Αυτών Των Υπηρεσιών, Η Microsoft Θα Πρέπει Να Είναι Σε Θέση Να Συλλέξει Τους Όρους Αναζήτησης Και Το Περιεχόμενο Του Εγγράφου Σας
  • (Intelligent Services Bring The Power Of The Cloud To The Office Apps To Help, Save You Time And Produce Better Results. To Provide These Service, Microsoft Need To Be Able To Collect Your Search Terms And Document Content)

Εάν συμφωνούμε, απλώς ενεργοποιούμε το κουμπί ελέγχου δίπλα στην εντολή Ενεργοποίηση Υπηρεσιών (Enable Services).

Μπορούμε επίσης να διαβάσουμε και να ενημερωθούμε για τα εξής με τα παρακάτω:

Σχετικά Με Τις Έξυπνες Υπηρεσίες (About Intelligent Services)

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Privacy Statement)

Ότι και εάν αποφασίσουμε, στο τέλος θα πρέπει να πατήσουμε στο κουμπί Οκ που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου διαλόγου Επιλογές του Outlook (Outlook Options) για να εφαρμοστούν.

Outlook Intelligent Services

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video που περιγράφει τη διαδικασία Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Έξυπνων Υπηρεσιών του Office 365 (Enable or Disable Microsoft Office 365 Intelligent Services).

Μην ξεχάστε να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube Channel.

YouTube Channel

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on November 28, 2017, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, Office 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Έξυπνες Υπηρεσίες στο Microsoft Office 365.

Comments are closed.