Εγγραφή Παρουσίασης στο PowerPoint 365

Recording Tab in PowerPoint 365

Στο PowerPoint 365, μπορούμε να προσθέσουμε το tab Εγγραφή (Recording) στην κορδέλα που είναι τώρα διαθέσιμο. Όταν δε, δημιουργήσουμε μία Παρουσίαση (Presentation) που αποτελείται από καταγεγραμμένες διαφάνειες, στιγμιότυπα οθόνης και video που έχουμε εισάγει, μπορούμε στο τέλος να μοιράσουμε το Εγγεγραμμένο Περιεχόμενο (Recorded Content) για προβολή. Μπορούμε ακόμα να κάνουμε τις Παρουσιάσεις (Presentations) πιο διαδραστικά ενσωματώνοντας κουίζ για βοήθεια. Ακόμα μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα του μελανιού από στο παράθυρο της εγγραφής. Για να μάθουμε λοιπόν περισσότερα για το tab Εγγραφή (Recording) στο PowerPoint 365, με όλες τις διαθέσιμες εντολές απλώς συνεχίστε να διαβάζεται παρακάτω.

Εγγραφή Παρουσίασης Στο PowerPoint 365

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ήδη ενεργοποιήσει το tab Εγγραφή (Recording) στο Microsoft PowerPoint 365, όπου και μπορούμε να δούμε ότι το tab Εγγραφή (Recording) χωρίζεται στα εξής μέρη:

 • Εγγραφή (Record)
 • Περιεχόμενα (Content)
 • Αυτόματη Αναπαραγωγή Πολυμέσων (Auto-Play Media)
 • Αποθήκευση (Save)

Recording Tab

Η περιοχή Εγγραφή (Record) της κορδέλας, περιέχει την εντολή Εγγραφή Παρουσίασης (Record Slide Show). Αφού επιλεγεί η εντολή, εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού που περιέχει τις εξής δύο εντολές:

 • Εγγραφή Από την Τρέχουσα Διαφάνεια (Record From Current Slide): Με την επιλογή της εντολής γίνεται η καταγραφή αφηγήσεων, γραφής κινήσεων του δείκτη λέιζερ και χρονισμού διαφανειών και κινούμενων σχεδίων για αναπαραγωγή από την τρέχουσα Διαφάνεια (Slide).
 • Εγγραφή Από Την Αρχή (Record From Beginning): Με την επιλογή της εντολής, γίνεται η καταγραφή αφηγήσεων, γραφής κινήσεων του δείκτη λέιζερ και χρονισμού διαφανειών και κινούμενων σχεδίων για αναπαραγωγή από την αρχή της Παρουσίασης (Presentation).

Recording Tab

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την εντολή Εγγραφή Παρουσίασης (Record Slide Show), όπου και εμφανίζεται η Οθόνη Καταγραφής Παρουσίασης (Record Presentation Screen), και που θα περιγράψω σε επόμενη ανάρτησή μου.

Record Screen

Η περιοχή Περιεχόμενο (Content) του tab Εγγραφή (Recording) περιέχει τις εξής δύο εντολές:

 • Εφαρμογές και Τεστ Γνώσεων (Apps And Quizzes): Με την επιλογή της εντολής, εισάγουμε ένα κουΐζ ή ένα εργαλείο αξιολόγησης στην Διαφάνεια (Slide).
 • Στιγμιότυπο (Screenshot): Με την επιλογή της εντολής, μπορούμε να προσθέσουμε γρήγορα στη Διαφάνεια (Slide) ένα στιγμιότυπο οποιουδήποτε παραθύρου που έχουμε ανοιχτό στην επιφάνεια εργασίας μας.

Content Area

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την εντολή Εφαρμογές και Τεστ Γνώσεων (Apps And Quizzes) από την περιοχή Περιεχόμενο (Content) της κορδέλας Εγγραφή (Recording). Το παράθυρο διαλόγου Πρόσθετα του Lab Office (Lab Office Add-ins) εμφανίζεται, όπου και απλώς επιλέγουμε τι θέλουμε και πατάμε στο κουμπί Προσθήκη (Add) για να εισαχθεί στη Διαφάνεια (Slide).

Apps and Quizzes

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την εντολή Στιγμιότυπο (Screenshot) από την περιοχή Περιεχόμενο (Content) του tab Εγγραφή (Recording). Το πτυσσόμενο μενού εμφανίζεται με όλα τα διαθέσιμα Παράθυρα (Windows) έτσι ώστε να τραβήξουμε ένα Στιγμιότυπο (Snapshot) για να εισαχθεί στη Διαφάνειά (Slide).

Screenshot

Η περιοχή Αυτόματη Αναπαραγωγή Πολυμέσων (Auto-Play Media) του tab Εγγραφή (Recording) περιέχει τις εξής εντολές:

 • Καταγραφή Οθόνης (Screen Recording): Με τη χρήση της εντολής, καταγράφουμε ενέργειες στην οθόνη μας και σχετικό ήχο πριν από την εισαγωγή της εγγραφής στη διαφάνειά μας. Η εγγραφή θα αναπαράγεται αυτόματα κατά την προβολή της Παρουσίασης (Presentation).
 • Βίντεο (Video): Με τη χρήση της εντολή, προσθέτουμε ένα βίντεο από τον υπολογιστή μας ή το δίκτυο. Το βίντεο θα αναπαράγεται αυτόματα κατά την προβολή της Παρουσίασης (Presentation).
 • Ήχος (Audio): Με τη χρήση της εντολής, εισάγουμε ήχο από τον υπολογιστή μας ή μια ποικιλία ηλεκτρονικών προελεύσεων. Μπορούμε επίσης να εγγράψουμε ήχο με ένα μικρόφωνο. Ο ήχος θα αναπαράγεται αυτόματα κατά την προβολή της Παρουσίασης (Presentation).

Auto-Play Media

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την εντολή Ήχος (Audio), όπου και εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού, όπου και μπορούμε να επιλέξουμε από πού να εισάγουμε τον Ήχο (Audio). Οι επιλογές είναι Ήχος Από Τον Υπολογιστή Μου (Audio On My Computer), είτε Εγγραφή Ήχου (Record Sound).

Audio - Record Sound

Η περιοχή Αποθήκευση (Save) του tab Εγγραφή (Recording) περιέχει τις εξής εντολές:

 • Αποθήκευση Ως Παρουσίασης (Save As Show): Με την επιλογή της εντολής, δημιουργούμε ένα ξεχωριστό παράθυρο (.ppsx), από την εγγραφή μας για κοινή χρήση. Όταν οι άλλοι χρήστε θα ανοίξουν το αρχείο, θα ξεκινήσει αμέσως η Παρουσίαση (Presentation) και όχι στη λειτουργία επεξεργασίας.
 • Εξαγωγή Σε Βίντεο (Export To Video): Με την επιλογή της εντολής, δημιουργούμε ένα βίντεο της εγγραφής μας. Το βίντεο δεν θα περιλαμβάνει αλληλεπιδραστικά στοιχεία, όπως τεστ γνώσεων, δημοσκοπήσεων και προσομοιώσεις.

Save Area

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την εντολή Αποθήκευση Ως Παρουσίασης (Save As Show), όπου και εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση Ως (Save As), όπου και θα πρέπει να επιλέξουμε την Τοποθεσία (Location) και το Όνομα (Name) της Παρουσίασης (Presentation) για να αποθηκευτεί. Στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου, παρατηρούμε ότι ο τύπος της Παρουσίασης (Presentation) που θα αποθηκευτεί είναι Προβολή Του PowerPoint (PowerPoint Show) (*.pptsx).

Save As Show

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την εντολή Εξαγωγή Σε Βίντεο (Export To Video), όπου και αφού επιλεγεί η εντολή, μεταφερόμαστε σε προβολή Backstage και από τα αριστερά η κατηγορία Εξαγωγή (Export) είναι επιλεγμένη. Το μόνο που απομένει να κάνουμε είναι να κάνουμε τις ανάλογες ρυθμίσεις για γίνει Εξαγωγή της Παρουσίασης Σε Βίντεο (Presentation to Exported As A Video).

Export To Video

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video που περιγράφει τις Διαθέσιμες Εντολές στο Tab Εγγραφή στο PowerPoint 365 (Commands Available on the Recording tab in Microsoft PowerPoint 365).

Μην ξεχάσετε να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on December 5, 2017, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, PowerPoint 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Εγγραφή Παρουσίασης στο PowerPoint 365.

Comments are closed.