Καθορισμός Γλωσσών Επεξεργασίας & Εμφάνισης στις Εφαρμογές του Microsoft Office 365

Set Proofing and Display Language in Microsoft Office 365 Applications

Σε έναν πολυπολιτισμικό κόσμο που ζούμε, συχνά βρίσκουμε τον εαυτό μας σε ανάγκη στις Εφαρμογές του Microsoft Office, την ανάγκη να εργαστούμε σε άλλες Γλώσσες (Languages) εκτός της μητρικής μας Γλώσσας (Language). Μπορούμε ακόμα και να ρυθμίσουμε την Γλώσσα Εμφάνισης (Display Language) και την Γλώσσα Επεξεργασίας (Editing Language) να είναι οι ίδιες, ή ακόμα και να είναι διαφορετικές εάν το επιθυμούμε. Μπορούμε να έχουμε πολλαπλές γλώσσες εγκατεστημένες, και να εναλλασσόμαστε αναμεταξύ τους μες ευκολία και γρήγορα.

Παρακάτω, θα περιγράψω και θα δείξω πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε τις Εφαρμογές του Microsoft Office να εμφανίζονται σε διαφορετική Γλώσσα (Language).

Θα πρέπει να προσέξουμε τις τρεις βασικές περιοχές, όπου και μπορεί να θελήσουμε να αλλάξουμε την Γλώσσα (Language) και που είναι οι εξής:

  • Γλώσσα Εμφάνισης (Display Language): Επίσης γνωστός ως Διεπαφή Χρήστη (User Interface), όπου και είναι όλα τα κουμπιά, εντολές, μενού στο Office.
  • Γλώσσα Επεξεργασίας (Editing Language): Είναι η Γλώσσα (Language), όπου και πληκτρολογούμε και επεξεργαζόμαστε το περιεχόμενο.
  • Εργαλεία Γλωσσικού Ελέγχου (Proofing Tools): Για να μπορέσουμε να κάνουμε τον Ορθογραφικό (Spelling) και Γραμματικό (Grammar) έλεγχο.

Επιλογή Γλωσσών Επεξεργασίας & Εμφάνισης Στο Word 365

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αναθεώρηση (Review) και να εντοπίσουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Γλώσσα (Language) όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

Review - Language Area

Αφού εντοπίσουμε την περιοχή Γλώσσα (Language) του tab της Αναθεώρησης (Review), επιλέγουμε την εντολή Γλώσσα (Language), όπου και εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού με τις εξής δύο εντολές:

  • Ορισμός Γλώσσας Ελέγχου (Set Proofing Language): Όπου μπορούμε να επιλέξουμε τη Γλώσσα του επιλεγμένου κειμένου.
  • Προτιμήσεις Γλώσσας (Language Preferences): Όπου μπορούμε να καθορίσουμε τη Γλώσσα για την Eπεξεργασία, φάνιση, Βοήθεια και Συμβουλές Οθόνης.

Review - Language Area

Όποια και από τις δύο εντολές και να επιλέξουμε, θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Word (Word Options) όπως εμφανίζεται και παρακάτω, με επιλεγμένη την κατηγορία Γλώσσα (Language) από τα αριστερά.

Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου και κάτω από την κατηγορία Ορισμός Προτιμήσεων Γλώσσας του Office (Set The Office Language Preferences), το παράθυρο χωρίζεται στις εξής δύο περιοχές και οι οποίες είναι οι εξής:

Word Options - Language

α. Επιλογή Γλωσσών Επεξεργασίας (Choose Editing Languages):

Μπορούμε Να Προσθέσουμε Επιπλέον Γλώσσες Για Την Επεξεργασία Των Εγγράφων Μας. Οι Γλώσσες Επεξεργασίας Καθορίζουν Τις Δυνατότητες Για Μια Πιο Συγκεκριμένη Γλώσσα, Όπως Το Λεξικό, Τον Έλεγχο Γραμματικής Και Την Ταξινόμηση.

(We Can Add Additional Languages To Edit Your Documents. The Editing Languages Set Language Specific Features, Including Dictionaries, Grammar Checking And Sorting)

Στην παρακάτω εικόνα, μπορούμε να δούμε τις Γλώσσες Επεξεργασίας (Editing Languages) που έχουν εγκατασταθεί, όπου και για το δικό μου παράδειγμα έχω την Ελληνική (Greek) και την Αγγλική (English) εγκατεστημένες. Παρατηρούμε επίσης ότι η Διάταξη Πληκτρολογίου (Keyboard Layout) είναι Ενεργοποιημένη (Enabled) καθώς και ο Γλωσσικός Έλεγχος-ορθογραφικός & γραμματικός έλεγχος (Proofing-spelling-grammar) είναι εγκατεστημένος.

Για να προσθέσουμε ένα Λεξικό (Dictionary) στο Microsoft Word, μπορείτε να διαβάσετε μία παλιότερη μου ανάρτηση που περιγράφεται εδώ:

https://officesmart.wordpress.com/2014/03/05/%CE%AE-%CF%8D-word-13/

Choose Editing Languages

β. Επιλογή Γλωσσών Εμφάνισης (Choose Display Language):

Σε αυτήν την περιοχή, μπορούμε να ορίσουμε τη σειρά προτεραιότητας των γλωσσών για τα κουμπιά, τις καρτέλες και τη Βοήθεια. Με την αλλαγή της Γλώσσας Εμφάνισης (Display Language) και της Γλώσσας Βοηθείας (Help Language), όλες οι εντολές (μενού, εντολές, περιοχές, κτλ.) θα ταιριάξουν με την Γλώσσα Εμφάνισης (Display Language) που έχουμε επιλέξει. Το ίδιο ισχύει και για τη Γλώσσα Βοηθείας (Help Language). Στο δικό μου παράδειγμα, έχω εγκατεστημένη και την Αγγλική (English) και την Ελληνική (Greek) Γλώσσα για χάρη της ανάρτησης. Εάν θα αλλάξουμε την Γλώσσα Εμφάνισης (Display Language), θα ενημερωθούμε ότι θα πρέπει να εκκινήσουμε και πάλι την εφαρμογή για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

Εάν θέλουμε να εγκαταστήσουμε μία διαφορετική Γλώσσα (Language) για Εμφάνιση (Display), θα πρέπει να επιλέξουμε τον σύνδεσμο που αναγράφει:

Πώς Μπορώ Να Λάβω Πρόσθετες Γλώσσες Εμφάνισης και Βοήθειας από το Office.com;

(How Do I Get More Display And Help Languages From Office.com?)

Αφού επιλεγεί ο σύνδεσμος, ακολουθούμε τα βήματα για να κατεβάσουμε και να εγκαταστήσουμε ένα διαφορετικό Πακέτο Γλώσσας (Language Pack).

Choose Display Language

Για αυτήν την ανάρτηση έχω χρησιμοποιήσει την εφαρμογή του Microsoft Word 365, αλλά η ίδια διαδικασία ακολουθείτε και για το Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint και Microsoft Outlook. Εάν αλλάξουμε την Γλώσσα Εμφάνισης (Display Language) σε μία εφαρμογή, η αλλαγή αυτή θα εφαρμοστεί και για τις υπόλοιπες εφαρμογές.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει τη Διαδικασία Αλλαγής Γλώσσας Επεξεργασία και Εμφάνισης Στις Εφαρμογές του Microsoft Office 365 (How To Set the Proofing And Display Language in Microsoft Office 365 Applications).

Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on January 8, 2018, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, Office 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Καθορισμός Γλωσσών Επεξεργασίας & Εμφάνισης στις Εφαρμογές του Microsoft Office 365.

Comments are closed.