Δημιουργία Νέας Ομάδας Ημερολογίων Στο Outlook 365

Create New Calendar Groups in Outlook 365

Πολλές φορές στο Outlook έχουμε κάποια Ημερολόγια (Calendars) τα οποία θέλουμε να προβληθούνε ταυτόχρονα. Αυτά τα Ημερολόγια (Calendars) μπορεί να είναι Ημερολόγια (Calendars) Εργασίας (Work), Συναδέλφων (Colleagues) ή Γενέθλια Οικογενείας (Birthday Calendars). Στο Outlook, έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε Ομάδες (Groups) από αυτά τα Ημερολόγια (Calendars) και οποιαδήποτε άλλα Ημερολόγια (Calendars) επιθυμούμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε ένα συνδυασμό χρονοδιαγραμμάτων με μία ματιά. Για να μάθετε πώς μπορείτε να Δημιουργήσετε Μία Νέα Ομάδα Ημερολογίων Στο Outlook 365 (How To Create A New Calendar Group), απλώς συνεχίστε να διαβάζεται παρακάτω.

Δημιουργία Νέας Ομάδας Ημερολογίων

Αφού μεταφερθούμε στο Ημερολόγιό (Calendar) μας στο Outlook 365, το tab Κεντρική (Home) ενεργοποιείται όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Τότε θα πρέπει να εντοπίσουμε την περιοχή Διαχείριση Ημερολογίων (Manage Calendars) της κορδέλας για να προχωρήσουμε στην υπόλοιπη διαδικασία.

Manage Calendars in Outlook 365

Έπειτα επιλέγουμε την εντολή Ομάδες Ημερολογίων (Calendar Groups) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα, και έπειτα από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε την εντολή Δημιουργία Νέας Ομάδας Ημερολογίων (Create New Calendar Group). Με την χρήση αυτής της εντολή, δημιουργούμε μία Νέα Ομάδα Ημερολογίων (New Calendar Group), που θα εμφανίζεται στο Παράθυρο Φακέλων (Folder Pane).

Create New Calendar Group in Outlook 365

Εφόσον επιλεχτεί η εντολή Δημιουργία Νέας Ομάδας Ημερολογίων (Create New Calendar Group), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία Νέας Ομάδας Ημερολογίων (Create New Calendar Group), όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου, απλώς πληκτρολογούμε το Όνομα (Name) που θέλουμε για την Ομάδα Ημερολογίων (Calendar Group) και έπειτα να πατήσουμε στο κουμπί Οκ.

Create New Calendar Group in Outlook 365

Αφού πληκτρολογήσουμε το Όνομα (Name) για την Ομάδα Ημερολογίων (Calendar Group) και πατήσουμε στο κουμπί Οκ, το παράθυρο διαλόγου Επιλογή Ονόματος (Select Names) εμφανίζεται όπως και παρακάτω.

Select Names: Contacts

Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή Ονόματος (Select Names), επιλέγουμε τις Επαφές (Contacts) που θέλουμε να συμπεριλάβουμε στην Ομάδα Ημερολογίων (Calendar Group). Επιλέγουμε το Όνομα (Name), και στο κάτω αριστερό μέρος του παραθύρου επιλέγουμε το κουμπί Μέλη Ομάδας (Group Members) έτσι ώστε το Όνομα Επαφής (Contact Name) να εμφανιστεί στο πλαίσιο κειμένου. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία και για τις άλλες Επαφές (Contacts) που θέλουμε να συμπεριλαμβάνονται στην Ομάδα Ημερολογίων (Calendar Group).

Group Members in Outlook 365

Αφού τελειώσουμε με την επιλογή των Επαφών (Contacts), πατάμε στο κουμπί Οκ, όπου και εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Microsoft Outlook, που μας ειδοποιεί ότι Ανακτάει Δεδομένα (Retrieving Data) για να δημιουργήσει ένα Τοπικό Φάκελο Κοινής Χρήσης (Create A Sharing Folder).

Retrieving Data in Outlook 365

Μετά από μερικά δευτερόλεπτα μία Νέα Ομάδα Ημερολογίων (New Calendar Group) έχει δημιουργηθεί, το οποίο βρίσκεται στο κάτω αριστερό μέρος του Παραθύρου Φακέλων (Folder Pane) όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Μπορούμε να παρατηρήσουμε το Όνομα (Name) από την Νέα Ομάδα Ημερολογίων (New Calendar Group), όπως και ότι είναι ενεργοποιημένο το κουμπί ελέγχου στα αριστερά του Ονόματος (Name). Μπορούμε να δούμε και την Ομάδα Ημερολογίων (Calendar Group) στο μέσο του παραθύρου του Outlook, μαζί με όλα τα Ονόματα Επαφών (Contacts Names) που είχαμε επιλέξει να συμπεριληφθούν στην Ομάδα Ημερολογίων (Calendar Group).

New Calendar Group in Outlook 365

Να έχετε υπόψιν ότι οποιοδήποτε Ημερολόγιο (Calendar) που βρίσκεται στο Παράθυρο Φακέλων (Folder Pane), που να εμφανιστεί ταυτόχρονα με οποιοδήποτε άλλο γκρουπ, ακόμα και εάν δεν είναι μέλος της Ομάδος (Group). Μπορούμε να εμφανίσουμε ή να αποκρύψουμε οποιοδήποτε Ημερολόγιο (Calendar) είτε ενεργοποιώντας είτε απενεργοποιώντας το κουμπί ελέγχου στο Παράθυρο Φακέλων (Folder Pane) είτε κάνοντας κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close) του tab του Ημερολογίου (Calendar). Όταν δεν εμφανίζουμε ένα Ημερολόγιο (Calendar) δεν σημαίνει ότι έχει διαγραφεί.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει Πώς Να Δημιουργήσουμε Μία Ομάδα Ημερολογίων Στο Outlook 365 (Create A New Calendar Group in Microsoft Outlook 365).

Μην ξεχάσετε να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube!!!

YouTube Channel

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on January 29, 2018, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, Outlook 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Δημιουργία Νέας Ομάδας Ημερολογίων Στο Outlook 365.

Comments are closed.