Άνοιγμα Ημερολογίων Από Άλλες Πηγές Στο Outlook 365

Open Calendars from Other Sources in Outlook 365

Όπως αναφέρθηκα και σε προηγούμενες αναρτήσεις μου, έχουμε τη δυνατότητα να Δημιουργήσουμε Ομάδες Ημερολογίων και να Αποθηκεύσουμε Ομάδες Ημερολογίων στο Outlook. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό όπως έχει αναφερθεί, είναι να δούμε ταυτόχρονα συνδυασμένα χρονοδιαγράμματα συνεργατών, ραντεβού, γενέθλια, κτλ., με μία ματιά, γλιτώνοντάς μας πολύτιμο χρόνο. Αντί να Δημιουργούμε (Create) και να Αποθηκεύουμε (Save) τα δικά μας Ημερολόγια (Calendars), μπορούμε επίσης να Ανοίξουμε Ημερολόγια Από Άλλες Πηγές (Open Calendars From Other Sources), στο οποίο θα αναφερθώ παρακάτω. Απλώς συνεχίστε να διαβάζεται.

Άνοιγμα Ημερολογίων Από Άλλες Πηγές

Αφού μεταφερθούμε στο Ημερολόγιό (Calendar) μας στο Outlook 365, το tab Κεντρική (Home) ενεργοποιείται όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Τότε θα πρέπει να εντοπίσουμε την περιοχή Διαχείριση Ημερολογίων (Manage Calendars) της κορδέλας για να προχωρήσουμε στην υπόλοιπη διαδικασία.

Manage Calendars in Outlook 365

Από την περιοχή Διαχείριση Ημερολογίων (Manage Calendars), επιλέγουμε την εντολή Άνοιγμα Ημερολογίων (Open Calendars) όπως εμφανίζεται και παρακάτω, όπου και εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού με τις ακόλουθες εντολές:

  • Από Το Βιβλίο Διευθύνσεων (From Address Book): Μπορούμε να προσθέσουμε ένα Ημερολόγιο (Calendar) από το Βιβλίο Διευθύνσεων (Address Book).
  • Από Τη Λίστα Αιθουσών (Room List): Μπορούμε να προσθέσουμε ένα Ημερολόγιο (Calendar) από το τη Λίστα Αίθουσα (Room List).
  • Από Το Internet (From Internet): Μπορούμε να προσθέσουμε ένα Ημερολόγιο (Calendar) από το Internet
  • Δημιουργία Νέου Κενού Ημερολογίου (Create New Blank Calendar): Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο κενό Ημερολόγιο (Calendar)
  • Άνοιγμα Κοινόχρηστου Ημερολογίου (Open Shared Calendar): Μπορούμε να ανοίξουμε ενός άλλου ατόμου Κοινόχρηστο Ημερολόγιο (Shared Calendar).

Open Calendar Drop Down List

Στην παρακάτω εικόνα, από την περιοχή Διαχείριση Ημερολογίων (Manage Calendars), έχω επιλέξει την εντολή Άνοιγμα Ημερολογίων (Open Calendar), και από το πτυσσόμενο μενού έχω επιλέξει την εντολή Από Το Βιβλίο Διευθύνσεων (From The Address Book).

From Address Book

Αφού επιλεγεί η εντολή Από Το Βιβλίο Διευθύνσεων (From The Address Book), εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών Επιλογή Ονόματος (Select Names), όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου, επιλέγουμε τα Ονόματα (Names) που θέλουμε να συμπεριλάβουμε στο Ημερολόγιο (Calendar). Θα πρέπει να βεβαιωθούμε, ότι στο κάτω μέρος του παραθύρου, και στο πλαίσιο κειμένου στα δεξιά της εντολής Ημερολόγιο (Calendar), έχουμε συμπεριλάβει τα ονόματα που θέλουμε για να ανοίξουμε το Ημερολόγιο (Calendar).

Select Names: Contacts

Στην παρακάτω εικόνα, από την περιοχή Διαχείριση Ημερολογίων (Manage Calendars), έχω επιλέξει την εντολή Άνοιγμα Ημερολογίων (Open Calendar), και από το πτυσσόμενο μενού έχω επιλέξει την εντολή Από Τη Λίστα Αιθουσών (From The Room List).

From Room List

Αφού επιλεγεί η εντολή Από Τη Λίστα Αιθουσών (From Room List), το παράθυρο διαλόγου Επιλογή Ονόματος (Select Names) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου, επιλέγουμε τις Αίθουσες (Rooms) που θέλουμε να συμπεριλάβουμε στο Ημερολόγιο (Calendar). Θα πρέπει να βεβαιωθούμε, ότι στο κάτω μέρος του παραθύρου, στο πλαίσιο κειμένου στα δεξιά της εντολής Δωμάτια (Rooms), ότι έχουμε επιλέξει τα Δωμάτια (Rooms) που θέλουμε να συμπεριλάβουμε στο Ημερολόγιό (Calendar) που θέλουμε να ανοίξουμε.

Select Names: All Rooms

Στην παρακάτω εικόνα, από την περιοχή Διαχείριση Ημερολογίων (Manage Calendars), έχω επιλέξει την εντολή Άνοιγμα Ημερολογίων (Open Calendar), και από το πτυσσόμενο μενού έχω επιλέξει την εντολή Από Το Internet (From The Internet).

From Internet

Αφού επιλεγεί η εντολή Από Το Internet (From Internet), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Νέα Εγγραφή Σε Ημερολόγιο Internet (New Internet Calendar Subscription), όπου και θα πρέπει:

Εισαγωγή Της Θέσης Του Ημερολογίου Internet Που Θέλουμε Να Προσθέσουμε Στο Outlook (Enter The Location Of The Internet Calendar We Want To Add To Outlook)

Αφού πληκτρολογήσουμε τη διεύθυνση, πατάμε στο κουμπί Οκ, για να ανοίξει το Ημερολόγιο (Calendar).

New Internet Calendar Subscription

Στην παρακάτω εικόνα, από την περιοχή Διαχείριση Ημερολογίων (Manage Calendars), έχω επιλέξει την εντολή Άνοιγμα Ημερολογίων (Open Calendar), και από το πτυσσόμενο μενού έχω επιλέξει την εντολή Δημιουργία Νέου Κενού Ημερολογίου (Create New Blank Calendar).

Create New Blank Calendar

Αφού επιλεγεί η εντολή Δημιουργία Νέου Κενού Ημερολογίου (Create New Blank Calendar), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία Φακέλου (Create New Folder) όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Εδώ θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε το Όνομα (Name) για τον Νέο Φάκελο (New Folder), να επιλέξουμε Τι Στοιχεία Τύπου Περιέχει (Folder Contains), και να επιλέξουμε τη Θέση Φακέλου (Folder Location). Αφού τα κάνουμε αυτά, πατάμε στο κουμπί Οκ για να δημιουργηθεί το Νέο Κενό Ημερολόγιο (New Blank Calendar).

Create New Folder

Στην παρακάτω εικόνα, από την περιοχή Διαχείριση Ημερολογίων (Manage Calendars), έχω επιλέξει την εντολή Άνοιγμα Ημερολογίων (Open Calendar), και από το πτυσσόμενο μενού έχω επιλέξει την εντολή Άνοιγμα Κοινόχρηστου Ημερολογίου (Open Shared Calendar).

Open A Shared Calendar

Αφού επιλεγεί η εντολή Άνοιγμα Κοινόχρηστου Ημερολογίου (Open Shared Calendar), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα Κοινόχρηστου Ημερολογίου (Open Shared Calendar), όπου και θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε το Όνομα (Name) του Ημερολογίου (Calendar) και να πατήσουμε στο κουμπί Οκ.

Open A Shared Calendar

Να έχετε υπόψιν ότι οποιοδήποτε Ημερολόγιο (Calendar) που βρίσκεται στο Παράθυρο Φακέλων (Folder Pane), που να εμφανιστεί ταυτόχρονα με οποιοδήποτε άλλο γκρουπ, ακόμα και εάν δεν είναι μέλος της Ομάδος (Group). Μπορούμε να εμφανίσουμε ή να αποκρύψουμε οποιοδήποτε Ημερολόγιο (Calendar) είτε ενεργοποιώντας είτε απενεργοποιώντας το κουμπί ελέγχου στο Παράθυρο Φακέλων (Folder Pane) είτε κάνοντας κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close) του tab του Ημερολογίου (Calendar). Όταν δεν εμφανίζουμε ένα Ημερολόγιο (Calendar) δεν σημαίνει ότι έχει διαγραφεί.

Μπορείτε να διαβάσετε και προηγούμενη ανάρτησή μου για το Πώς Να Δημιουργήσουμε Μία Ομάδα Ημερολογίων Στο Outlook 365 (Create A New Calendar Group in Microsoft Outlook 365) και Πώς Να Αποθηκεύσουμε Μία Νέα Ομάδα Ημερολογίων Στο Outlook 365 (Save As New Calendar Group in Outlook 365).

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει Πώς Να Ανοίγουμε Ημερολόγια Από Άλλες Πηγές Στο Outlook 365 (Open Calendars From Other Sources in Outlook 365).

Μην ξεχάσετε να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube!!!

YouTube Channel

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on February 12, 2018, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, Outlook 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Άνοιγμα Ημερολογίων Από Άλλες Πηγές Στο Outlook 365.

Comments are closed.