Αποστολή Εξαγωγή Βιβλίου Εργασίας Στο Microsoft Power BI

Upload Export Workbook To Microsoft Power BI

Έχω αναφερθεί και έχω περιγράψει σε προηγούμενη ανάρτησή μου για το Microsoft Power BI. Τώρα λοιπόν, έχουμε δύο νέες εντολές στη διάθεσή μας για να Εξαγάγουμε (Export) ή να Αποστείλουμε (Publish) τα Βιβλία Εργασίας (Workbooks) στο Microsoft Power BI. Για να θυμηθούμε λοιπόν περισσότερα για το Microsoft Power BI, πριν αναφερθώ στις εντολές.

Τι είναι; Είναι μία πλατφόρμα οπτικοποίησης δεδομένων και επιχειρηματικής ανάλυσης που είναι κατάλληλη για επιχειρήσεις. Είναι μία συλλογή από υπηρεσίες online και χαρακτηριστικά που μας επιτρέπουν να βρούμε και να οπτικοποιήσουμε δεδομένα, να μοιραστούμε ευρήματα, και να συνεργαστούμε με άλλους με έξυπνους νέους τρόπους.

Τι κάνει; Παρακολουθεί οργανωτικά δεδομένα ου είναι ευαίσθητα και σημαντικά.

Έχουμε εργαλεία, που μπορούμε γρήγορα να Αναλύσουμε (Analyze), Μετατρέψουμε (Transform) και να Απεικονίσουμε (Visualize) δεδομένα, και να κάνουμε Κοινή Χρήση (Share) Αναφορών (Reports). Απλώς συνεχίστε να διαβάζεται παρακάτω για τις νέες διαθέσιμες εντολές και επισκεφτείτε τον παραπάνω σύνδεσμο για να δείτε τι ακριβώς κάνει το Microsoft Power BI.

Αποστολή Εξαγωγή Βιβλίου Εργασίας Στο Microsoft Power BI

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή Backstage, όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα. Αφού μεταφερθούμε σε προβολή Backstage, από το πτυσσόμενο μενού από τα αριστερά επιλέγουμε την κατηγορία Δημοσίευση (Publish) όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα.

File - Backstage View - Publish

Αφού επιλέξουμε την κατηγορία Δημοσίευση (Publish), στο μέσο του παραθύρου μπορούμε να δούμε την εντολή Δημοσίευση Στο Power BI (Publish To Power BI).

Publish To Power BI

Στα δεξιά και κάτω από την περιοχή Δημοσίευση Στο Power BI (Publish To Power BI), πληροφορούμαστε για το εξής: Χρησιμοποιήστε Το Power BI Για Να Δημιουργήσετε Και Να Μοιραστείτε Πλούσιες Οπτικές Αναφορές Και Πίνακες Εργαλείων Από Το Βιβλίο Εργασίας Σας (Use Power BI To Create And Share Rich Visual Reports And Dashboards From Your Workbook)

Μπορούμε επίσης να Χρησιμοποιήσουμε Διαφορετικό Λογαριασμό (Use Another Account), με τη χρήση του κατάλληλου συνδέσμου.

Μπορούμε επίσης Να Επιλέξουμε Τη Θέση Όπου Θέλουμε Να Δημοσιεύσουμε Στο Power BI (Select Where We Would Like To Publish To In Power BI). Εάν θέλουμε να αλλάξουμε τη θέση του φακέλου, θα πρέπει να επιλέξουμε το πτυσσόμενο μενού για να το αλλάξουμε.

Publish To Power BI

Στο κάτω μέρος του πτυσσόμενο μενού του Δημοσίευση Στο Power BI (Publish To Power BI), βρίσκονται οι ακόλουθες περιοχές με τις εξής εντολές:

Αποστολή Του Βιβλίου Εργασίας Στο Power BI (Upload Your Workbook To Power BI)

  • Αλληλεπιδράστε Με Το Βιβλίο Εργασίας Του Excel, Όπως Θα Κάνατε Στο Excel Online (Interact With Your Excel Workbook Just As You Would In Excel Online)
  • Καρφιτσώστε Επιλογές Από Το Βιβλίο Εργασίας Σε Πίνακες Εργαλείων Power BI (Pin Selections From Your Workbook To Power BI Dashboards)
  • Κάντε Κοινή Χρήση Του Βιβλίου Εργασίας ή Επιλεγμένων Στοιχείων Μέσω Το Power BI (Share Your Workbook Or Selected Elements Through Power BI)

Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να πατήσουμε στο κουμπί Αποστολή (Upload) που βρίσκεται στα δεξιά της περιοχής όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

Publish To Power BI

Εξαγωγή Δεδομένων Βιβλίου Εργασίας Στο Power BI (Export Workbook To Power BI)

  • Εξαγάγετε Τα Δεδομένα Πίνακα Και Το Μοντέλο Δεδομένων Σε Ένα Σύνολο Δεδομένων Power BI (Export Table Data And Data Model Into A Power BI Dataset)
  • Δημιουργήστε Αναφορές Και Πίνακες Εργαλείων Power BI Από Το Σύνολο Δεδομένων Σας (Create Power BI Reports And Dashboards From Your Dataset)

Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να πατήσουμε στο κουμπί Εξαγωγή (Export) που βρίσκεται στα δεξιά της περιοχής όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

Export Workbook Data To Power BI

Τα βήματα που ακολουθούμε έχουν περιγράφει στην προηγούμενη ανάρτησή μου που ανέφερα και πιο πάνω. Θα πρέπει να συνδεθούμε στον λογαριασμό μας πρώτα και έπειτα να ακολουθήσουμε τα βήματα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει τη διαδικασία Αποστολής Εξαγωγής Βιβλίου Εργασίας Στο Microsoft Power BI (Upload Export Workbook To Microsoft Power BI)

Μην ξεχάσετε να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube

YouTube Channel

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on March 5, 2018, in Excel 365 Greek, Microsoft Office 365 ProPlus Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Αποστολή Εξαγωγή Βιβλίου Εργασίας Στο Microsoft Power BI.

Comments are closed.