Αποστολή Ημερολογίου μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Στο Outlook

How To E-Mail A Calendar in Outlook

Πολλές φορές έχουμε βρεθεί στη θέση να θέλουμε να μοιράσουμε πληροφορίες του Ημερολογίου (Calendar) μας με άλλα άτομα, συνάδελφοι, κτλ. στο Outlook. Ποιος είναι ο καλύτερος και πιο εύκολος τρόπος για να το επιτύχουμε;

Μπορούμε να αποστείλουμε το Ημερολόγιο (Calendar) μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-Mail) στο Outlook, απλώς συνεχίζετε να διαβάζεται.

Αποστολή Ημερολογίου μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Στο Outlook

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Κεντρική (Home) της οθόνης του Ημερολογίου (Calendar), και έπειτα από το δεξί μέρος της κορδέλας να εντοπίσουμε την περιοχή Κοινή Χρήση (Share) όπως εμφανίζεται παρακάτω.

Calendar Share in Outlook

Αφού εντοπίσουμε την περιοχή Κοινή Χρήση (Share), επιλέγουμε την εντολή Αποστολή Ημερολογίου (E-Mail Calendar) όπως φαίνεται και παρακάτω. Με τη χρήση της εντολής γίνεται Προώθηση Του Επιλεγμένου Ταχυδρομείου Σε Ένα Άλλο Άτομο Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Forward The Selected Calendar To Another Person in E-Mail).

Send A Calendar via E-Mail

Αφού επιλέξουμε την εντολή Αποστολή Ημερολογίου (E-Mail Calendar) εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αποστολή Ημερολογίου Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Send A Calendar Via Email) όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

Send A Calendar via E-Mail

Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου μπορούμε να:

Καθορίσουμε Τις Πληροφορίες Ημερολογίου που θέλετε να Συμπεριλάβουμε (Specify The Calendar Information We Want To Include).

Αυτό το παράθυρο διαλόγου είναι χωρισμένο στα εξής μέρη:

  • Ημερολόγιο (Calendar): Με την επιλογή του πτυσσόμενου μενού στα δεξιά της εντολής, μπορούμε να επιλέξουμε αυτό που θέλουμε να συμπεριλάβουμε στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείου (Email).

Calendar Details

  • Περιοχή Ημερομηνιών (Date Range): Με την επιλογή του πτυσσόμενου μενού στα δεξιά της εντολής, μπορούμε να καθορίσουμε την Περιοχή Ημερομηνιών (Date Range) που θέλουμε να συμπεριλάβουμε στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείου (Email).

Send A Calendar via E-Mail

Λεπτομέρεια (Detail): Με την επιλογή του πτυσσόμενου μενού στα δεξιά της εντολής, μπορούμε να επιλέξουμε από Διαθεσιμότητα Μόνο (Availability Only), Περιορισμένες Λεπτομέρειες (Limited Details) και Πλήρεις Λεπτομέρειες (Full Details) για να συμπεριλάβουμε στο Ημερολόγιό (Calendar) για αποστολή μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-Mail).

  1. Διαθεσιμότητα Μόνο (Availability Only): Με τη χρήση αυτής της εντολής η Διαθεσιμότητα (Availability) θα εμφανίζεται ως Διαθέσιμος (Free), Απασχολημένος (Busy) ή Αβέβαιος (Tentative).
  2. Περιορισμένες Λεπτομέρειες (Limited Details): Με τη χρήση αυτής της εντολής, θα περιλαμβάνεται η Διαθεσιμότητα (Availability) και τα Θέματα των Στοιχείων του Ημερολογίου (Subject of Meeting).
  3. Πλήρεις Λεπτομέρειες (Full Details) Με τη χρήση αυτής της εντολής, θα περιλαμβάνεται η Διαθεσιμότητα (Availability) και οι Πλήρεις Λεπτομέρειες (Full Details) των πληροφοριών που μπορεί να βρίσκονται στο κυρίως σώμα των στοιχείων του Ημερολογίου (Calendar).

Availability Details

Μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου στα αριστερά της εντολής που αναγράφει: Εμφάνιση Χρόνου Μόνο Εντός Των Δικών Μου Ωρών Εργασίας (Show Time Within My Working Hours Only). Εάν ενεργοποιήσουμε την εντολή αυτή, θα μπορούμε επίσης να καθορίσουμε τις Ώρες Εργασίας Μας (Set Working Hours), απλώς με τον να επιλέξουμε τον σύνδεσμο που βρίσκεται στα αριστερά.

Στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου βρίσκεται η περιοχή Για Προχωρημένους (Advanced), όπου και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κουμπί Εμφάνιση (Show) ή Απόκρυψη (Hide), όπου και εμφανίζονται δύο ακόμη εντολές:

  • Να Συμπεριλαμβάνονται Λεπτομέρειες Στοιχείων Που Έχουν Επισημανθεί Ως Ιδιωτικά (Include Details of Items Marked Private)
  • Να Συμπεριλαμβάνονται Συνημμένα Στο Στοιχεία Ημερολογίου (Include Attachments Within Calendar Items)

Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να ενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου στα αριστερά των εντολών.

Στο κάτω μέρος του παραθύρου Αποστολή Ημερολογίου Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Send A Calendar via E-Mail) βρίσκεται η εντολή:

  • Διάταξη Μηνυμάτων Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email Layout): Εάν επιλέξουμε το πτυσσόμενο μενού στα δεξιά της εντολής, μπορούμε να επιλέξουμε από Ημερήσιο Πρόγραμμα (Daily Schedule) ή Λίστα Συμβάντων (List Of Events) για να συμπεριλάβουμε στο Ημερολόγιό (Calendar) για αποστολή μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-Mail).

Send A Calendar via E-Mail

Στην παρακάτω εικόνα, έχω τελειώσει με όλες τις ρυθμίσεις όπου και μπορούμε να δούμε στη Γραμμή Θέματος (Subject Line) όλες τις πληροφορίες καταχωρημένες αυτόματα, μπορούμε να δούμε το Ημερολόγιό (Calendar) μας που έχει Επισυναφθεί (Attached) και στο Σώμα (Body) του Μηνύματος (Message) μπορούμε να δούμε το Ημερολόγιό (Calendar)μας. Το μόνο που απομένει να κάνουμε είναι να καταχωρίσουμε τους Παραλήπτες (Recipients), και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες θέλουμε και έπειτα να πατήσουμε στο κουμπί Αποστολή (Send).

Inserted Calendar in Outlook

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει τη διαδικασία Αποστολής Ημερολογίου Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (How To Email A Calendar in Outlook).

Μην Ξεχάσετε να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube

YouTube Channel

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on April 9, 2018, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, Outlook 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Αποστολή Ημερολογίου μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Στο Outlook.

Comments are closed.