Κοινή Χρήση Του Ημερολογίου Μας Στο Outlook

Share Our Calendar with Other People in Outlook

Σε προηγούμενη ανάρτησή μου, αναφέρθηκα πώς μπορούμε να Αποστείλουμε το Ημερολόγιό Μας στο Outlook (E-Mail Our Calendar in Outlook), έτσι ώστε να μοιραστούμε πληροφορίες με συναδέλφους, φίλους, κτλ. Ένας άλλος τρόπος που μπορούμε να επιλέξουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε την εντολή Κοινή Χρήση (Share) στο Outlook. Η Κοινή Χρήση Ημερολογίου (Sharing A Calendar) μας δίνει περισσότερη εξουσία γιατί μας επιτρέπει να προσκαλέσουμε άτομα στον οργανισμό μας για να δούνε το Ημερολόγιο (Calendar). Όταν κάνουμε Κοινή Χρήση (Share) του Ημερολογίου (Calendar), μπορούμε να καθορίσουμε πόσεις λεπτομέρειες θα δούνε οι παραλήπτες ή να τις τροποποιήσουμε. Για να μάθετε πώς θα κάνουμε Κοινή Χρήση Του Ημερολογίου Μας Στο Outlook (How To Share Our Calendar in Outlook), απλώς συνεχίστε να διαβάζεται παρακάτω.

Κοινή Χρήση Του Ημερολογίου Μας Στο Outlook 365

Πρώτα θα πρέπει να επιλέξουμε το Ημερολόγιο (Calendar) που θέλουμε να κάνουμε κοινή χρήση και έπειτα να έχουμε επιλεγμένο το tab Κεντρική (Home). Έπειτα από τα αριστερά της κορδέλας να εντοπίσουμε την περιοχή που ονομάζεται Κοινή Χρήση (Share) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Calendar Share in Outlook

Αφού εντοπίσουμε την περιοχή Κοινή Χρήση (Share Ribbon) της κορδέλας, επιλέγουμε την εντολή Κοινή Χρήση Ημερολογίου (Share Calendar) όπως εμφανίζεται παρακάτω όπου και μπορούμε να κάνουμε Κοινή Χρήση Αυτού Του Ημερολογίου Με Άλλα Άτομα (Share This Calendar With Other People).

Share Calendar in Outlook

Αφού επιλέξουμε την εντολή Κοινή Χρήση Ημερολογίου (Share Calendar), ένα Νέο Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (New Mail Message) δημιουργείται, όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Σε αυτό το Μήνυμα (E-Mail), μπορούμε να δούμε όλες τις πληροφορίες που έχουν εισαχθεί αυτόματα. Παρατηρούμε ότι η Γραμμή Θέματος (Subject Line) έχει καταχωρηθεί. Επίσης έχουμε στη διάθεσή τις εξής επιλογές:

  • Αίτημα Για Άδεια Προβολής Του Φακέλου Ημερολογίου Του Παραλήπτη (Request Permission To View Recipient’s Calendar)
  • Να Επιτραπεί Στο Παραλήπτη Να Δει Τον Φάκελο Ημερολόγιο (Allow Recipient To View Your Calendar)

Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε τα κουμπιά ελέγχου που βρίσκονται στα αριστερά των εντολών, ανάλογα με το τι θέλουμε να κάνουμε.

Επίσης έχουμε την περιοχή Λεπτομέρειες (Details), όπου και επιλέγουμε το πτυσσόμενο μενού όπου και μπορούμε να επιλέξουμε τα εξής για να συμπεριλάβουμε στο Ημερολόγιό (Calendar) για αποστολή μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-Mail):

  • Διαθεσιμότητα Μόνο (Availability Only): Με τη χρήση αυτής της εντολής η Διαθεσιμότητα (Availability) θα εμφανίζεται ως Διαθέσιμος (Free), Απασχολημένος (Busy) ή Αβέβαιος (Tentative).
  • Περιορισμένες Λεπτομέρειες (Limited Details): Με τη χρήση αυτής της εντολής, θα περιλαμβάνεται η Διαθεσιμότητα (Availability) και τα Θέματα των Στοιχείων του Ημερολογίου (Subject of Meeting).
  • Πλήρεις Λεπτομέρειες (Full Details) Με τη χρήση αυτής της εντολής, θα περιλαμβάνεται η Διαθεσιμότητα (Availability) και οι Πλήρεις Λεπτομέρειες (Full Details) των πληροφοριών που μπορεί να βρίσκονται στο κυρίως σώμα των στοιχείων του Ημερολογίου (Calendar).

Sharing Invitation

Αφού ενεργοποιήσουμε το τι θέλουμε και έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις, απλώς πατάμε στο κουμπί Αποστολή (Share) για να κάνουμε Κοινή Χρήση Του Ημερολογίου Μας Με Άλλα Άτομα (Share Our Calendar With Other People).

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει τη διαδικασία Κοινή Χρήση Του Ημερολογίου Μας Στο Outlook (Share Our Calendar With Other People).

Μην Ξεχάσετε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on April 16, 2018, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, Outlook 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Κοινή Χρήση Του Ημερολογίου Μας Στο Outlook.

Comments are closed.