Δημοσίευση Ημερολογίων Online Στο Outlook 365

How To Publish Calendars in Outlook 365

Στο Outlook 365, έχουμε ένα χαρακτηριστικό όπου μπορούμε να Δημοσιεύσουμε (Publish) το Ημερολόγιό (Calendar) στο Web. Με αυτόν τον τρόπο, στέλνουμε έναν σύνδεσμο του Ημερολογίου (Calendar) μας, εμφανίζοντας μόνο τις διαθέσιμες ώρες. Με τη χρήση αυτού του χαρακτηριστικού, σώζουμε αρκετό χρόνο πηγαίνοντας πίσω, μπρος στο ημερολόγιό μας προσπαθώντας να βρούμε έναν κατάλληλο χρόνο που να εξυπηρετεί όλους μας. Όταν Δημοσιεύουμε (Publish) ένα Ημερολόγιο (Calendar) του Outlook, δημιουργούνται urls (ενιαίος εντοπιστής πόρων), όπου και μπορούμε να αποστείλουμε σε άτομα εκτός του οργανισμού μας.

Δημοσίευση Ημερολογίων Στο Outlook 365

Τα πλεονεκτήματα που έχουμε όταν Δημοσιεύουμε (Publish) ένα Ημερολόγιο (Calendar) αποκτάμε μεγαλύτερο κοινό, μπορούμε να συμπεριλάβουμε άτομα εκτός του οργανισμού μας, και μπορούμε να επιτρέψουμε τους παραλήπτες να δούνε το Ημερολόγιο (Calendar) μόνο, και να μην μπορούνε να προσθέσουνε ή να επεξεργαστούνε συμβάντα. Για να μάθετε πώς μπορείτε Να Δημοσιεύσετε Το Ημερολόγιό Σας Στο Outlook (How To Publish Our Calendar in Outlook), απλώς συνεχίστε να διαβάζεται.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε το Ημερολόγιο (Calendar) που θέλουμε να Δημοσιεύσουμε (Publish) και έπειτα από το tab Κεντρική (Home) να εντοπίσουμε την περιοχή Κοινή Χρήση (Share) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Calendar Share in Outlook

Αφού εντοπίσουμε την περιοχή Κοινή Χρήση (Share) της κορδέλας, επιλέγουμε την εντολή Δημοσίευση Internet (Publish Online) όπως εμφανίζεται παρακάτω. Αφού επιλεγεί, εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού, όπου και έχουμε στη διάθεσή μας τις εξής δύο εντολές και που είναι οι εξής:

  • Δημοσίευση Αυτού Του Ημερολογίου (Publish This Calendar): Μπορούμε να κάνουμε Δημοσίευση (Publish) αυτού του ημερολογίου με πρόσβαση από χρήστες του Internet.
  • Ρυθμίσεις Παραμέτρων Αυτού Του Δημοσιευμένου Ημερολογίου (Configure This Published Calendar): Εάν έχουμε Δημοσιεύσει το Ημερολόγιό μας Online (Published our Calendar Online) και χρειάζεται να κάνουμε κάποιες αλλαγές θα πρέπει να επιλέξουμε την εντολή Ρυθμίσεις Παραμέτρων (Configure). Οι δύο εντολές που βρίσκονται κάτω από αυτήν την εντολή είναι Διακοπή Δημοσίευσης (Stop Publishing) και Κοινή Χρήση Δημοσιευμένου Ημερολογίου (Share This Published Calendar)

Publish Calendar in Outlook

Έχω επιλέξει την εντολή Δημοσίευση Αυτού Του Ημερολογίου (Publish This Calendar), όπου και εμφανίζεται ο περιηγητής Ιστού όπου και θα πρέπει να συνδεθούμε στο Outlook Web App με τα διαπιστευτήριά μας, για να συνεχίσουμε τη Δημοσίευση (Publish) του Ημερολογίου (Calendar).

Outlook Login

Αφού έχουμε συνδεθεί, επιλέγουμε το Ημερολόγιο (Calendar) το οποίο θέλουμε να Δημοσιεύσουμε (Publish). Έπειτα θα πρέπει να καθορίσουμε τα Δικαιώματα (Permissions), όπου και ορίζουμε πόσα άτομα μπορούνε δούνε το Ημερολόγιό (Calendar) Online. Οι επιλογές που έχουμε για τα Δικαιώματα (Permissions) είναι τα εξής:

  • Δεν Είναι Κοινόχρηστο (Not Shared): Είναι ενεργοποιημένο εξ’ ορισμού και σημαίνει ότι το Ημερολόγιό (Calendar) δεν έχει καθοριστεί Κοινόχρηστο (Shared) Online.
  • Λεπτομέρεια (Detail): Με την επιλογή του πτυσσόμενου μενού στα δεξιά της εντολής, μπορούμε να επιλέξουμε από Διαθεσιμότητα Μόνο (Availability Only), Περιορισμένες Λεπτομέρειες (Limited Details) και Πλήρεις Λεπτομέρειες (Full Details) για να συμπεριλάβουμε στο Ημερολόγιό (Calendar) για αποστολή μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-Mail).
  • Διαθεσιμότητα Μόνο (Availability Only): Με τη χρήση αυτής της εντολής η Διαθεσιμότητα (Availability) θα εμφανίζεται ως Διαθέσιμος (Free), Απασχολημένος (Busy) ή Αβέβαιος (Tentative).
  • Περιορισμένες Λεπτομέρειες (Limited Details): Με τη χρήση αυτής της εντολής, θα περιλαμβάνεται η Διαθεσιμότητα (Availability) και τα Θέματα των Στοιχείων του Ημερολογίου (Subject of Meeting).
  • Πλήρεις Λεπτομέρειες (Full Details) Με τη χρήση αυτής της εντολής, θα περιλαμβάνεται η Διαθεσιμότητα (Availability) και οι Πλήρεις Λεπτομέρειες (Full Details) των πληροφοριών που μπορεί να βρίσκονται στο κυρίως σώμα των στοιχείων του Ημερολογίου (Calendar).

Έπειτα, αφού κάνουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις φτάνουμε στο σημείο όπου και πρέπει να κάνουμε Αποθήκευση (Save) και Κοινή Χρήση (Share). Όταν κάνουμε Αποθήκευση (Save), δύο σύνδεσμοι εμφανίζονται. Ο ένας σύνδεσμος είναι HTML και ο άλλος είναι ICS. Ποιο διαλέγουμε;

  • Σύνδεσμος HTML (Link): Εάν θέλουμε να στείλουμε το Ημερολόγιό (Calendar) σε άλλους να δούνε μόνο εάν είμαστε Διαθέσιμοι (Available) ή Απασχολημένοι (Busy).
  • Σύνδεσμος ICS (Link): Εάν θέλουμε να εγγραφούνε στο Ημερολόγιό (Calendar) μας.

Αυτό είναι. Έχουμε Δημοσιεύσει (Publish) το Ημερολόγιό (Calendar) μας. Εάν θέλουμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές στις ρυθμίσεις μας, επιλέγουμε όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω την εντολή Ρυθμίσεις Παραμέτρων Αυτού Του Δημοσιευμένου Ημερολογίου (Configure This Published Calendar).

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει Πώς Να Κάνουμε Δημοσίευση Το Ημερολόγιό Μας Στο Outlook (How To Publish Calendars in Outlook).

Μην Ξεχάσετε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on April 30, 2018, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, Outlook 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Δημοσίευση Ημερολογίων Online Στο Outlook 365.

Comments are closed.