Πώς Να Καθορίσουμε Δικαιώματα Ημερολογίων Στο Outlook 365

How To Set Calendar Permissions in Outlook 365

Σε προηγούμενες αναρτήσεις μου αναφέρθηκα πώς να Αποστείλουμε (E-mail), να ορίσουμε Κοινή Χρήση (Share) και να κάνουμε Δημοσίευση (Publish) ένα Ημερολόγιο (Outlook). Ήρθε η στιγμή να δούμε το Επίπεδο (Level) των Δικαιωμάτων (Permissions) που μπορούμε να ορίσουμε σε κάποιον έτσι ώστε να μπορεί να Επεξεργαστεί (Edit), να Τροποποιήσει (Modify), να Διαγράψει (Delete), κτλ., ένα Ημερολόγιο (Calendar). Εάν συνεχίσετε να διαβάζεται θα μάθετε Πώς Να Καθορίσουμε Δικαιώματα Ημερολογίων Στο Outlook 365 (How To Set Calendar Permissions in Outlook 365).

Δικαιώματα Ημερολογίων Στο Outlook 365

Πρώτα θα πρέπει να επιλέξουμε το Ημερολόγιο (Calendar) που θέλουμε και έπειτα από το tab Κεντρική (Home) της οθόνης του Ημερολογίου (Calendar), από τα αριστερά της κορδέλας εντοπίζουμε την περιοχή που ονομάζεται Κοινή Χρήση (Share) όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

Calendar Share in Outlook

Αφού έχουμε εντοπίσει την περιοχή Κοινή Χρήση (Share) της κορδέλας, επιλέγουμε την εντολή Δικαιώματα Ημερολογίου (Calendar Permission), όπου και μπορούμε να κάνουμε: Προβολή Και Επεξεργασία Των Δικαιωμάτων Κοινής Χρήσης Για Αυτόν Τον Φάκελο (View And Edit The Sharing Permission For This Folder).

Αφού επιλεγεί η εντολή Δικαιώματα Ημερολογίου (Calendar Permissions) εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες Ημερολογίου (Calendar Properties) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Αυτό το παράθυρο διαλόγου χωρίζεται σε τέσσερις διαφορετικές καρτέλες και οι οποίες είναι οι εξής: Γενικές (General), Αυτόματη Αρχειοθέτηση (AutoArchive), Δικαιώματα (Permissions), Συγχρονισμός (Synchronization). Η καρτέλα που είναι ενεργοποιημένη είναι τα Δικαιώματα (Permissions).

Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου έχουμε την εξής περιοχή:

 • Όνομα (Name): Μπορούμε να δούμε το Όνομα (Name) του ατόμου που έχει Δικαιώματα (Permissions) στο Ημερολόγιο (Calendar).
 • Επίπεδο Δικαιωμάτων (Permission Level): Μπορούμε να δούμε το Επίπεδο (Level) των Δικαιωμάτων (Permission) που έχει το άτομο στο Ημερολόγιο (Calendar).

Ακριβώς από κάτω από την περιοχή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κουμπί Προσθήκη (Add), Κατάργηση (Remove) και Ιδιότητες (Properties) για Προσθέσουμε (Add) ένα Όνομα (Name), να αλλάγουμε ένα Δικαίωμα (Permission) και να αλλάξουμε τις Ιδιότητες (Properties).

Calendar Properties in Outlook

Στο μέσο του παραθύρου διαλόγου έχουμε το πτυσσόμενο μενού του Επίπεδο Δικαιωμάτων (Permission Level) από όπου και μπορούμε να επιλέξουμε τα εξής:

 • Κάτοχος (Owner)
 • Επιμελητής Δημοσίευσης (Publishing Editor)
 • Επιμελητής (Editor)
 • Συντάκτης Δημοσίευσης (Publishing Author)
 • Συντάκτης (Author)
 • Συντάκτης Χωρίς Δικαιώματα (Nonediting Author)
 • Αναγνώστης (Reviewer)
 • Συνεργάτης (Contributor)
 • Διαθεσιμότητα, Θέμα, Θέση (Free/Busy Time, Subject, Location)
 • Διαθεσιμότητα (Free/Busy Time)
 • Κανένα (None)

Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να επιλέξουμε ένα Επίπεδο Δικαιωμάτων (Permission Level) από το μενού για να αλλάξει.

Calendar Properties in Outlook

Στο μέσο του παραθύρου έχουμε την περιοχή Ανάγνωση (Read) όπου και μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε τα κουμπιά ελέγχου αριστερά των παρακάτω εντολών:

 • Κανέναν (None)
 • Διαθεσιμότητα (Free/Busy Time)
 • Διαθεσιμότητα, Θέμα, Θέση (Free/Busy Time, Subject, Location)
 • Πλήρεις Λεπτομέρειες (Full Details)

Στα δεξιά της περιοχής Ανάγνωσης (Read), έχουμε την περιοχή Γραφή (Write) όπου και μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε τα κουμπιά ελέγχου αριστερά των ακόλουθων εντολών:

 • Δημιουργία Στοιχείων (Create Items)
 • Δημιουργία Υποφακέλων (Create Subfolders)
 • Επεξεργασία Των Δικών Μου (Edit Own)
 • Edit All (Επεξεργασία Όλων)

Calendar Properties in Outlook

Επίσης έχουμε διαθέσιμο του κουμπί Άλλη Διαθεσιμότητα (Other Free/Busy), όπου και εάν το επιλέξουμε εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Διαθεσιμότητας Internet (Internet Free/Busy Options) όπου ενημερωνόμαστε ότι: Οι Πληροφορίες Διαθεσιμότητας Χρησιμοποιούνται Από Άτομα Που Αποστέλλουν Προσκλήσεις Για Συσκέψεις Ώστε Να Γνωρίζουν Εάν Είστε Διαθέσιμοι Για Αυτές (Free/Busy Information is Used By People Sending Meeting Requests, To Determine When Your Are Available For Meetings).

Κάνουμε τις ρυθμίσεις που θέλουμε και έπειτα πατάμε στο κουμπί Οκ για να επιστρέψουμε πίσω στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες Ημερολογίου (Calendar Properties).

Internet Free Busy Options

Στο κάτω μέρος του παραθύρου Ιδιότητες Ημερολογίου (Calendar Properties), βρίσκεται η περιοχή Διαγραφή Στοιχείων (Delete Items) και Άλλα (Other), όπου και μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε τα κουμπιά ελέγχου αριστερά των ακόλουθων εντολών:

 • Διαγραφή Στοιχείων: Κανένα, Το Δικό Μου, Όλα (Delete Items: None, Own, and All)
 • Άλλα: Κάτοχος Φακέλου, Υπεύθυνος Φακέλου, Ορατός Φάκελος (Other: Folder Owner, Folder Contact and Folder Visible)

Οποιεσδήποτε αλλαγές και εάν κάνουμε θα πρέπει να πατήσουμε στο κουμπί Ok, που βρίσκεται στο κάτω μέρος του παραθύρου Ιδιότητες Ημερολογίου (Calendar Properties) για να επιστρέψουμε στο Ημερολόγιό (Calendar) και για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις.

Delete

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει τη διαδικασία Πώς Να Καθορίσουμε Δικαιώματα Ημερολογίων Στο Outlook 365 (How To Set Calendar Permissions in Outlook 365).

Μην Ξεχάσετε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube

YouTube Channel

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on May 7, 2018, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, Outlook 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Πώς Να Καθορίσουμε Δικαιώματα Ημερολογίων Στο Outlook 365.

Comments are closed.