Εντολή Εναλλακτικού Κειμένου Σε Εφαρμογές Του Microsoft Office 365

Alt Text Command Available in Microsoft Office 365 Applications

Σε προηγούμενες αναρτήσεις μου, είχα αναφερθεί στη λειτουργία του Εναλλακτικού Κειμένου (Alt Text) στο PowerPoint, ανάρτηση την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ. Τα πράγματα έχουν βελτιωθεί αρκετά τώρα με τις τελευταίες ενημερώσεις, όπου και έχουμε στη διάθεσή μας την ομώνυμη εντολή για χρήση. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνεχίστε να διαβάζεται παρακάτω.

Εντολή Εναλλακτικού Κειμένου Στο Office 365

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ανοίξει την εφαρμογή του Microsoft Word, όπου και έχω εισάγει μία εικόνα στο Έγγραφο (Document). Αφού επιλεγεί η εικόνα, εμφανίζεται το κυρίως tab Εργαλεία Εικόνας (Picture Tools), όπου εμφανίζεται και το δεύτερο tab της Μορφοποίηση (Format), όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. Έπειτα από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Προσβασιμότητα (Accessibility), επιλέγουμε την εντολή Εναλλακτικό Κείμενο (Alt Text) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Όπως έχω αναφέρει με την εντολή Εναλλακτικό Κείμενο (Alt Text) Δημιουργούμε Περιγραφές Κειμένου Για Αντικείμενα Για Προγράμματα Ανάγνωσης Οθόνης (Create Descriptions Of Objects For Screen Readers).

Alt Text In Word

Αφού επιλεγεί η εντολή Εναλλακτικό Κείμενο (Alt Text), εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών Εναλλακτικό Κείμενο (Alt Text) στα δεξιά της εφαρμογής του Microsoft Word. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε τα βήματα που περιγράφει το παράθυρο εργασιών είναι να διαβάσετε την ανάρτησή μου εδώ.

Alt Text In Word

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ανοίξει την εφαρμογή του Microsoft PowerPoint, όπου και έχω εισάγει μία εικόνα σε Διαφάνεια (Slide). Αφού επιλεγεί η εικόνα, εμφανίζεται το κυρίως tab Εργαλεία Εικόνας (Picture Tools), όπου εμφανίζεται και το δεύτερο tab της Μορφοποίηση (Format), όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. Έπειτα από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Προσβασιμότητα (Accessibility), επιλέγουμε την εντολή Εναλλακτικό Κείμενο (Alt Text) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Όπως έχω αναφέρει με την εντολή Εναλλακτικό Κείμενο (Alt Text) Δημιουργούμε Περιγραφές Κειμένου Για Αντικείμενα Για Προγράμματα Ανάγνωσης Οθόνης (Create Descriptions Of Objects For Screen Readers).

Alt Text in PowerPoint

Αφού επιλεγεί η εντολή Εναλλακτικό Κείμενο (Alt Text), εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών Εναλλακτικό Κείμενο (Alt Text) στα δεξιά της εφαρμογής του Microsoft PowerPoint. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε τα βήματα που περιγράφει το παράθυρο εργασιών είναι να διαβάσετε την ανάρτησή μου εδώ.

Alt Text in PowerPoint

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ανοίξει την εφαρμογή του Microsoft Excel, όπου και έχω εισάγει μία εικόνα στο Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet). Αφού επιλεγεί η εικόνα, εμφανίζεται το κυρίως tab Εργαλεία Εικόνας (Picture Tools), όπου εμφανίζεται και το δεύτερο tab της Μορφοποίηση (Format), όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. Έπειτα από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Προσβασιμότητα (Accessibility), επιλέγουμε την εντολή Εναλλακτικό Κείμενο (Alt Text) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Όπως έχω αναφέρει με την εντολή Εναλλακτικό Κείμενο (Alt Text) Δημιουργούμε Περιγραφές Κειμένου Για Αντικείμενα Για Προγράμματα Ανάγνωσης Οθόνης (Create Descriptions Of Objects For Screen Readers).

Alt Text in Excel

Αφού επιλεγεί η εντολή Εναλλακτικό Κείμενο (Alt Text), εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών Εναλλακτικό Κείμενο (Alt Text) στα δεξιά της εφαρμογής του Microsoft Excel. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε τα βήματα που περιγράφει το παράθυρο εργασιών είναι να διαβάσετε την ανάρτησή μου εδώ.

Alt Text in Excel

Αυτό είναι με την εντολή Εναλλακτικό Κείμενο (Alt Text), όπου το κείμενο συσχετίζεται με την εικόνα όπου και εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό και μεταβιβάζει τις ίδιες βασικές πληροφορίες με την εικόνα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει την εντολή Εναλλακτικό Κείμενο σε Εφαρμογές του Microsoft Office 365.

Μην ξεχάσετε να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on June 4, 2018, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, Office 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Εντολή Εναλλακτικού Κειμένου Σε Εφαρμογές Του Microsoft Office 365.

Comments are closed.