Εμφάνιση Οδηγών Εισαγωγής Δεδομένων Παλαιού Τύπου Στο Excel 365

Turn On The Legacy Wizards In Microsoft Excel 365

Τώρα στο Excel 365, έχουμε την εντολή Λήψη Δεδομένων & Μετασχηματισμού (Get & Transform), εντολή που έχω αναφερθεί σε προηγούμενη ανάρτησή μου. Η περιοχή Λήψη Δεδομένων & Μετασχηματισμού (Get & Transform) του tab Δεδομένα (Data) της κορδέλας είναι από τις ανώτερες για Συνδέσεις Δεδομένων και για Μετασχηματικές δυνατότητες.

Turn On The Legacy Wizards In Microsoft Excel 365

Ωστόσο μερικές φορές θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε παλιούς οδηγούς για να εισάγουμε δεδομένα όπως είναι και οι Οδηγών Εισαγωγής Δεδομένων Παλαιού Τύπου (Legacy Wizards). Οι Οδηγοί Εισαγωγής Δεδομένων Παλαιού Τύπου (Legacy Wizards) δεν εμφανίζονται στην περιοχή Λήψη Δεδομένων & Μετασχηματισμού (Get & Transform), απλώς είναι τώρα κρυμμένες και περιμένουν εμάς για να τις ενεργοποιήσουμε. Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε πώς μπορείτε να Ενεργοποιήσετε τους Οδηγούς Εισαγωγής Δεδομένων Παλαιού Τύπου (Legacy Wizards).

Get Data - From Legacy Wizards

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή Backstage. Αφού βρεθούμε σε προβολή Backstage, από τα αριστερά του πτυσσόμενου μενού επιλέγουμε την κατηγορία Επιλογές (Options) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

File - Options

Αφού επιλέξουμε την κατηγορία Επιλογές (Options), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Του Excel (Excel Options), όπου από τα αριστερά επιλέγουμε την κατηγορία Δεδομένα (Data). Κάτω από την κατηγορία αυτή μπορούμε να Κάνουμε Αλλαγή Των Επιλογών Που Σχετίζονται Με Την Εισαγωγή Και Την Ανάλυση Των Δεδομένων (Change Options Related To Data Import And Data Analysis), όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

Excel Options - Data

Στο κάτω μέρος της περιοχή Δεδομένα (Data), παρατηρούμε την περιοχή που αναγράφει Εμφάνιση Οδηγών Εισαγωγή Δεδομένων Παλαιού Τύπου (Show Legacy Data Import Wizards). Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε τα κουμπιά ελέγχου από τις εντολές που χρειαζόμαστε και που θα εμφανιστούν στο Excel. Οι εντολές που είναι διαθέσιμες είναι οι εξής:

  • Από Την Access (Παλαιού Τύπου) – (From Access)
  • Από Το Web (Παλαιού Τύπου) – (From Web)
  • Από Κείμενο (Παλαιού Τύπου) – (From Text)
  • Από Τον SQL Server (Παλαιού Τύπου) – (From SQL)
  • Από Δεδομένα Τροφοδοσίας OData (Παλαιού Τύπου) – (From OData Data Feed)
  • Από Εισαγωγή Δεδομένων XML (Παλαιού Τύπου) – (From XML Data Import)
  • Από Τον Οδηγό Σύνδεσης Δεδομένων (Παλαιού Τύπου) – (From Data Connection Wizard)

Αφού κάνουμε όλες τις ρυθμίσεις που θέλουμε, πατάμε στο κουμπί Οκ, που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου διαλόγου Επιλογές Του Excel (Excel Options), για να επιστρέψουμε στο Excel και για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις.

Show Legacy Data Import Wizards

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ενεργοποιήσει όλους του Οδηγών Εισαγωγής Δεδομένων Παλαιού Τύπου (Legacy Data Import Wizards), από το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Του Excel (Excel Options), και έπειτα από το tab Δεδομένα (Data) και από τα αριστερά της κορδέλας και στην περιοχή που ονομάζεται Λήψη & Δεδομένων Μετασχηματισμού (Get & Transform Data), έχω επιλέξει την εντολή Λήψη Δεδομένων (Get Data) όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται παρατηρούμε τώρα την εντολή Οδηγοί Παλαιού Τύπου (Legacy Wizards) μαζί με όλες τις εντολές που ενεργοποιήσαμε.

Get & Transform Get Data

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει την Εμφάνιση Οδηγών Εισαγωγής Δεδομένων Παλαιού Τύπου Στο Excel 365 (Turn On The Legacy Wizards In Microsoft Excel 365).

Μην Ξεχάσετε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

 

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on June 18, 2018, in Excel 365 Greek, Microsoft Office 365 ProPlus Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Εμφάνιση Οδηγών Εισαγωγής Δεδομένων Παλαιού Τύπου Στο Excel 365.

Comments are closed.