Ενεργοποίηση Δυνατοτήτων Του LinkedIn Στις Εφαρμογές του Office 365

Activate LinkedIn Features in Microsoft Office 365

Ένα νέο χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο τώρα στο Microsoft Office 365 και πρόκειται για τις Δυνατότητες Του LinkedIn (LinkedIn Features). Αφού ενεργοποιήσουμε τις Δυνατότητες (Features), μπορούμε να δούμε πληροφορίες από δημόσια προφίλ του LinkedIn στις Εφαρμογές και Υπηρεσίες Της Microsoft. Θα μπορούμε επίσης να στέλνουμε προσκλήσεις για να συνδεθούμε με το LinkedIn απευθείας μέσα από τις Εφαρμογές Του Microsoft. Μπορούμε επίσης να γράψουμε το Βιογραφικό (Resume) μας, με τη βοήθεια του LinkedIn. Σε αυτήν την ανάρτηση θα περιγράψω Πώς Να Ενεργοποιήσουμε τις Δυνατότητες Του LinkedIn στις Εφαρμογές του Microsoft Office 365 (How To Activate The LinkedIn Features in Microsoft Office 365 Applications)

Ενεργοποίηση Δυνατοτήτων Του LinkedIn Στις Εφαρμογές του Office 365

Για να εμφανίσουμε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Του Word, θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε Προβολή Backstage, και αφού μεταφερθούμε από τα αριστερά να επιλέξουμε την κατηγορία Επιλογές (Options). Εμφανίζεται λοιπόν, το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Του Word (Word Options), όπου από τα αριστερά είναι ενεργοποιημένη η κατηγορία Γενικά (General). Έπειτα από το μέσο του παραθύρου θα πρέπει να εντοπίσουμε την κατηγορία που αναγράφει Δυνατότητες LinkedIn (LinkedIn Features).

Σε αυτήν την περιοχή πληροφορούμαστε για το εξής: Χρησιμοποιήστε τις Δυνατότητες του LinkedIn στο Office, Για να Παραμείνετε Συνδεδεμένοι Με Το Επαγγελματικό Σας Δίκτυο Και Να Είστε Ενημερωμένοι Στον Κλάδο Σας (Use LinkedIn Features in Office to Stay Connected With Your Professional Network and Keep Up To Date In Your Industry)

Για να χρησιμοποιήσουμε ή όχι αυτές τις δυνατότητες θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου στα αριστερά της εντολής:

  • Εμφάνιση Δυνατοτήτων Του LinkedIn Στις Εφαρμογές Office Μου (Show LinkedIn Features In My Office Applications)

Εάν θέλουμε να μάθουμε περισσότερα για τις Δυνατότητες Του LinkedIn (LinkedIn Features) απλώς επιλέγουμε τον σύνδεσμο:

  • Πληροφορίες Για Τις Δυνατότητες LinkedIn (About LinkedIn Features)

Οτιδήποτε και εάν αποφασίσουμε να κάνουμε, θα πρέπει να πατήσουμε στο κουμπί Οκ που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου Επιλογές Του Word (Word Options).

LinkedIn Features in Microsoft Word

Για να εμφανίσουμε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Του Excel (Excel Options), θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε Προβολή Backstage, και αφού μεταφερθούμε από τα αριστερά να επιλέξουμε την κατηγορία Επιλογές (Options). Εμφανίζεται λοιπόν, το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Του Excel (Excel Options), όπου από τα αριστερά είναι ενεργοποιημένη η κατηγορία Γενικά (General). Έπειτα από το μέσο του παραθύρου θα πρέπει να εντοπίσουμε την κατηγορία που αναγράφει Δυνατότητες LinkedIn (LinkedIn Features).

Σε αυτήν την περιοχή πληροφορούμαστε για το εξής: Χρησιμοποιήστε τις Δυνατότητες του LinkedIn στο Office, Για να Παραμείνετε Συνδεδεμένοι Με Το Επαγγελματικό Σας Δίκτυο Και Να Είστε Ενημερωμένοι Στον Κλάδο Σας (Use LinkedIn Features in Office to Stay Connected With Your Professional Network and Keep Up To Date In Your Industry)

Για να χρησιμοποιήσουμε ή όχι αυτές τις δυνατότητες θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου στα αριστερά της εντολής:

  • Εμφάνιση Δυνατοτήτων Του LinkedIn Στις Εφαρμογές Office Μου (Show LinkedIn Features In My Office Applications)

Εάν θέλουμε να μάθουμε περισσότερα για τις Δυνατότητες Του LinkedIn (LinkedIn Features) απλώς επιλέγουμε τον σύνδεσμο:

  • Πληροφορίες Για Τις Δυνατότητες LinkedIn (About LinkedIn Features)

Οτιδήποτε και εάν αποφασίσουμε να κάνουμε, θα πρέπει να πατήσουμε στο κουμπί Οκ που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου Επιλογές Του Excel (Excel Options).

LinkedIn Features in Microsoft Excel 365

Για να εμφανίσουμε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Του PowerPoint (PowerPoint Options), θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε Προβολή Backstage, και αφού μεταφερθούμε από τα αριστερά να επιλέξουμε την κατηγορία Επιλογές (Options). Εμφανίζεται λοιπόν, το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Του PowerPoint (PowerPoint Options), όπου από τα αριστερά είναι ενεργοποιημένη η κατηγορία Γενικά (General). Έπειτα από το μέσο του παραθύρου θα πρέπει να εντοπίσουμε την κατηγορία που αναγράφει Δυνατότητες LinkedIn (LinkedIn Features).

Σε αυτήν την περιοχή πληροφορούμαστε για το εξής: Χρησιμοποιήστε τις Δυνατότητες του LinkedIn στο Office, Για να Παραμείνετε Συνδεδεμένοι Με Το Επαγγελματικό Σας Δίκτυο Και Να Είστε Ενημερωμένοι Στον Κλάδο Σας (Use LinkedIn Features in Office to Stay Connected With Your Professional Network and Keep Up To Date In Your Industry)

Για να χρησιμοποιήσουμε ή όχι αυτές τις δυνατότητες θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου στα αριστερά της εντολής:

  • Εμφάνιση Δυνατοτήτων Του LinkedIn Στις Εφαρμογές Office Μου (Show LinkedIn Features In My Office Applications)

Εάν θέλουμε να μάθουμε περισσότερα για τις Δυνατότητες Του LinkedIn (LinkedIn Features) απλώς επιλέγουμε τον σύνδεσμο:

  • Πληροφορίες Για Τις Δυνατότητες LinkedIn (About LinkedIn Features)

Οτιδήποτε και εάν αποφασίσουμε να κάνουμε, θα πρέπει να πατήσουμε στο κουμπί Οκ που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου Επιλογές Του PowerPoint (PowerPoint Options).

LinkedIn Features in Microsoft PowerPoint 365

Για να εμφανίσουμε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Του Outlook (Outlook Options), θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε Προβολή Backstage, και αφού μεταφερθούμε από τα αριστερά να επιλέξουμε την κατηγορία Επιλογές (Options). Εμφανίζεται λοιπόν, το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Του Outlook (Outlook Options), όπου από τα αριστερά είναι ενεργοποιημένη η κατηγορία Γενικά (General). Έπειτα από το μέσο του παραθύρου θα πρέπει να εντοπίσουμε την κατηγορία που αναγράφει Δυνατότητες LinkedIn (LinkedIn Features).

Σε αυτήν την περιοχή πληροφορούμαστε για το εξής: Χρησιμοποιήστε τις Δυνατότητες του LinkedIn στο Office, Για να Παραμείνετε Συνδεδεμένοι Με Το Επαγγελματικό Σας Δίκτυο Και Να Είστε Ενημερωμένοι Στον Κλάδο Σας (Use LinkedIn Features in Office to Stay Connected With Your Professional Network and Keep Up To Date In Your Industry)

Για να χρησιμοποιήσουμε ή όχι αυτές τις δυνατότητες θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου στα αριστερά της εντολής:

  • Εμφάνιση Δυνατοτήτων Του LinkedIn Στις Εφαρμογές Office Μου (Show LinkedIn Features In My Office Applications)

Εάν θέλουμε να μάθουμε περισσότερα για τις Δυνατότητες Του LinkedIn (LinkedIn Features) απλώς επιλέγουμε τον σύνδεσμο:

  • Πληροφορίες Για Τις Δυνατότητες LinkedIn (About LinkedIn Features)

Οτιδήποτε και εάν αποφασίσουμε να κάνουμε, θα πρέπει να πατήσουμε στο κουμπί Οκ που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου Επιλογές Του Outlook (Outlook Options).

LinkedIn Features in Microsoft Outlook 365

Εάν ενεργοποιήσουμε τις Δυνατότητες LinkedIn (LinkedIn Features) σε μία εφαρμογή, οι Δυνατότητες (Features) θα είναι διαθέσιμες και στις υπόλοιπες Εφαρμογές (Applications).

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει Πώς Να Ενεργοποιήσουμε Τις Δυνατότητες LinkedIn Στις Εφαρμογές του Office 365 (How To Activate LinkedIn Features in Microsoft Office 365 Applications).

Μην Ξεχάσετε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube

YouTube Channel

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on July 2, 2018, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, Office 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Ενεργοποίηση Δυνατοτήτων Του LinkedIn Στις Εφαρμογές του Office 365.

Comments are closed.