Εμφάνιση Ονομάτων Στις Σημαίες Παρουσίας Στο Word 365

How To Display Names On Flags in Word 365

Όταν επεξεργαζόμαστε συγχρόνως με άλλους ένα Έγγραφο (Document) σε πραγματικό χρόνο, μπορούμε να δούμε το Όνομα (Name) του Ατόμου (Persons) σε μία μικρή Σημαία (Flag) στο Έγγραφο (Document) Αυτό το χαρακτηριστικό δεν είναι ενεργοποιημένο εξ’ορισμού, αλλά είναι διαθέσιμο στις νέες Εκδόσεις (Versions) του Office. Για να το ενεργοποιήσουμε απλώς ακολουθήστε την διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.

Εμφάνιση Ονομάτων Στις Σημαίες Παρουσίας Στο Word 365

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή Backstage, και έπειτα από τα αριστερά του πτυσσόμενου μενού επιλέγουμε την κατηγορία Επιλογές (Options) όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

File Info

Αφού επιλεγεί η κατηγορία Επιλογές (Options) από το πτυσσόμενο μενού, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Του Word (Word Options) όπου από τα αριστερά του παραθύρου επιλέγουμε την κατηγορία Γενικά (General) όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Αφού επιλεγεί η κατηγορία Επιλογές (General), από το μέσο του παραθύρου πλοηγούμαστε στο κάτω μέρος μέχρι να εντοπίσουμε την κατηγορία Επιλογές Συνεργασίας Σε Πραγματικό Χρόνο (Real Time Collaboration Options) όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

Αφού εντοπίσουμε την περιοχή Επιλογές Συνεργασίας Σε Πραγματικό Χρόνο (Real Time Collaboration Options), υπάρχει μία μόνο εντολή εκεί που αναγράφει το παρακάτω:

  • Εμφάνιση Ονομάτων Στις Σημαίες Παρουσίας (Show Names In Presence Flags)

Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να ενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου που βρίσκεται στα αριστερά της εντολής, και έπειτα να πατήσουμε στο κουμπί Οκ για να επιστρέψουμε στο Έγγραφό (Document) μας.

Real Time Collaboration

Τώρα, από τη στιγμή που έχουμε “ανεβάσει” το Έγγραφό (Document) μας, και επεξεργάζεται από αρκετά άτομα, θα είμαστε σε θέση να δούμε ποιος ή ποια το επεξεργάζεται. Απλώς θα πρέπει να θυμόμαστε, ότι η παρουσία κάποιου σε Συνεργασία (Collaboration) εμφανίζεται όταν ανανεώνουμε το έγγραφό μας. Ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίζουμε την παρουσία κάποιου είναι να πατήσουμε στο κουμπί Αποθήκευση/Ανανέωση (Save/Refresh) που βρίσκεται στο πάνω αριστερό μέρος του παραθύρου.

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ανοίξει το Έγγραφο (Document) στο OneDrive. Την ίδια χρονική στιγμή επεξεργάζομαι το Έγγραφο (Document) στο Microsoft Word 365. Στην πάνω δεξιά γωνία του Παραθύρου (Window), μπορούμε να δούμε πληροφορίες ότι Επεξεργάζομαι (Editing) το Έγγραφο (Document). Επίσης, στο πάνω μέρος του Εγγράφου (Document), πάλι μπορούμε να δούμε τις πληροφορίες σχετικά με το ποιος Επεξεργάζεται (Editing) το Έγγραφο (Document).

Editing This Document Flag

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ανοίξει το Έγγραφο (Document) στο Microsoft Word 365, και στην πάνω δεξιά γωνία του Παραθύρου (Window) μπορούμε να δούμε το γράμμα G, που σημαίνει (Guest: Sharing Live Edits – Επισκέπτης: Κοινή Χρήση Τροποποιήσεων Σε Πραγματικό Χρόνο), και όπου βρίσκεται ο εισαγωγέα μας στο Έγγραφο (Document), μπορούμε να δούμε που ο Επισκέπτης (Guest) Επεξεργάζεται (Editing) ή έχει ήδη Επεξεργαστεί (Edited).

Guest Flag

Αυτό είναι. Συνεργασία Σε Πραγματικό Χρόνο. Τώρα γνωρίζεται Ποιος (Who), Τι (What) και Που (Where) κάποιος Επεξεργάζεται ένα Online Έγγραφο Στο Microsoft Word (Editing An Online Document In Microsoft Word).

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video που περιγράφει πώς να ενεργοποιήσουμε το χαρακτηριστικό Εμφάνιση Ονομάτων Στις Σημαίες Παρουσίας Στο Word 365 (Show Flags on Names in Microsoft Word).

Μην Ξεχάσετε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on July 16, 2018, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, Word 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Εμφάνιση Ονομάτων Στις Σημαίες Παρουσίας Στο Word 365.

Comments are closed.