Προβολή ή Τροποποίηση Ιδιοτήτων Αρχείου Στο Office 365

View Or Change The Properties For An Office 365 File

Ιδιότητες (Properties) ενός Αρχείου (File) ή αλλιώς γνωστόν και ως μεταδεδομένα, είναι λεπτομέρειες που περιγράφουν ή ακόμα προσδιορίζουν ένα Αρχείο (File). Ιδιότητες (Properties) ενός Αρχείου (File) είναι λεπτομέρειες όπως Τίτλος (Title), το Όνομα (Name) του Συντάκτη (Author’s Name), το Θέμα (Subject) και άλλες λέξεις κλειδιά που προσδιορίζουν το Αρχείο (File). Μπορούμε να συμπεριλάβουμε ή ακόμα να τροποποιήσουμε τις Ιδιότητες (Properties) ενός Αρχείου (File), έτσι ώστε να μπορέσουμε εύκολα να τα οργανώσουμε και να τα αναγνωρίσουμε αργότερα. Απλώς συνεχίστε να διαβάζεται παρακάτω την ανάρτηση για να μάθετε πώς μπορούμε να Προβάλλουμε ή να Τροποποιήσουμε τις Ιδιότητες Ενός Αρχείου στο Office 365 (View Or Change The Properties of an Office 365 File).

Τροποποίηση Ιδιοτήτων Εγγράφου Στο Word 365

Μπορούμε να επιλέξουμε το tab Προβολή (View) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται SharePoint να επιλέξουμε την εντολή Ιδιότητες (Properties). Ένας άλλος τρόπος είναι να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή Backstage, όπου και επιλέγουμε την κατηγορία Πληροφορίες (Info).

SharePoint Properties

Όποιον τρόπο και εάν επιλέξουμε βεβαιωνόμαστε ότι η κατηγορία Πληροφορίες (Info) είναι επιλεγμένη όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Στο μέσο του μενού έχουμε κάποιες εντολές που μπορούμε να επιλέξουμε και που κάποιες από αυτές έχουν περιγραφεί σε προηγούμενες αναρτήσεις μου. Στο δεξιό μέρος του μενού παρατηρούμε την περιοχή Πληροφορίες (Info). Μερικά Πεδία Ιδιοτήτων (Properties Field) έχουν καταχωρηθεί αυτόματα και ενημερώνονται επίσης αυτόματα, και μερικά Πεδία (Fields) μπορούμε να τα καταχωρίσουμε εμείς οι ίδιοι. Μερικά Πεδία (Fields) τα οποία είναι διαθέσιμα είναι: Μέγεθος (Size), Σελίδες (Pages), Λέξεις (Words), Συνολικός Χρόνος Επεξεργασίας (Total Editing Time), Τίτλος (Titles), Ετικέτες (Tags) και Σχόλια (Comments).

Info Task Pane

Εάν επιλέξουμε την εντολή Ιδιότητες (Properties), θα εμφανιστεί η εντολή Σύνθετες Ιδιότητες (Advanced Properties), όπου και εάν το επιλέξουμε θα μπορέσουμε να Εμφανίσουμε Περισσότερες Ιδιότητες Εγγράφου (See More Document Properties). Εάν επιλέξουμε την εντολή Σύνθετες Ιδιότητες (Advanced Properties) ένα νέο παράθυρο διαλόγου θα εμφανιστεί που ονομάζεται Προβολή ή Αλλαγή Ιδιοτήτων Ενός Αρχείου (Change The Properties For An Office File). Αυτό το παράθυρο διαλόγου αποτελείται από τις ακόλουθες καρτέλες Γενικά (General), Σύνοψη (Summary), Στατιστικά (Statistics), Περιεχόμενα (Contents) και Προσαρμογή (Custom). Όπως αναφέρθηκα και πιο πάνω, μερικά Πεδία (Fields) ενημερώνονται αυτόματα και κάποια τα καταχωρούμε εμείς.

Advanced Properties

Κάποιες άλλες περιοχές οι οποίες είναι διαθέσιμες και περιέχουν πληροφορίες για το Έγγραφο (Document) είναι οι Σχετικές Ημερομηνίες (Related Dates), όπου και περιέχει Πεδία (Fields) όπως Τελευταία Τροποποίηση (Last Modified), Δημιουργία (Created) και Τελευταία Εκτύπωση (Last Printed). Άλλη περιοχή με πληροφορίες είναι τα Σχετικά Άτομα (Related People), όπου και περιέχει Πεδία (Fields) όπως Διευθυντής (Manager), Συντάκτης (Author) και Τελευταία Τροποποίηση Από (Last Modified From).

Document Properties

Στο κάτω μέρος του παραθύρου εργασιών Πληροφορίες (Info), επίσης έχουμε την περιοχή Σχετικά Έγγραφα (Related Documents). Ακριβώς από κάτω μπορούμε να επιλέξουμε την εντολή Άνοιγμα Θέσης Αρχείου (Open File Location), όπου και εμφανίζεται το Παράθυρο (Explorer) που μας ενημερώνει για την ακριβή Θέση του Εγγράφου (Document Path) στον υπολογιστή μας.

Open File Location

Τέλος, στο κάτω μέρος του πτυσσόμενου μενού Πληροφορίες (Info), έχουμε την εντολή Εμφάνιση Όλων Των Ιδιοτήτων (Show All Properties), όπου εάν το επιλέξουμε θα εμφανιστούν περισσότερα Πεδία (Fields) και η εντολή θα αλλάξει και θα ονομάζεται Εμφάνιση Λιγότερων Ιδιοτήτων (Show Fewer Properties). Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για όλα τα άλλα Προγράμματα του Microsoft Office.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει τη διαδικασία Προβολής ή Τροποποίησης Ιδιοτήτων Αρχείων Στο Office 365 (How To View Or Change The Properties of an Office 365 File).

Μην Ξεχάσετε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on September 3, 2018, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, Office 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Προβολή ή Τροποποίηση Ιδιοτήτων Αρχείου Στο Office 365.

Comments are closed.