Απόκρυψη Ορθογραφικών και Γραμματικών Λαθών στο Microsoft Word 365

Hide Spelling and Grammar Mistakes in Word 365

Εάν βρίσκουμε ενοχλητικές τις Κόκκινες και Πράσινες Υπογραμμίσεις (Underlines) στο Έγγραφο (Documents) και δεν θέλουμε να καταλαμβάνουν το Έγγραφο (Document) αποσπώντας την προσοχή των αναγνωστών, υπάρχει μία απλή ρύθμιση που μπορούμε να κάνουμε για να πάψουν να υφίστανται. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να διαβάσετε την παρακάτω ανάρτηση.

ΕμφάνισηΑπόκρυψη Ορθογραφικών Γραμματικών Λαθών Σε Έγγραφο Του Word

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή Backstage. Αφού βρεθούμε σε προβολή Backstage, από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται, στο αριστερό μέρος επιλέγουμε την κατηγορία Επιλογές (Options) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Backstage View - Options

Αφού επιλέξουμε την κατηγορία Επιλογές (Options), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Word (Word Options), όπου και από τα αριστερά επιλέγουμε την κατηγορία Γλωσσικός Έλεγχος (Proofing). Σε αυτήν κατηγορία μπορούμε να αλλάξουμε πώς το Word Διορθώνει και Μορφοποιεί το Κείμενο (Word Corrects and Formats our Text). Αφού επιλεγεί η κατηγορία Γλωσσικός Έλεγχος (Proofing), εντοπίζουμε την περιοχή που αναγράφει Κατά Την Διόρθωση Ορθογραφίας και Γραμματικής Στο Word (When Correcting Spelling in Microsoft Office Programs). Στο κάτω μέρος της περιοχής αυτής υπάρχει η εντολή Εξαιρέσεις Για (Exceptions For)

Word Options - Proofing Category

Εάν επιλέξουμε το πτυσσόμενο μενού στα δεξιά της εντολής Εξαιρέσεις Για: (Exceptions For:), μπορούμε να επιλέξουμε για ποιο ήδη Ανοιχτό Έγγραφο (Open Document) ή Νέο Έγγραφο (New Document) η εξαίρεση θα εφαρμοστεί, όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

Open or Existing Document

Στο κάτω μέρος της περιοχής Εξαιρέσεις Για (Exceptions For), μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε μία ή και τις δύο παρακάτω εντολές:

  • Απόκρυψη Ορθογραφικών Λαθών Μόνο Σε Αυτό Το Έγγραφο (Hide Spelling Errors in this Document Only): Με την ενεργοποίηση αυτής της εντολής κανένα Ορθογραφικό Λάθος (Spelling Erros) θα εμφανιστεί στο Έγγραφό (Document) μας. Yποδεικνύεται από την Κόκκινη Υπογράμμιση (Red Underlining).
  • Απόκρυψη Γραμματικών Λαθών Μόνο Σε Αυτό Το Έγγραφο (Hide Grammar Errors in this Document Only): Με την ενεργοποίηση αυτής της εντολές κανένα Γραμματικό Λάθος (Grammar Errors) θα εμφανιστεί στο Έγγραφό (Document) μας. Υποδεικνύεται από την Πράσινη Υπογράμμιση (Green Underlining).

Exceptions For

Αυτό είναι. Τόσο απλό, μία μόνο απλή ρύθμιση για να πάψουμε να βλέπου τις Κόκκινες και Πράσινες Υπογραμμίσεις (Red And Green Underlines) στο Έγγραφο (Document). Θα πρέπει μόνο να θυμόμαστε ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ καλοί στον Ορθογραφικό (Spelling) και Γραμματικό (Grammar) έλεγχο για να κάνουμε μία τέτοια ρύθμιση.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video σχετικά με τη ρύθμιση πώς μπορείτε να Αποκρύψετε Ορθογραφικά και Γραμματικά Λάθη στο Microsoft Word (Hide Spelling and Grammar Mistakes in Microsoft Word 365).

Μην Ξεχάσετε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on October 1, 2018, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, Word 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Απόκρυψη Ορθογραφικών και Γραμματικών Λαθών στο Microsoft Word 365.

Comments are closed.