Επιλογές Διαφάνειας Διαθέσιμες Στο Microsoft PowerPoint 365

Which Are The Transparency Options Available in PowerPoint 365?

Διαφάνεια Ετυμολογία: Ουσιαστικό (Να Δεις Μέσα Από)

 • Η ιδιότητα του υλικού που επιτρέπει να φαίνονται αντικείμενα που βρίσκονται πίσω ή μέσα σε αυτό
 • (Μεταφορικά) οι συνθήκες και οι διαδικασίες που επιτρέπουν να γίνεται φανερός ο τρόπος διαχείρισης
 • Επιφάνεια από διαφανές υλικό στο οποίο μπορεί να τυπωθεί κάτι και να προβληθεί επάνω σε επίπεδη επιφάνεια με τη χρήση προβολέα
 • (Πληροφορική) η σελίδα, σε προγράμματα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία παρουσιάσεων

Αυτή η είδος η Διαφάνεια (Transparency) στο PowerPoint, σημαίνει ότι μπορούμε να αποκαλύψουμε τι κρύβεται πίσω από μία εικόνα που έχουμε εισάγει σε μία Διαφάνεια (Slide) του PowerPoint. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις Επιλογές Διαφάνειας (Transparency Options) στο PowerPoint 365, απλώς συνεχίστε να διαβάζετε την παρακάτω ανάρτηση.

Transparency Options in PowerPoint Greek

Αφού επιλέξουμε μία Εικόνα (Picture) στο PowerPoint που έχουμε εισάγει στη Διαφάνειά (Slide) μας, ενεργοποιείται το κυρίως tab Εργαλεία Εικόνας (Picture Tools). Ακριβώς από κάτω ενεργοποιείται και το tab Μορφοποίηση (Format) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Αφού ενεργοποιηθεί λοιπόν το tab Μορφοποίηση (Format), εντοπίζουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Προσαρμογή (Adjust) και που βρίσκεται στο αριστερό μέρος της κορδέλας.

Format Picture

Στην περιοχή Προσαρμογή (Adjust) της κορδέλας, εντοπίζουμε την εντολή Διαφάνεια (Transparency) όπως εμφανίζεται και παρακάτω, όπου και μπορούμε να Προσαρμόσουμε τη Διαφάνεια Της Εικόνας Έτσι Ώστε Να Εμφανίζεται Οτιδήποτε Υπάρχει Πίσω Της (Adjust The Transparency Of The Picture To Allow What Is Behind It To Be Seen).

Adjust Area - Transparency

Αφού επιλέξουμε το βέλος στα δεξιά της εντολής Διαφάνεια (Transparency), εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού, όπου και έχουμε στη διάθεσή μας κάποιες προεπιλεγμένες Επιλογές Διαφάνειας (Transparency Options) για να χρησιμοποιήσουμε και είναι οι εξής:

 • Διαφάνεια (Transparency) 0%
 • Διαφάνεια (Transparency) 15%
 • Διαφάνεια (Transparency) 30%
 • Διαφάνεια (Transparency) 50%
 • Διαφάνεια (Transparency) 65%
 • Διαφάνεια (Transparency) 80%
 • Διαφάνεια (Transparency) 95%

Transparency Options

Στο κάτω μέρος του πτυσσόμενου μενού Διαφάνειες (Transparency), και κάτω από τις προκαθορισμένες Επιλογές Διαφάνειας (Transparency Options) βρίσκεται η εντολή Επιλογές Διαφάνειας Εικόνας (Picture Transparency Options). Αφού επιλεγεί η εντολή, εμφανίζεται το Παράθυρο Εργασιών Μορφοποίηση Εικόνας (Format Picture Task Pane) στα αριστερά της οθόνης με επιλεγμένη την κατηγορία Επιλογές Διαφάνεια Εικόνας (Picture Transparency Options) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Εδώ έχουμε πιο ακριβείς ρυθμίσεις Επιλογές Διαφάνειας (Transparency Options) για να επιλέξουμε και για να εφαρμόσουμε στην Εικόνα (Picture) στην Διαφάνεια (Slide) της Παρουσίασής (Presentation) μας.

Format Picture Task Pane - Transparency Options

Η ίδιες Επιλογές Διαφάνειας (Transparency Options) εφαρμόζονται στο Microsoft Word, Microsoft Excel και Microsoft Outlook.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήστε και το video που περιγράφει τις Επιλογές Διαφάνειας Διαθέσιμες Στο Microsoft PowerPoint 365 (Transparency Options Available in PowerPoint 365).

Μην Ξεχάστε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube Channel.

YouTube Channel

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on December 10, 2018, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, PowerPoint 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Επιλογές Διαφάνειας Διαθέσιμες Στο Microsoft PowerPoint 365.

Comments are closed.