Πώς Να Κάνετε Τις Ρυθμίσεις Εκκαθάρισης Συνομιλίας Στο Outlook 365

How To Use Conversation Clean Up Settings in Outlook 365

Τι είναι η Εκκαθάριση Συνομιλίας Στο Outlook; Μπορεί να μειώσει τον αριθμό των μηνυμάτων που βρίσκονται στον Φάκελο Αλληλογραφία (Mail Folder) μας. Ανεπιθύμητα Μηνύματα (Messages) μέσα από μία Συνομιλία (Conversation) μετακινούνται στον Φάκελο Διαγραμμένα Αντικείμενα (Deleted Items Folder).

Τι είναι όμως μία Συνομιλία (Conversation) στο Outlook; Είναι ένα πλήρες σύνολο μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το πρώτο κιόλας Μήνυμα (Message) και για όλες τις Απαντήσεις (Responses), όπου όλα τα Μηνύματα (Messages) έχουν το ίδιο Θέμα (Subject). Μία Συνομιλία (Conversation) είναι επίσης γνωστό και ως Νήμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email Thread).

Τι κάνει; Μειώνει σημαντικά τον αριθμό των Μηνυμάτων (Message) στον Φάκελο Αλληλογραφίας (Mail Folder).

Εάν θέλετε να μάθετε πώς γίνονται οι ρυθμίσεις για την Εκκαθάριση Συνομιλίας (Conversation Clean Up) στο Microsoft Outlook 365 απλώς συνεχίστε να διαβάζετε την παρακάτω ανάρτηση.

Ρύθμιση Εκκαθάριση Συνομιλίας Στο Outlook 365

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε Προβολή Backstage. Αφού βρεθούμε σε Προβολή Backstage, από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται, από τα αριστερά επιλέγουμε ην κατηγορία Επιλογές (Options) όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα.

File - Backstage View - Options

Αφού επιλέξουμε την κατηγορία Επιλογές (Options) εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Outlook (Outlook Options) όπου και πάλι από τα αριστερά επιλέγουμε την κατηγορία Αλληλογραφία (Mail) όπως εμφανίζεται παρακάτω.

Outlook Options - Mail Category

Αφού επιλέξουμε την κατηγορία Αλληλογραφία (Mail) από το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Outlook (Outlook Options), πλοηγούμαστε μέσα στο παράθυρο μέχρι να εντοπίσουμε την περιοχή που αναγράφει Εκκαθάριση Συνομιλίας (Conversation Clean Up), όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Outlook Options - General Category - Conversation Clean Up

Στην περιοχή Εκκαθάριση Συνομιλίας (Conversation Clean Up), έχουμε τις εξής διαθέσιμες εντολές για να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε και που είναι οι παρακάτω:

  • Τα Στοιχεία Στα Οποία Έγινε Εκκαθάριση Θα Μετακινηθούν Σε Αυτόν Τον Φάκελο (Cleaned Up Items Will Go To This Folder): Για να αλλάξουμε το πού θα μετακινηθούν τα μηνύματα θα πρέπει να επιλέξουμε το κουμπί Αναζήτηση (Browse) και να επιλέξουμε τον επιθυμητό Φάκελο (Folder) του Outlook. Εξ’ ορισμού τα Αντικείμενα Items) μετακινούνται στον Φάκελο Διαγραμμένα (Deleted Folder). Εάν έχουμε πολλαπλούς λογαριασμούς, ο κάθε λογαριασμός έχει τον δικό του Φάκελο Διαγραμμένα (Deleted Folder).

Τα Μηνύματα Που Μετακινήθηκαν Από Την Εκκαθάριση Θα Μετακινηθούν Στο Φάκελο ‘Διαγραμμένα’ Του Λογαριασμού Τους (Messages Moved By Clean Up Will Go To Their Account’s Deleted Items)

  • Κατά Την Εκκαθάριση Των Υποφακέλων, Δημιουργήστε Εκ Νέου Την Ιεραρχία Φακέλων Στο Φάκελο Προορισμού (When Cleaning Sub-Folders, Recreate The Folder Hierarchy In The Destination Folder): Όταν θελήσουμε να αναπαράγουμε τη δομή του φακέλων των αντικειμένων που διαγράφει η Εκκαθάριση Συνομιλίας (Clean Up) ενεργοποιούμε αυτήν την εντολή.
  • Να Μην Γίνεται Μετακίνηση Μη Αναγνωσμένων Μηνυμάτων (Don’t Move Unread Messages): Όταν θέλουμε να διατηρήσουμε πάντα τα μηνύματα που δεν έχουμε αναγνώσει ενεργοποιούμε αυτήν την εντολή.
  • Να Μην Γίνεται Μετακίνηση Κατηγοριοποιημένων Μηνυμάτων (Don’t Move Categorized Messages): Όταν θέλουμε να διατηρήσουμε πάντα τα μηνύματα που έχουν κατηγοριοποιηθεί, ενεργοποιούμε αυτήν την εντολή.
  • Να Μην Γίνεται Μετακίνηση Μηνυμάτων Με Σημαίες (Don’t Move Flagged Messages): Όταν θέλουμε να διατηρήσουμε πάντα τα μηνύματα που έχουμε επισημάνει με σημαία, ενεργοποιούμε αυτήν την εντολή.
  • Να Μην Γίνεται Μετακίνηση Ψηφιακά Υπογεγραμμένων Μηνυμάτων (Don’t Move Digitally Signed Messages): Όταν θέλουμε να διατηρήσουμε πάντα τα μηνύματα που έχουμε ψηφιακή υπογραφή, ενεργοποιούμε αυτήν την εντολή.
  • Όταν Μία Απάντηση Τροποποιεί Ένα Μήνυμα, Να Μην Γίνεται Μετακίνηση Του Αρχικού Μηνύματος (When A Reply Modifies A Message, Don’t Move The Original): Όταν θελήσουμε να κρατήσουμε πάντα το αρχικό μήνυμα, εάν κάποιος παραποιήσει το μήνυμα όταν συμπεριληφθεί κατά την απάντηση, ενεργοποιούμε αυτήν την εντολή. Με αυτόν τον τρόπο, βεβαιωνόμαστε ότι έχουμε πάντα ένα πλήρες αρχείο των περιεχομένων σε μία Συνομιλία (Conversation), σε περίπτωση που κάποιος παραποιήσει αυτό το μήνυμα κατά την απάντηση.

Conversation Clean Up in Outlook 365

 

Είτε ενεργοποιήσουμε είτε απενεργοποιήσουμε τις ρυθμίσεις που θέλουμε, αφού τελειώσουμε πατάμε στο κουμπί Οκ, που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου διαλόγου Επιλογές του Outlook (Outlook Options), για να επιστρέψουμε στο Outlook.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει τις Ρυθμίσεις Εκκαθάριση Συνομιλίας Στο Outlook 365 (Conversation Clean Up Settings in Microsoft Outlook 365).

Μην Ξεχάστε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on January 21, 2019, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, Outlook 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Πώς Να Κάνετε Τις Ρυθμίσεις Εκκαθάρισης Συνομιλίας Στο Outlook 365.

Comments are closed.