Ποιές Είναι Οι Δυνατότητες OpenType Στο Microsoft Word;

Which Are The OpenType Fonts Features in Microsoft Word?

Ορολογία Δίψηφα: Είναι ένας γραπτώς ή εκτυπωμένος χαρακτήρας που αποτελείται από δύο ή περισσότερα γράμματα ή χαρακτήρες που είναι ενωμένα μαζί. Το Word αποτελείται από πολλές κατηγορίες Γραμματοσειρών (Fonts) και Στυλ Γραμματοσειρών (Font Styles). Εκτός από τις βασικές κατηγορίες Στυλ Γραμματοσειρών (Font Styles), περιλαμβάνει και κάποια προχωρημένα Στυλ Γραμματοσειρών (Font Styles ) στην Κατηγορία Δίψηφα Γράμματα (Ligature Category). Τα Δίψηφα Γράμματα (Ligature) περιλαμβάνει διάφορα σετ στυλ, μορφές αριθμών και αποστάσεις γραμμών που κάνει το Έγγραφό (Document) να εμφανίζεται πιο καλλιτεχνικό. Σε αυτήν την ανάρτηση θα περιγράψω τις Δυνατότητες Χαρακτήρων OpenType που είναι διαθέσιμες στο Microsoft Word έτσι ώστε να μπορέσουμε να πειραματιστούμε.

Open Type Font Features in Microsoft Word

Στο κάτω δεξιό μέρος της περιοχής Γραμματοσειράς (Font) του tab Κεντρική (Home), θα πρέπει να επιλέξουμε το βέλος που βρίσκεται εκεί. Εδώ ενημερωνόμαστε ότι Μπορούμε Να Προσαρμόσουμε Το Κείμενό Μας Χρησιμοποιώντας Επιλογές Γραμματοσειράς Και Χαρακτήρων Για Προχωρημένους, Για Να Του Δώσουμε Την Εμφάνιση Που Θέλουμε (Customize Out Text Using Advanced Font and Character Options To Give It The Exact Look We Want).

Font Area in Word

Αφού επιλεγεί, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρά (Font) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Αυτό το παράθυρο διαλόγου απαρτίζεται από δύο καρτέλες, την καρτέλα Γραμματοσειρά (Font) και την καρτέλα Για Προχωρημένους (Advanced) την οποία και θα πρέπει να επιλέξουμε.

Advanced tab

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την καρτέλα Για Προχωρημένους (Advanced). Η καρτέλα Για Προχωρημένους (Advanced) χωρίζεται σε τρία κυρίως μέρη και τα οποία είναι τα εξής: Απόσταση Χαρακτήρων (Character Spacing), Δυνατότητες OpenType (OpenType Features) και την περιοχή Προεπισκόπηση (Preview). Σε αυτήν την ανάρτηση θα περιγράψω την περιοχή Χαρακτηριστικά OpenType (OpenType Features).

Advanced tab

Δίψηφα Γράμματα (Ligatures): Είναι ένα ωραίος τρόπος για να περιγράψουμε συνδυασμούς γραμμάτων. Είναι χωρισμένο σε κυρίως Γραμματοσειρές (Fonts) και είναι ένα καλό χαρακτηριστικό να ενεργοποιήσουμε. Σχεδόν κάθε Γραμματοσειρά (Fonts) έχει Δίψηφα Γράμματα (Ligatures) τα οποία είναι και ενσωματωμένα. Μπορούμε να επιλέξουμε από τα εξής Δίψηφα Γράμματα (Ligatures):

 • Κανένα (None)
 • Μόνο Τα Τυπικά (Standard Only)
 • Τυπικά και Βάσει Περιεχομένου (Standard and Contextual)
 • Ιστορικά και Προαιρετικά (Historical and Discretionary)
 • Όλα (All)

OpenType Features - Ligatures

Απόσταση Χαρακτήρων (Number Spacing): Εάν δουλεύουμε αρκετά με αριθμούς μέσα σε ένα γράφημα ή έναν πίνακα θα πρέπει να επιλέξουμε Απόσταση Χαρακτήρων Σε Μορφή Πίνακα (Number Spacing Tabular). Οι αριθμοί Σε Μορφή Πίνακα (Tabular Number), έχουν το ίδιο ακριβώς πλάτος το ένα με το άλλο, έτσι ώστε να είναι ευθυγραμμισμένα τέλεια σε μία κάθετη στήλη. Η Απόσταση Χαρακτήρων Αναλογική (Proportional Number Spacing) είναι πιο ευχάριστα οπτικά, και τα χρησιμοποιούμε συνήθως για τηλεφωνικά νούμερα ή για ημερομηνίες. Οι Αποστάσεις Χαρακτήρων (Number Spacing) από τις οποίες μπορούμε να επιλέξουμε είναι οι εξής:

 • Προεπιλογή (Default)
 • Αναλογική (Proportional)
 • Σε Μορφή Πίνακα (Tabular)

OpenType Features - Number Spacing

Μορφές Αριθμών (Number Forms): Η Ευθυγράμμιση (Lining) και οι Ανισοϋψείς (Old-Style) είναι δύο διαφορετικοί τρόποι τακτοποίησης αριθμών σε μία γραμμή βάσης. Όταν επιλέξουμε Ευθυγράμμιση (Lining) οι αριθμοί μας θα εμφανιστούν σε μία ευθεία σειρά, με τις κορυφές και τα κατώτατα σημεία να ευθυγραμμίζονται ακριβώς. Όταν επιλέξουμε Ανισοϋψείς (Old-Style), οι αριθμοί εμφανίζονται κάπως ανώμαλα. Μερικά γράμματα είναι πιο κάτω από άλλα και μερικά αλλάζουν ακόμα και σχήμα. Οι Μορφές Αριθμών (Number Forms) που μπορούμε να επιλέξουμε από είναι τα εξής:

 • Προεπιλογή (Default)
 • Ευθυγράμμιση (Lining)
 • Ανισοϋψείς (Old-Style)

OpenType Features - Number Forms

Σύνολα Στυλ (Stylistic Sets): Τα Σύνολα Στυλ (Stylistic Sets) περιέχουν περισσότερες λειτουργίες και χρησιμοποιούνται μερικές φορές ως τρόπος για να αποφύγουμε τους περιορισμούς με τον οποίο χειρίζονται τον Κώδικα OpenType (OpenType Code). Από το πτυσσόμενο μενού μπορούμε να επιλέξουμε από Προεπιλογή (Default) και μεταξύ των αριθμών 1 έως 20.

OpenType Featurs - Stylistics Sets

Χρήση Εναλλακτικών Βάσει Περιεχομένων (Use Contextual Alternates): Όταν ενεργοποιούμε την εντολή Χρήση Εναλλακτικών Βάσει Περιεχομένων (Use Contextual Alternates), το χαρακτηριστικό αυτό υποδεικνύει στο πρόγραμμα να αναζητήσει και να αλλάξει συνδυασμούς συγκεκριμένων γραμμάτων. Για παράδειγμα, όταν θα δούμε δύο όμοια γράμματα σε ζευγάρι, το δεύτερο γράμμα θα αλλάξει αυτόματα σε μία εναλλακτική μορφή.

Στο κάτω μέρος της καρτέλας Για Προχωρημένους (Advanced), βρίσκεται η περιοχή Προεπισκόπηση (Preview), όπου και μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα για το πώς θα εμφανίζεται το Κείμενο (Text) μας στο Έγγραφό (Document) μας. Αφού τελειώσουμε, απλώς πατάμε στο κουμπί Οκ που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου διαλόγου Γραμματοσειρά (Font).

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει Ποια Είναι Τα Χαρακτηριστικά OpenType Στο Microsoft Word; (Which Are The OpenType Fonts Features in Microsoft Word?)

Μην Ξεχάσετε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on February 18, 2019, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, Word 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Ποιές Είναι Οι Δυνατότητες OpenType Στο Microsoft Word;.

Comments are closed.