Πώς Να Αντιγράψουμε ή Να Μετακινήσουμε Ένα Φύλλο Εργασίας του Excel

How To Copy or Move A Worksheet in Excel?

Στο Excel, έχουμε τη δυνατότητα να Μετακινήσουμε (Move) ή να Αντιγράψουμε (Copy) ένα Φύλλο Εργασίας (Worksheet) μέσα στο ίδιο Βιβλίο Εργασίας (Workbook) έτσι ώστε να οργανώσουμε με τον τρόπο που θέλουμε το Βιβλίο Εργασίας (Workbook). Μπορούμε επίσης να Μετακινήσουμε (Move) ή να Αντιγράψουμε (Copy) ένα Φύλλο Εργασίας (Worksheet) σε άλλες θέσεις, όπως ένα ήδη ανοιχτό Βιβλίο Εργασίας (Workbook) ή σε ένα Νέο Βιβλίο Εργασίας (Workbook). Το μόνο που χρειάζεστε να κάνετε είναι να συνεχίστε να διαβάζετε την παρακάτω ανάρτηση.

Πώς Να Αντγράψτε ή να Μετακινήστε Φύλλα Εργασίας Στο Excel

Ο πρώτος τρόπος είναι να μετακινηθούμε με το ποντίκι μας πάνω από το επιθυμητό Φύλλο Εργασίας (Workbook) και να το επιλέξουμε. Αφού το επιλέξουμε, κάνουμε ένα δεξί κλικ με το ποντίκι μας και από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται επιλέγουμε την εντολή Μετακίνηση ή Αντιγραφή (Move or Copy), όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Move or Copy Spreadsheet

Ο δεύτερος τρόπος, είναι να έχουμε και πάλι ενεργοποιημένο το Φύλλο Εργασίας (Worksheet), και έπειτα από το tab Κεντρική (Home), εντοπίζουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Κελιά (Cells) όπου και επιλέγουμε την εντολή Μορφοποίηση (Format). Από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε την εντολή Μετακίνηση ή Αντιγραφή Φύλλου (Move or Copy Sheet) όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

Move or Copy Spreadsheet

Όποιον τρόπο και εάν επιλέξουμε, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Μετακίνηση ή Αντιγραφή (Move or Copy) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Αυτό το παράθυρο διαλόγου απαρτίζεται από τα εξής μέρη που θα περιγραφούν παρακάτω.

Move or Copy Dialog Box

  • Μετακίνηση Των Επιλεγμένων Φύλλων Εργασίας Στο Βιβλίο (Move Selected Sheets To Book): Εάν επιλέξουμε την εντολή Μετακίνηση (Move), επιλέγοντας το πτυσσόμενο μενού θα Μετακινήσουμε (Move) το επιλεγμένο Φύλλο Εργασίας (Sheet) σε ένα Νέο Βιβλίο Εργασίας (New Workbook) ή σε ένα ήδη ανοιχτό Βιβλίο Εργασίας (Workbook) που στο δικό μου παράδειγμα ονομάζεται CablePayments.xlsx. Ότι και εάν επιλέξουμε από το πτυσσόμενο μενού, εφόσον επιλεχθεί η εντολή το Φύλλο Εργασίας (Sheet) θα μετακινηθεί και δεν θα βρίσκεται πια στην αρχική του θέση, αλλά θα Μετακινηθεί (Move) στη Νέα του Θέση (New Location), είτε αυτό είναι Νέο Βιβλίο Εργασίας (New Workbook) ή σε ήδη Ανοιχτό (Opened One).

Move or Copy Spreadsheet

  • Πριν Από Το Φύλλο (Before Sheet): Εάν επιλέξουμε να Μετακινήσουμε (Move) ένα Φύλλο Εργασίας (Worksheet) σε ένα ήδη ανοιχτό Βιβλίο Εργασίας (Workbook), έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε να το μετακινήσουμε Πριν Από συγκεκριμένο Φύλλο (Before Worksheet). Για το δικό μου παράδειγμα, βλέπουμε ότι το δικό μου Βιβλίο Εργασίας (Workbook) περιέχει τα Φύλλα Εργασίας (Worksheets) OTE-Tv και Nova, οπότε το συγκεκριμένο Φύλλο Εργασίας (Worksheets) θα μετακινηθεί πριν από ένα αυτά. Έχουμε τη δυνατότητα επίσης να επιλέξουμε την εντολή Μετακίνηση Στο Τέλος (Move To End).

Before Sheet

Δημιουργία Αντιγράφου (Create A Copy): Εάν ενεργοποιήσουμε αυτήν την εντολή, αντί να Μετακινείται το Φύλλο Εργασίας (Move Sheet), δημιουργούμε Αντίγραφό (Copy) του. Εάν θέλουμε να Δημιουργήσουμε Αντίγραφο (Create A Copy) λοιπόν, θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσουμε αυτήν την εντολή, και έπειτα να ακολουθήσουμε τα βήματα που περιέγραψα πιο πάνω.

Create A Copy

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει Πώς Να Μετακινήσουμε ή Να Αντιγράψουμε Ένα Φύλλο Εργασίας του Excel (How To Move Or Copy A Spreadsheet in Excel).

Μην Ξεχάσετε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on March 18, 2019, in Excel 365 Greek, Microsoft Office 365 ProPlus Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Πώς Να Αντιγράψουμε ή Να Μετακινήσουμε Ένα Φύλλο Εργασίας του Excel.

Comments are closed.