Πώς Να Ανακτήσουμε Μη Αποθηκευμένα Αρχεία Στις Εφαρμογές Του Office;

How To Recover Unsaved Microsoft Office Files?

Φανταστείτε ότι έχουμε ξοδέψει πάρα πολύ χρόνο πληκτρολογώντας ένα Έγγραφο (Document) του Word ή δημιουργώντας ένα Βιβλίο Εργασίας (Workbook) του Excel ή ακόμα τελειοποιώντας την Παρουσίασή (Presentation) του PowerPoint. Ξαφνικά χάνονται και δεν τα έχουμε ακόμα αποθηκεύσει. Τι γίνεται έπειτα; Πώς μπορούμε να τα ανακτήσουμε; Ευτυχώς, δεν είναι και πολύ δύσκολη διαδικασία να Ανακτήσουμε (Recover) τα Έγγραφα (Documents) του Word, Βιβλία Εργασίας (Workbooks) του Excel και Παρουσιάσεις (Presentations) του PowerPoint. Εδώ κάνει την εμφάνισή του το χαρακτηριστικό Ανάκτηση Μη Αποθηκευμένων Αρχείων Στις Εφαρμογές του Office, χαρακτηριστικό το οποίο και θα περιγραφεί παρακάτω.

Ανάκητηση Μη Αποθηκευμένων Αρχείων Στο Office 365

Στην παρακάτω εικόνα έχω ανοιχτό το Microsoft Word, όπου και έχω επιλέξει το tab Αρχείο (File) για να περάσω σε προβολή Backstage. Αφού βρεθούμε σε Προβολή Backstage, από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται στα αριστερά επιλέγουμε την εντολή Πληροφορίες (Info). Αφού επιλεγεί η εντολή Πληροφορίες (Info), εντοπίζω την περιοχή Διαχείριση Εγγράφου (Manage Document) όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Εάν επιλέξουμε την εντολή Διαχείριση Εγγράφου (Manage Document) που βρίσκεται στα αριστερά της περιοχής, εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού, όπου και επιλέγουμε την εντολή Ανάκτηση Μη Αποθηκευμένων Εγγράφων (Recover Unsaved Documents), όπου και πλοηγούμαστε για να εντοπίσουμε τα μη αποθηκευμένα αρχεία.

Recover Unsaved Documents

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την εντολή Ανάκτηση Μη Αποθηκευμένων Εγγράφων (Recover Unsaved Documents), όπου και εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα (Open), όπου και εμφανίζονται όλα τα Μη Αποθηκευμένα Έγγραφα (Unsaved Documents) του Word. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να εντοπίσουμε και να επιλέξουμε το αρχείο που θέλουμε και να πατήσουμε στο κουμπί Οκ για να ανακτηθεί.

Open Word Document

Άλλος τρόπος για να Ανακτηθεί (Recover) ένα Μη Αποθηκευμένο Έγγραφο του Word (Unsaved Word Document) είναι να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε Προβολή Backstage. Έπειτα από την Προβολή Backstage, επιλέγουμε την κατηγορία Άνοιγμα (Open) από τα αριστερά. Από το μέσο του παραθύρου Άνοιγμα (Open), στο κάτω μέρος εντοπίζουμε την εντολή Ανάκτηση Μη Αποθηκευμένων Εγγράφων (Recover Unsaved Documents) και την επιλέγουμε.

Recover Unsaved Documents

Στην παρακάτω εικόνα έχω ανοιχτό το Microsoft Excel, όπου και έχω επιλέξει το tab Αρχείο (File) για να περάσω σε προβολή Backstage. Αφού βρεθούμε σε Προβολή Backstage, από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται στα αριστερά επιλέγουμε την εντολή Πληροφορίες (Info). Αφού επιλεγεί η εντολή Πληροφορίες (Info), εντοπίζω την περιοχή Διαχείριση Βιβλίου Εργασίας (Manage Workbooks) όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Εάν επιλέξουμε την εντολή Διαχείριση Βιβλίου Εργασίας (Manage Workbook) που βρίσκεται στα αριστερά της περιοχής, εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού, όπου και επιλέγουμε την εντολή Ανάκτηση Μη Αποθηκευμένων Αρχείων (Recover Unsaved Files), όπου και πλοηγούμαστε για να εντοπίσουμε μη αποθηκευμένα αρχεία.

Recover Unsaved Workbooks

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την εντολή Ανάκτηση Μη Αποθηκευμένων Βιβλίων Εργασίας (Recover Unsaved Workbooks), όπου και εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα (Open), όπου και εμφανίζονται όλα τα Μη Αποθηκευμένα Βιβλία Εργασίας (Unsaved Workbooks) του Excel. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να εντοπίσουμε και να επιλέξουμε το αρχείο που θέλουμε και να πατήσουμε στο κουμπί Οκ για να ανακτηθεί. Στην παρακάτω εικόνα, παρατηρούμε ότι υπάρχει ένα Μη Αποθηκευμένο Βιβλίο Εργασίας (Unsaved Workbook) που μπορεί να ανακτηθεί.

Open Excel File

Άλλος τρόπος για να Ανακτηθεί (Recover) ένα Μη Αποθηκευμένο Βιβλίο Εργασίας του Excel (Unsaved Excel Workbook) είναι να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε Προβολή Backstage. Έπειτα από την Προβολή Backstage, επιλέγουμε την κατηγορία Άνοιγμα (Open) από τα αριστερά. Από το μέσο του παραθύρου Άνοιγμα (Open), στο κάτω μέρος εντοπίζουμε την εντολή Ανάκτηση Μη Αποθηκευμένων Βιβλίων Εργασίας (Recover Unsaved Workbooks) και την επιλέγουμε, όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Recover Unsaved Workbooks

Στην παρακάτω εικόνα έχω ανοιχτό το Microsoft PowerPoint, όπου και έχω επιλέξει το tab Αρχείο (File) για να περάσω σε προβολή Backstage. Αφού βρεθούμε σε Προβολή Backstage, από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται στα αριστερά επιλέγουμε την εντολή Πληροφορίες (Info). Αφού επιλεγεί η εντολή Πληροφορίες (Info), εντοπίζω την περιοχή Διαχείριση Παρουσίασης (Manage Presentations) όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Εάν επιλέξουμε την εντολή Διαχείριση Παρουσίασης (Manage Presentations) που βρίσκεται στα αριστερά της περιοχής, εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού, όπου και επιλέγουμε την εντολή Ανάκτηση Μη Αποθηκευμένων Παρουσιάσεων (Recover Unsaved Files), όπου και πλοηγούμαστε για να εντοπίσουμε μη αποθηκευμένα αρχεία.

Recover Unsaved Presentations

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την εντολή Ανάκτηση Μη Αποθηκευμένων Παρουσιάσεων (Recover Unsaved Presentations), όπου και εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα (Open), όπου και εμφανίζονται όλα τα Μη Αποθηκευμένες Παρουσιάσεις (Unsaved Presentations) του PowerPoint. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να εντοπίσουμε και να επιλέξουμε το αρχείο που θέλουμε και να πατήσουμε στο κουμπί Οκ για να ανακτηθεί. Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε ότι έχουμε δύο Μη Αποθηκευμένες Παρουσιάσεις (Unsaved PowerPoint Presentations) οι οποίες μπορούν να ανακτηθούν.

Open Presentation File

Άλλος τρόπος για να Ανακτηθεί (Recover) ένα Μη Αποθηκευμένη Παρουσίαση του PowerPoint (Unsaved PowerPoint Presentation) είναι να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε Προβολή Backstage. Έπειτα από την Προβολή Backstage, επιλέγουμε την κατηγορία Άνοιγμα (Open) από τα αριστερά. Από το μέσο του παραθύρου Άνοιγμα (Open), στο κάτω μέρος εντοπίζουμε την εντολή Ανάκτηση Μη Αποθηκευμένων Παρουσιάσεων (Recover Unsaved Presentations) και την επιλέγουμε, όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Recover Unsaved Presentations
Έτσι λοιπόν, δεν χρειάζεται να ανησυχούμε εάν έχουμε χάσει κάποιο Έγγραφο (Document) του Word, Βιβλίο Εργασίας (Workbook) του Excel και Παρουσίαση (Presentation) του PowerPoint. Η Microsoft το έχει σκεφτεί και έχει στη διάθεσή μας το χαρακτηριστικό Ανάκτηση Μη Αποθηκευμένων Αρχείων (Recover Unsaved Files).

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει Τη Διαδικασία Ανάκτησης Μη Αποθηκευμένων Αρχείων Του Microsoft Office (How To Recover Unsaved Microsoft Office Files).

Μην Ξεχάστε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on April 15, 2019, in Excel 365 Greek, Microsoft Office 365 ProPlus Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Πώς Να Ανακτήσουμε Μη Αποθηκευμένα Αρχεία Στις Εφαρμογές Του Office;.

Comments are closed.