Ποιες Είναι οι Ενημερώσεις Για Πληροφορίες Στις Εφαρμογές Του Office;

Which Are The Updated Features for Info for our Office Files?

Στις Εφαρμογές του Microsoft Office, οι περισσότερες πληροφορίες που χρειαζόμαστε για το ενεργό Έγγραφο (Document), Βιβλίο Εργασίας (Workbook) ή Παρουσιάσεις (Presentations) είναι διαθέσιμες σε μία θέση. Αυτή η θέση είναι οι Πληροφορίες (Info) της Προβολής (View) Backstage. Σε αυτή τη θέση, έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα, να προετοιμάσουμε το περιεχόμενο για διανομή, και να επαναφέρουμε εάν είναι δυνατόν Αρχεία (File) που δεν έχουμε αποθηκεύσει. Τώρα έχουμε ακόμα περισσότερες εντολές διαθέσιμες για εμάς για να χρησιμοποιήσουμε, και τα οποία θα περιγραφούν στην παρακάτω ανάρτηση. Συνεχίστε απλώς να διαβάζεται για να μάθετε πώς γίνεται η Αποστολή (Upload), Κοινή Χρήση (Share), Αντιγραφή Θέσης (Copy Path) και Άνοιγμα Θέσης (Copy Path) Αρχείων (Files) στο Microsoft Word, PowerPoint και Excel.

Αναβαθμισμένες Πληροφορίες Για Αρχεία Στο Office 365

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ανοιχτή την εφαρμογή του Microsoft Word, όπου και έχω επιλέξει το tab Αρχείο (File) για να περάσω σε Προβολή Backstage και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται από τα αριστερά επιλέγω την κατηγορία Πληροφορίες (Info).

Ακριβώς από κάτω, έχουμε τις εξής διαθέσιμες επιλογές από τις οποίες και μπορούμε να επιλέξουμε και είναι οι εξής:

 • Αποστολή (Upload): Με την επιλογή αυτής της εντολής, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αποστολή (Upload), όπου και ενημερωνόμαστε Να Επιλέξουμε Τη Θέση Στην Οποία Θέλουμε Να Αποστείλουμε Το Έγγραφο (To Choose The Desired Location To Upload Our Document).
 • Κοινή Χρήση (Share): Με την επιλογή αυτής της εντολής, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Κοινή Χρήση (Share), όπου και ενημερωνόμαστε να Στείλουμε Ένα Αντίγραφο Του Εγγράφου Μας Στο OneDrive Για Να Το Μοιραστούμε (To Upload A Copy Of Our Document To OneDrive To Share It).
 • Αντιγραφή Διαδρομής (Copy Path): Με την επιλογής της εντολής, η Διαδρομή (Path) και το Όνομα (Name) του Αρχείου (File) θα αντιγραφεί στο Πρόχειρο (Clipboard) περιμένοντας να κάνουμε χρήση της Επικόλλησης (Paste).
 • Άνοιγμα Θέσης Αρχείου (Open File Location): Με την επιλογή αυτής της εντολή, θα εμφανιστεί το παράθυρο Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) που θα δείχνει τη Θέση (Location) και το ίδιο το Αρχείο (File).

Info Update for Word 365

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ανοιχτή την εφαρμογή του Microsoft Excel, όπου και έχω επιλέξει το tab Αρχείο (File) για να περάσω σε Προβολή Backstage και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται από τα αριστερά επιλέγω την κατηγορία Πληροφορίες (Info).

Ακριβώς από κάτω, έχουμε τις εξής διαθέσιμες επιλογές από τις οποίες και μπορούμε να επιλέξουμε και είναι οι εξής:

 • Αποστολή (Upload): Με την επιλογή αυτής της εντολής, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αποστολή (Upload), όπου και ενημερωνόμαστε Να Επιλέξουμε Τη Θέση Στην Οποία Θέλουμε Να Αποστείλουμε Το Έγγραφο (To Choose The Desired Location To Upload Our Document).
 • Κοινή Χρήση (Share): Με την επιλογή αυτής της εντολής, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Κοινή Χρήση (Share), όπου και ενημερωνόμαστε να Στείλουμε Ένα Αντίγραφο Του Εγγράφου Μας Στο OneDrive Για Να Το Μοιραστούμε (To Upload A Copy Of Our Document To OneDrive To Share It).
 • Αντιγραφή Διαδρομής (Copy Path): Με την επιλογής της εντολής, η Διαδρομή (Path) και το Όνομα (Name) του Αρχείου (File) θα αντιγραφεί στο Πρόχειρο (Clipboard) περιμένοντας να κάνουμε χρήση της Επικόλλησης (Paste).
 • Άνοιγμα Θέσης Αρχείου (Open File Location): Με την επιλογή αυτής της εντολή, θα εμφανιστεί το παράθυρο Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) που θα δείχνει τη Θέση (Location) και το ίδιο το Αρχείο (File).

Info Update for Excel 365

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ανοιχτή την εφαρμογή του Microsoft PowerPoint, όπου και έχω επιλέξει το tab Αρχείο (File) για να περάσω σε Προβολή Backstage και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται από τα αριστερά επιλέγω την κατηγορία Πληροφορίες (Info).

Ακριβώς από κάτω, έχουμε τις εξής διαθέσιμες επιλογές από τις οποίες και μπορούμε να επιλέξουμε και είναι οι εξής:

 • Αποστολή (Upload): Με την επιλογή αυτής της εντολής, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αποστολή (Upload), όπου και ενημερωνόμαστε Να Επιλέξουμε Τη Θέση Στην Οποία Θέλουμε Να Αποστείλουμε Το Έγγραφο (To Choose The Desired Location To Upload Our Document).
 • Κοινή Χρήση (Share): Με την επιλογή αυτής της εντολής, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Κοινή Χρήση (Share), όπου και ενημερωνόμαστε να Στείλουμε Ένα Αντίγραφο Του Εγγράφου Μας Στο OneDrive Για Να Το Μοιραστούμε (To Upload A Copy Of Our Document To OneDrive To Share It).
 • Αντιγραφή Διαδρομής (Copy Path): Με την επιλογής της εντολής, η Διαδρομή (Path) και το Όνομα (Name) του Αρχείου (File) θα αντιγραφεί στο Πρόχειρο (Clipboard) περιμένοντας να κάνουμε χρήση της Επικόλλησης (Paste).
 • Άνοιγμα Θέσης Αρχείου (Open File Location): Με την επιλογή αυτής της εντολή, θα εμφανιστεί το παράθυρο Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) που θα δείχνει τη Θέση (Location) και το ίδιο το Αρχείο (File).

Info Update for PowerPoint

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την εντολή Αποστολή (Upload), όπου και εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αποστολή (Upload), και ενημερωνόμαστε Να Επιλέξουμε Τη Θέση Στην Οποία Θέλουμε Να Αποστείλουμε Το Έγγραφο (To Choose The Desired Location To Upload Our Document). Στο παρακάτω παράδειγμα έχουμε την επιλογή του Προσωπικού Λογαριασμού (Personal Account) στο OneDrive και στον Επαγγελματικό Λογαριασμό (Business Account) του OneDrive για να επιλέξουμε.

Upload

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την εντολή Κοινή Χρήση (Share), όπου και εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Κοινή Χρήση (Share) και ενημερωνόμαστε Να Στείλουμε Ένα Αντίγραφο Του Εγγράφου Στο OneDrive Για Να Το Μοιραστούμε (Τo Upload A Copy Of Our Document To OneDrive To Share It). Στην παρακάτω εικόνα, έχουμε την επιλογή του Προσωπικού Λογαριασμού (Personal Account) στο OneDrive και του Επαγγελματικού Λογαριασμού (Business Account) του OneDrive για να επιλέξουμε. Επίσης μπορούμε Να Επισυνάψουμε Ένα Αντίγραφο Εναλλακτικά (Attach A Copy Instead) είτε ως Έγγραφο (Document) του Word είτε ως Αρχείο (File) PDF.

Share

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την εντολή Αντιγραφή Διαδρομής (Copy Path), όπου η Διαδρομή (Path) και το Όνομα (Name) του Αρχείου (File) αντιγράφονται στο Πρόχειρο (Clipboard) περιμένοντας μας να κάνουμε χρήση της Επικόλλησης (Paste). Στην παρακάτω εικόνα έχω ανοίξει την εφαρμογή του Σημειωματάριου (Notepad) και έχω επικολλήσει τη Διαδρομή (Path) και το Όνομα (Name) του Αρχείου (File).

Copy Path

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την εντολή Άνοιγμα Θέσης Αρχείου (Open File Location), όπου και εμφανίζεται το παράθυρο Εξερεύνηση Των Windows (Windows Explorer) εμφανίζοντας μας τη Θέση (Location) του συγκεκριμένου Αρχείου (File).

Open File Location

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει Ποιες Είναι οι Ενημερώσεις Για Πληροφορίες Στις Εφαρμογές Του Office; (Which Are The Updated Features for Info for our Office Files?).

Μην Ξεχάστε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on April 22, 2019, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, Office 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Ποιες Είναι οι Ενημερώσεις Για Πληροφορίες Στις Εφαρμογές Του Office;.

Comments are closed.