Monthly Archives: May 2019

Πώς Να Αποσπάσουμε Την Προσοχή Του Κοινού Κατά Την Προβολή Παρουσίασης;

How To Grab the Audience Attention Back During A Slide Show in PowerPoint?

Κάποιες φορές κατά την διάρκεια μίας Παρουσίασης (Presentation), θέλουμε να το κοινό να επικεντρωθεί στο τι λέμε ή στο τι παρουσιάζουμε και επιζητούμε την προσοχή τους. Άλλες φορές, απλώς θέλουμε να κάνουμε ένα διάλλειμα. Θέλουμε να κάνουμε διαλλείματα μεταξύ μεγάλων Παρουσιάσεων (Presentations) αλλά δεν θέλουμε και το κοινό να βαρεθεί και να αποσπαστεί η προσοχή τους κάπου αλλού. Ποια είναι η καλύτερη λύση για εμάς; Θα ήταν αρκετά χρήσιμο να μπορούσαμε απλώς να δείξουμε μία μαύρη οθόνη ή μία άσπρη οθόνη εκτός από την Διαφάνεια (Slide) της Παρουσίασης (Presentation). Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό; Απλώς συνεχίστε να διαβάζετε την παρακάτω ανάρτηση.

Πώς Να Αποσπάστε Την Προσοχή Των Ακροατών Στο PowerPoint

Read the rest of this entry

Advertisements

How To Grab the Audience Attention Back During A Slide Show in PowerPoint?

When we are giving Presentations, sometimes we want the audience to focus on what we are saying or demonstrating, and we want to grab their attention. Or sometimes we are just having a break. We want to have breaks, between long Presentations but we don’t want to bore the audience and we don’t want them to get distracted. What is the best solution for us do? Sometimes it will be useful to be able to show a black screen or a white screen rather than a Presentation Slide. How can this be accomplished? Just continue reading the post below.

How To Grab Attention During A Presentation

Read the rest of this entry

Πώς Να Αλλάξετε το Μέγεθος και τον Προσανατολισμό Μίας Διαφάνειας του PowerPoint;

How To Change The Size and the Orientation of a PowerPoint Slide;

Οι Διαφάνειες (Slides) στο PowerPoint ο Προσανατολισμός (Orientation) του είναι εξορισμού Οριζόντια (Horizontal), αλλά έχουμε την δυνατότητα να την αλλάξουμε σε Κατακόρυφη (Landscape). Στο PowerPoint δεν έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε το Μέγεθος (Size) μίας μεμονωμένης Διαφάνειας (Slides) αλλά όλες. Όλα τα Μεγέθη (Sizes) των Διαφανειών (Slides) σε μία Παρουσίαση (Presentations) είναι ακριβώς το ίδιο Μέγεθος (Size). Για να αλλάξουμε το Μέγεθος (Size) και τον Προσανατολισμό (Orientation) ή ακόμα να δημιουργήσουμε ένα Προσαρμοσμένο Μέγεθος Διαφάνειας (Custom Size Slide), απλώς συνεχίστε να διαβάζετε την παρακάτω ανάρτηση.

Πώς Να Αλλάξτε Προσανατολισμό Διαφάνειας Στο PowerPoint

Read the rest of this entry

How To Change The Size and the Orientation of a PowerPoint Slide?

Slides in PowerPoint are automatically set up in Landscape Layout, but we can change the Orientation of the Slide to a Portrait Layout. In PowerPoint we cannot resize the Size of one Slide in a Presentation. All the Sizes in a Presentation are the same Size. The same applies for the Orientation of the Slides in a Presentation. To change the Size and the Orientation or event to create our own Custom Size Slide, just keep on reading the post below.

Change Orientation of Slides in PowerPoint

Read the rest of this entry

How To Enable or Disable The Accessibility Checker in Microsoft Office Programs?

Before we share our Presentation, Document, Spreadsheet or even E-Mail Message, we have to make sure our Content is easy for people with abilities to read and edit. This is where the Accessibility Checker shows up in Microsoft Office Files. It finds most Accessibility Issues and it explains why each issue might be a potential problem for someone with a disability. Below you can check out how it works and how to activate it.

The Accessibility Checker also suggest how we can resolve each issue that appears. The Accessibility Checker, depending on how important the issue might be, it classifies the issue either as an Error, Warning or Tip.

  • Error: Content that makes it difficult or even impossible to read and understand for people with disabilities.
  • Warning: Content that it most cases makes it difficult to understand with people with disabilities.
  • Tip: Content that people with disabilities will understand, but it would be better for them if it was presented to them in a different way.
  • Intelligent Services. Content that is made accessible automatically, which we should review for accuracy and context.

How To Enable or Disable The Accessibility Checker in Microsoft Office Programs

Read the rest of this entry

Πώς Να Ενεργοποιήσουμε ή να Απενεργοποιήσουμε τον Έλεγχο Προσβασιμότητας Στο Office;

How To Enable or Disable The Accessibility Checker in Microsoft Office Programs?

Πριν κάνουμε κοινή χρήση μιας Παρουσίασης (Presentation), ενός Εγγράφου (Document), ενός Βιβλίου Εργασίας (Spreadsheet) ή ακόμα και Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-Mail Message), θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το Περιεχόμενο (Content) είναι εύκολο και κατανοητό για άτομα με δυσκολίες στην ανάγνωση και επεξεργασίας. Εδώ κάνει την εμφάνισή του ο Έλεγχος Προσβασιμότητας (Accessibility Checker) στο Microsoft Office. Βρίσκει τα περισσότερα Ζητήματα Προσβασιμότητας (Accessibility Issues) και εξηγεί γιατί κάθε ζήτημα μπορεί να είναι ένα πιθανό πρόβλημα για κάποιον με δυσκολίες. Συνεχίστε να διαβάζετε παρακάτω για να μάθετε πώς λειτουργεί και πώς ενεργοποιείται.

Ο Έλεγχος Προσβασιμότητας (Accessibility Checker) επίσης προτείνει πώς μπορούμε να λύσουμε το κάθε ζήτημα που κάνει την εμφάνισή του. Ο Έλεγχος Προσβασιμότητας (Accessibility Checker), ανάλογα με το πόσο σημαντικό ένα ζήτημα μπορεί να είναι, το καθορίζει το ζήτημα είτε ως Λάθος (Error), Προειδοποίηση (Warning), Συμβουλή (Tip).

  • Λάθος (Error): Περιεχόμενο που το κάνει σχεδόν αδύνατο να αναγνωστεί και να κατανοηθεί από άτομα με δυσκολίες.
  • Προειδοποίηση (Warning): Περιεχόμενο που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι δύσκολο για άτομα με δυσκολίες να κατανοηθούν.
  • Συμβουλή (Tip): Περιεχόμενο για άτομα με δυσκολίες που θα κατανοηθούν με, αλλά θα ήταν προτιμότερο για αυτούς να παρουσιάζονταν με κάποιον άλλο τρόπο.
  • Έξυπνες Υπηρεσίες (Intelligent Services): Περιεχόμενο που γίνεται αυτόματα προσβάσιμο και που πρέπει να αναθεωρηθεί για την ακρίβειά του και για το περιεχόμενό του.

Ενεργοποίηση ΑπενεργοποίησηΈλεγχο Προσβασιμότητας Στο Office

Read the rest of this entry

Ποιες Είναι Οι Νέες Δυνατότητες Σχολίων Διαθέσιμες Στις Εφαρμογές Του Microsoft Office;

New Features Available in Comments For Microsoft Office Applications

Όταν εισάγουμε ένα Σχόλιο (Comment) σε ένα συγκεκριμένο μέρος ενός Εγγράφου (Document), Βιβλίου Εργασίας (Workbook) ή Παρουσίασης (Presentation) καθιστά την ανταπόκρισή μας πιο ξεκάθαρη και στιγμιαία. Εάν κάποιος άλλος θέλει να σχολιάσει επίσης σε ένα Έγγραφο (Document), Βιβλίο Εργασίας (Workbook) ή Παρουσίαση (PowerPoint), απαντώντας σε ένα Σχόλιο (Comment) είναι να σαν κάνουμε ένα διάλογο, ακόμα και όταν δεν βρισκόμαστε την ίδια χρονική στιγμή στο Έγγραφο (Document), Βιβλίο Εργασίας (Spreadsheet) ή Παρουσίαση (Presentation). Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το νέες δυνατότητες του χαρακτηριστικού Σχολίων (Comments) διαθέσιμο στα προγράμματα του Microsoft Office, απλώς συνεχίστε να διαβάζετε την παρακάτω ανάρτηση.

Εισαγωγή Σχολίων Στις Εφαρμογές Του Office

Read the rest of this entry

What Are The New Features Available in Comments For Microsoft Office Applications?

When we insert a Comment to a specific part of a Document, Workbook or Presentation It makes our feedback clearer. If someone else comments on the Document, Workbook or Presentation, by replying to their Comments it is like we are have a discussion, even though we are not all in the Document, Spreadsheet or Presentation at the same time. To find out more about the new Comments feature available in Microsoft Office Programs just keep on reading the post below.

Insert New Comments Feature in Microsoft Office Applications

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: