Πώς Να Εισάγουμε Κεφαλίδες & Υποσέλιδα Σε Μία Παρουσίαση του PowerPoint

How To Insert Headers & Footers in a PowerPoint Presentation?

Οι Κεφαλίδες & Υποσέλιδα (Headers & Footers) είναι στοιχεία επαναλαμβανόμενα που εμφανίζονται στο πάνω και κάτω μέρος κάθε σελίδας. Οι Κεφαλίδες & Υποσέλιδα (Headers & Footers) είναι διαθέσιμα και στο Microsoft Word, Microsoft Excel και Microsoft PowerPoint. Για χάρη της ανάρτησης, θα αναφέρω πώς μπορούμε να Εισάγουμε Κεφαλίδες & Υποσέλιδα Σε Μία Διαφάνεια, Σε Σημειώσεις και Σημειώσεις Ακροατηρίου του PowerPoint (How To Insert Headers & Footers in a PowerPoint Slide, Notes and Handouts). Οι Κεφαλίδες & Υποσέλιδα (Headers & Footers) είναι χωρισμένο σε διάφορά πλαίσια κράτησης κειμένου σε διάφορες θέσεις. Όποιες πληροφορίες και εάν καταχωρίσουμε σε αυτές τις θέσεις, αυτά θα εμφανίζονται και θα εκτυπώνονται στις αντίστοιχες θέσεις. Για να μάθετε περισσότερα, απλώς συνεχίστε να διαβάζεται την παρακάτω ανάρτηση.

Πώς Να Εισάγουμε Κεφαλίδες & Υποσέλιδα Στο PowerPoint

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Εισαγωγή (Insert) και από τα δεξιά της κορδέλας εντοπίζουμε την περιοχή που ονομάζεται Κείμενο (Text) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Insert Tab - Text Area

Αφού εντοπίσουμε την περιοχή που ονομάζεται Κείμενο (Text), επιλέγουμε την εντολή που ονομάζεται Κεφαλίδες & Υποσέλιδα (Header & Footer). Το περιεχόμενο των Κεφαλίδων & Υποσέλιδων (Headers & Footers) θα επαναλαμβάνεται στο πάνω και κάτω μέρος κάθε εκτυπωμένης σελίδας. Με την χρήση των Κεφαλίδων (Header) και Υποσέλιδων (Footers), θα είναι χρήσιμο να καταχωρίσουμε πληροφορίες σχετικά με την Παρουσίαση (Presentation), όπως το Όνομα Αρχείου (File Name), την Ημερομηνία (Date) και την Ώρα (Time). Αφού επιλεγεί η εντολή, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Κεφαλίδες & Υποσέλιδα (Header and Footers), όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Header and Footer Command

Το παράθυρο διαλόγου Κεφαλίδες & Υποσέλιδα (Header and Footers) απαρτίζεται σε δύο καρτέλες. Η πρώτη καρτέλα ονομάζεται Διαφάνεια (Slide) όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Οποιεσδήποτε ρυθμίσεις και εάν κάνουμε στην καρτέλα Διαφάνεια (Slide), αυτές θα εφαρμοστούν και θα εμφανίζονται μόνο στην Διαφάνεια (Slide). Στην καρτέλα Διαφάνεια (Slide), έχουμε τις επιλογές να κάνουμε Προσθήκη Στη Διαφάνεια (Include On Slide) τα εξής:

  • Ημερομηνία και Ώρα (Date And Time): Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να ενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου για να εμφανίζεται. Εάν ενεργοποιήσουμε την Ημερομηνία και Ώρα (Date And Time), έχουμε την επιλογή για Αυτόματη Ενημέρωση (Updated Automatically) και να επιλέξουμε την κατάλληλη Μορφή (Format) από το πτυσσόμενο μενού. Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε Γλώσσα (Language) και Τύπο Ημερολογίου (Calendar Type). Εάν θέλουμε μία Σταθερή (Fixed) Ημερομηνία (Date) και Ώρα (Time), ενεργοποιούμε το κουμπί ελέγχου και πληκτρολογούμε στην περιοχή κειμένου αυτό που επιθυμούμε. Στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το Υποσέλιδο (Footer), και να πληκτρολογήσουμε το κείμενο που θέλουμε να εμφανίζεται στο πλαίσιο κειμένου στη Διαφάνειά (Slide) μας. Τέλος, στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Κεφαλίδες & Υποσέλιδα (Header and Footer), έχουμε την δυνατότητα να επιλέξουμε εάν θέλουμε να Εμφανίζεται (Show) ή να Αποκρύπτεται (Do Not Show) από τη Διαφάνεια Τίτλου (Title Page) οι ρυθμίσεις που έχουμε κάνει.

Στα δεξιά του παραθύρου διαλόγου Κεφαλίδες & Υποσέλιδα (Header and Footer), έχουμε μία προεπισκόπηση των θέσεων στο οποίο θα καταχωρηθεί το κείμενο στη Διαφάνεια (Slide).

Header and Footer - Slide tab

Στην παρακάτω εικόνα, από το παράθυρο διαλόγου Κεφαλίδες & Υποσέλιδα (Header and Footer), έχω ενεργοποιήσει την καρτέλα Σημειώσεις & Σημειώσεις Ακροατηρίου (Notes and Handouts). Όποιες ρυθμίσεις και εάν κάνουμε εδώ, θα είναι διαθέσιμα και θα εμφανίζονται μόνο στις Σημειώσεις (Notes) και Σημειώσεις Ακροατηρίου (Handouts). Στην καρτέλα Σημειώσεις (Notes) και Σημειώσεις Ακροατηρίου (Handouts), έχουμε τις επιλογές να συμπεριλάβουμε τα εξής:

  • Ημερομηνία και Ώρα (Date And Time): Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να ενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου για να εμφανίζεται. Εάν ενεργοποιήσουμε την Ημερομηνία και Ώρα (Date And Time), έχουμε την επιλογή για Αυτόματη Ενημέρωση (Updated Automatically) και να επιλέξουμε την κατάλληλη Μορφή (Format) από το πτυσσόμενο μενού. Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε Γλώσσα (Language) και Τύπο Ημερολογίου (Calendar Type). Εάν θέλουμε μία Σταθερή (Fixed) Ημερομηνία (Date) και Ώρα (Time), ενεργοποιούμε το κουμπί ελέγχου και πληκτρολογούμε στην περιοχή κειμένου αυτό που επιθυμούμε. Στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το Υποσέλιδο (Footer), και να πληκτρολογήσουμε το κείμενο που θέλουμε να εμφανίζεται στο πλαίσιο κειμένου Σημειώσεις & Σημειώσεις Ακροατηρίου (Notes and Handouts). .

Στα δεξιά του παραθύρου διαλόγου Σημειώσεις & Σημειώσεις Ακροατηρίου (Notes and Handouts) έχουμε μία προεπισκόπηση των θέσεων στο οποίο θα καταχωρηθεί το κείμενο στις Σημειώσεις & Σημειώσεις Ακροατηρίου (Notes and Handouts).

Notes and Handouts tab

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει το tab Προβολή (View) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Προβολή Παρουσίασης (Presentations Views), έχω επιλέξει την εντολή Προβολή Σημειώσεων (Handouts and Notes Page). Εδώ λοιπόν έχουμε την προβολή για το πώς θα εμφανίζονται οι Κεφαλίδες και Υποσέλιδα (Header and Footer) που έχουμε εισάγει. Όπως εμφανίζονται έτσι θα εμφανίζονται όταν εκτυπωθεί.

Notes Page Preview

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει Πώς Να Εισάγουμε Κεφαλίδες & Υποσέλιδα Σε Μία Παρουσίαση του PowerPoint (How To Insert Headers & Footers in a PowerPoint Presentation).

Μην Ξεχάσετε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on June 3, 2019, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, PowerPoint 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Πώς Να Εισάγουμε Κεφαλίδες & Υποσέλιδα Σε Μία Παρουσίαση του PowerPoint.

Comments are closed.