Πώς Να Ενσωματώσουμε Γραμματοσειρές Σε Μία Παρουσίαση του PowerPoint;

How To Embed Fonts in a PowerPoint Presentation?

Φανταστείτε να έχουμε δημιουργήσει μία Παρουσίαση (Presentation) του PowerPoint η οποία δείχνει τέλεια στον υπολογιστή μας, αλλά όταν παρουσιαστεί η ανάγκη να την παρουσιάσουμε κάπου αλλού, το κείμενο φαίνεται ακαταλαβίστικο και τίποτα σχεδόν δεν εμφανίζεται σωστά ή όπως το είχαμε φανταστεί. Τι συνέβη; Εδώ κάνουν την εμφάνισή τους οι Γραμματοσειρές (Fonts). Οι Γραμματοσειρές (Fonts) που έχουμε χρησιμοποιήσει στην Παρουσίασή (Presentation) μας, τα άλλα άτομα στα οποία παρουσιάσαμε την Παρουσίασή (Presentation), μπορεί να μην έχουν την ίδια Γραμματοσειρά (Fonts) εγκατεστημένες στο υπολογιστή τους. Ποια είναι η λύση λοιπόν; Απλώς συνεχίστε να διαβάζετε την παρακάτω ανάρτηση.

Πώς Να Ενσωματώσουμε Γραμματοσειρές Σε Παρουσίαση του PowerPoint

Στην παρακάτω εικόνα έχω μορφοποιήσει το κείμενο της Διαφάνειας (Slide) με Γραμματοσειρά (Font) A Bite. Μία Γραμματοσειρά (Font) που πολλοί χρήστες δεν την έχουν στη διάθεσή τους ή ακόμα και δεν γνωρίζουν για την ύπαρξη της. Αυτό σημαίνει ότι εάν κάνω Κοινή Χρήση (Share) της Παρουσίασής (Presentation) μου σε κάποιον άλλο που δεν έχει αυτήν την Γραμματοσειρά (Font) εγκατεστημένη, το κείμενο της Διαφάνειας (Slide) δεν θα εμφανίζεται σωστά. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να Ενσωματώσουμε (Embed) την Γραμματοσειρά (Font) στην Παρουσίαση (Presentation) μας.

ABite Font Applied

Ο πρώτος τρόπος για επιτευχθεί αυτό είναι να Αποθηκεύσουμε (Save) την Παρουσίασή (Presentation) πρώτα. Θα πρέπει να περάσουμε σε Προβολή Backstage (View), και έπειτα από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται στα αριστερά να επιλέξουμε την εντολή Αποθήκευση Ως (Save As). Αφού επιλεγεί η εντολή Αποθήκευση Ως (Save As), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση Ως (Save As), όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Θα πρέπει να καταχωρίσουμε τις απαραίτητης πληροφορίες, όπως Όνομα Αρχείου (File Name), Θέση (Location) του Αρχείου (File), και από το κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου να επιλέξουμε την εντολή Εργαλεία (Tools). Αφού επιλέξουμε την εντολή Εργαλεία (Tools), από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε την εντολή Επιλογές Αποθήκευσης (Save Options).

File - Save As - Save As Options

Αφού επιλεγεί η εντολή Επιλογές Αποθήκευσης (Save Options), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του PowerPoint (PowerPoint Options) όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Βεβαιωνόμαστε ότι από τα αριστερά είναι επιλεγμένη η κατηγορία Αποθήκευση (Save). Σε αυτήν την συγκεκριμένη κατηγορία από τις Επιλογές του PowerPoint (PowerPoint Options), μπορούμε να Προσαρμόσουμε Τον Τρόπο Αποθήκευσης Της Παρουσίασης (Customize How Our Presentations will be Saved).

Preserve Fidelity When Sharing This Presentation

Έπειτα εντοπίζουμε από την κατηγορία Αποθήκευση (Save) την περιοχή που αναγράφει Διατήρηση Πιστότητας Κατά Την Κοινή Χρήση Αυτής Της Παρουσίασης (Preserved Fidelity When Sharing This Presentation).

Ακριβώς από κάτω ενεργοποιούμε το κουμπί ελέγχου που βρίσκεται στα αριστερά της εντολής Ενσωμάτωση Γραμματοσειρών Στο Αρχείο (Embed Fonts In This File). Αφού ενεργοποιηθεί η εντολή, έχουμε να επιλέξουμε από τις εξής δύο επιλογές:

  • Ενσωμάτωση Μόνο Των Χαρακτήρων Που Χρησιμοποιούνται Στην Παρουσίαση (Βέλτιστο Για Τη Μείωση Του Μεγέθους Αρχείου)
  • Embed Only The Characters Used In The Presentation (Best For Reducing The Size)
  • Ενσωμάτωση Όλων Των Χαρακτήρων (Βέλτιστο Για Επεξεργασία Από Πολλά Άτομα)
  • Embed All Characters (Best For Editing By Other People)

Απλώς ενεργοποιούμε την εντολή που θέλουμε και πατάμε στο κουμπί Οκ που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου διαλόγου Επιλογές Του PowerPoint (PowerPoint Options) για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις και για να επιστρέψουμε στην Παρουσίασή (Presentation) μας.

Embed Fonts in Presentation

Εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα πιο γρήγορο τρόπο για να κάνουμε αυτήν την ρύθμιση, θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File), και από την Προβολή Backstage), να επιλέξουμε την κατηγορία Επιλογές (Options) από τα αριστερά, και έπειτα να ακολουθήσουμε τα βήματα που περιεγράφηκαν πιο πάνω, από τη στιγμή που θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Του PowerPoint (PowerPoint Options).

Την ίδια ακριβώς διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσουμε για να ενσωματώσουμε Γραμματοσειρές (fFonts) στις εφαρμογές του Microsoft Word και Microsoft Excel.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video που περιγράφει Πώς Να Ενσωματώσουμε Γραμματοσειρές Σε Μία Παρουσίαση (How To Embed Fonts in a PowerPoint Presentation).

Μην Ξεχάστε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on June 17, 2019, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, PowerPoint 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Πώς Να Ενσωματώσουμε Γραμματοσειρές Σε Μία Παρουσίαση του PowerPoint;.

Comments are closed.