Πώς Να Ορίσουμε Φόντο Σε Φύλλο Εργασίας του Excel;

How To Insert A Sheet Background in An Excel Workbook?

Στο Microsoft Excel, έχουμε τη δυνατότητα να ορίσουμε μία Εικόνα (Picture) ως Φόντο (Background) σε Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet). To Φόντο (Background) θα χρησιμοποιηθεί μόνο για λόγους οπτικούς και δεν εκτυπώνεται. Επειδή ένα Φόντο (Background) δεν εκτυπώνεται, για αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν Υδατογράφημα (Watermark). Σε επόμενη ανάρτησή μου, θα αναφερθώ στο πώς μπορούμε να Εισάγουμε ένα Υδατογράφημα (Watermark) σε ένα Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet) του Excel. Σε αυτήν την ανάρτηση θα περιγράψω Πώς Να Ορίσουμε Φόντο Σε Φύλλο Εργασίας του Excel; (How To Insert A Sheet Background in An Excel Workbook?).

Πώς Να Ορίσουμε Φόντο Σε Φύλλο Εργασίας του Excel

Θα πρέπει να επιλέξουμε τo tab Διάταξη Σελίδας (Page Layout) και έπειτα από την περιοχή της κορδέλας στη μέση να εντοπίσουμε την περιοχή που ονομάζεται Διαμόρφωση Σελίδας (Page Layout). Αφού την εντοπίσουμε, επιλέγουμε την εντολή που ονομάζεται Φόντο (Background) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

How To Insert A Background in Excel

Αφού επιλέξουμε την εντολή Φόντο (Background), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου που ονομάζεται Εισαγωγή Εικόνων (Insert Pictures) όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Έχουμε τις επιλογές να εισάγουμε Εικόνες (Pictures) Από Αρχείο (From File), Αναζήτηση Εικόνων Bing(Bing Image Search)και OneDrive.

How To Insert A Background in Excel

Επιλέγουμε από πού θέλουμε να Εισάγουμε (Insert) την Εικόνα (Picture) από μία πηγή που αναφέραμε πιο πάνω και αυτό είναι. Όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα, την Εικόνα (Picture) που έχουμε εισάγει, έχει καθοριστεί ως Φόντο (Background) στο Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet) μας. Όπως αναφέρθηκα και πιο πάνω, το Φόντο (Worksheet) στο Φύλλο Εργασίας (Worksheet) δεν εκτυπώνεται, αλλά εμφανίζεται μόνο για σκοπούς προβολής.

How To Insert A Background in Excel

Εάν θέλουμε να καταργήσουμε ένα Φόντο (Background), θα πρέπει να ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία. Δηλαδή, θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Διάταξη Σελίδας (Page Layout), εντοπίζουμε την περιοχή που ονομάζεται Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup), και παρατηρούμε ότι η εντολή Φόντο (Background) έχει αλλάξει σε Διαγραφή Φόντου (Delete Background).

How To Insert A Background in Excel

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει Πώς Να Ορίσουμε Φόντο Σε Φύλλο Εργασίας του Excel; (How To Insert A Sheet Background in An Excel Workbook?)

Μην Ξεχάστε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on October 21, 2019, in Excel 365 Greek, Microsoft Office 365 ProPlus Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Πώς Να Ορίσουμε Φόντο Σε Φύλλο Εργασίας του Excel;.

Comments are closed.