Πώς Να Δημιουργήσουμε ένα Στοιχείο Ελέγχου Περιεχομένου Επιλογής Ημερομηνίας Σε Έγγραφο Του Word;

Microsoft Word Blog Banner

How To Create A Date Picker Control in a Microsoft Word Document?

Αρκετές φορές σε ένα Έγγραφο (Document) του Microsoft Word, θέλουμε να εισάγουμε ένα Στοιχείο Ελέγχου Επιλογής Ημερομηνίας (Date Picker) όπου κάποιος θα μπορεί να επιλέξει μία συγκεκριμένη Ημερομηνία (Date). Θέλουμε να εμφανίζεται ένα Ημερολόγιο (Calendar), έτσι ώστε να μπορούν να επιλέγουν από εκεί την Ημερομηνία (Date). Εδώ κάνουν την εμφάνισή τους τα Στοιχεία Ελέγχου Περιεχομένου(Content Controls), όπου και θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα. Μία πολύ απλή και γρήγορη διαδικασία δημιουργίας η οποία θα περιγράψω στην παρακάτω ανάρτηση.

Πώς Να Δημιουργήσουμε ένα Στοιχείο Ελέγχου Επιλογής Ημερομηνίας Σε Έγγραφο Του Word

Τι είναι όμως τα Στοιχεία Ελέγχου Περιεχομένου (Content Controls); Είναι μεμονωμένα στοιχεία ελέγχου που μπορούμε να προσθέσουμε και να προσαρμόσουμε για χρήση σε πρότυπα, φόρμες και έγγραφα. Για παράδειγμα, πολλές ηλεκτρονικές φόρμες έχουν σχεδιαστεί με ένα στοιχείο ελέγχου αναπτυσσόμενης λίστας που παρέχει ένα περιορισμένο πλήθος επιλογών για τον χρήστη της φόρμας. Τα στοιχεία ελέγχου περιεχομένου μπορούν να παρέχουν κείμενο οδηγιών για τους χρήστες και μπορούμε να ορίζουμε στοιχεία ελέγχου ώστε να εξαφανίζονται όταν οι χρήστες πληκτρολογούν το δικό τους κείμενο. Πηγή εδώ:

Στην παρακάτω εικόνα έχω ενεργοποιήσει το tab Προγραμματιστής (Developer), όπου και μπορούμε να δούμε από ποιες περιοχές αποτελείται η Κορδέλα (Ribbon).

How To Create A Date Picker Control in a Microsoft Word Document?

Θα πρέπει να επιλέξουμε το Στοιχείο Ελέγχου Περιεχομένου Επιλογής Ημερομηνίας (Date Picker Content Control) από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Στοιχεία Ελέγχου (Controls), όπου και θα μπορούμε να εισάγουμε ένα Στοιχείο Ελέγχου Περιεχομένου Επιλογής Ημερομηνίας (Date Picker Content Control).

How To Create A Date Picker Control in a Microsoft Word Document?

Πριν επιλέξουμε την εντολή, θα πρέπει να τοποθετήσουμε τον εισαγωγέα μας στο μέρος του Εγγράφου (Document) που θέλουμε να εισάγουμε το Στοιχείο Ελέγχου Περιεχομένου Επιλογής Ημερομηνίας (Date Picker Content Control). Αφού το κάνουμε, επιλέγουμε την εντολή και τότε στο Έγγραφό (Document) μας παρατηρούμε ένα Στοιχείο Ελέγχου Επιλογής (Control Picker) που αναφέρει Κάντε Κλικ ή Πατήστε Για Να Εισαγάγετε Ημερομηνία (Click Or Tap To Enter A Date). Αφού είναι ακόμα επιλεγμένο το Στοιχείο Ελέγχου Επιλογής (Control Picker) , επιλέγουμε την εντολή Ιδιότητες (Properties) από την περιοχή Στοιχεία Ελέγχου (Controls) του tab Προγραμματιστής (Developer).

How To Create A Date Picker Control in a Microsoft Word Document?

Αφού επιλεγεί η εντολή Ιδιότητες (Properties), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες Στοιχεία Ελέγχου Περιεχομένου (Content Control Properties) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

How To Create A Date Picker Control in a Microsoft Word Document?

Το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες Στοιχεία Ελέγχου Περιεχομένου (Content Control Properties) απαρτίζεται από τις εξής περιοχές από τις οποίες μπορούμε να κάνουμε τα ακόλουθα:

Κάτω από την περιοχή Γενικά (General):

 • Τίτλος (Title): Πληκτρολογούμε τον τίτλο του Στοιχείο Ελέγχου (Content Control)
 • Ετικέτα (Tag): Πληκτρολογούμε τον ετικέτα του Στοιχείο Ελέγχου (Content Control)
 • Εμφάνιση Ως (Shown As): Μπορούμε να επιλέξουμε μία από τις τρεις επιλογές οι οποίες είναι Πλαίσιο Διαλόγου Ορίων (Bounding Box), Ετικέτα Αρχής/Τέλους (Start/End Tag), Καμία (None)
 • Χρώμα (Color): Επιλέγουμε το χρώμα του Στοιχείου Ελέγχου (Content Control)
 • Χρήση Στυλ Για Τη Μορφοποίηση Κειμένου Που Πληκτρολογήθηκε Στο Κενό Στοιχείο Ελέγχου (Use A Style To Format Text Typed Into The Empty Control)
 • Στυλ (Style): Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ήδη υπάρχον στυλ για το Στοιχείο Ελέγχου (Content Control)
 • Δημιουργία Στυλ (New Style): Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα στυλ για το Στοιχείο Ελέγχου (Content Control)
 • Κατάργηση Του Στοιχείου Ελέγχου Περιεχομένου Μετά Την Επεξεργασία Των Περιεχομένων (Remove Content Control When Contents Are Edited)

Κάτω από την περιοχή Κλείδωμα (Locking):

 • Δεν Είναι Δυνατή Η Διαγραφή Του Στοιχείου Ελέγχου Περιεχομένου (Contents Control Cannot Be Deleted)
 • Δεν Είναι Δυνατή Η Επεξεργασία Των Περιεχομένων (Contents Cannot Be Edited)

Κάτω από την περιοχή Ιδιότητες Επιλογής Ημερομηνίας (Date Picker Properties):

 • Εμφάνιση Της Ημερομηνίας Με Την Εξής Μορφή (Display The Date Like This): Επιλέγουμε με ποια μορφή θέλουμε να εμφανίζεται η Ημερομηνία (Date).
 • Τοπικές Ρυθμίσεις (Locale): Επιλέγουμε την Τοπική Ρύθμιση που θέλουμε ανάλογα με το που βρισκόμαστε.
 • Τύπος Ημερολογίου (Calendar Type): Επιλέγουμε τον τύπο του ημερολογίου, όπως στο παράδειγμα Γρηγοριανό.
 • Αποθήκευση Περιεχομένου XML Στην Ακόλουθη Μορφή Κατά Την Αντιστοίχιση (Store XML Contents In The Following Format When Mapped)

How To Create A Date Picker Control in a Microsoft Word Document?

Οποιαδήποτε ρύθμιση και εάν κάνουμε, στο τέλος θα πρέπει να επιλέξουμε το κουμπί Οκ που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου Στοιχεία Ελέγχου Περιεχομένου (Content Control Properties) για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις.

Στην παρακάτω εικόνα μπορούμε να δούμε το Στοιχείο Ελέγχου Περιεχομένου Επιλογής Ημερομηνίας (Date Picker Content Control) που δημιουργήσαμε. Απλώς πατάμε στο βέλος στα δεξιά του Στοιχείο Ελέγχου Περιεχομένου Επιλογής Ημερομηνίας (Date Picker Content Control), όπου και εμφανίζεται το Ημερολόγιο (Calendar) για να επιλέξουμε την κατάλληλη Ημερομηνία (Date).

How To Create A Date Picker Control in a Microsoft Word Document?

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει τη διαδικασία Πώς Να Δημιουργήσουμε ένα Στοιχείο Ελέγχου Επιλογής Ημερομηνίας Σε Έγγραφο Του Word; (How To Create A Date Picker Control in a Microsoft Word Document?).

Μην Ξεχάστε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on March 2, 2020, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, Word 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Πώς Να Δημιουργήσουμε ένα Στοιχείο Ελέγχου Περιεχομένου Επιλογής Ημερομηνίας Σε Έγγραφο Του Word;.

Comments are closed.