Πώς Να Δημιουργήσουμε Ένα Στοιχείο Ελέγχου Αναπτυσσόμενης Λίστας Σε Έγγραφο του Word;

Microsoft Word Blog Banner

How To Create A Drop-Down List in a Microsoft Word Document?

Αρκετές φορές σε ένα Έγγραφο (Document) του Microsoft Word, θέλουμε να εισάγουμε ένα Στοιχείο Ελέγχου Αναπτυσσόμενης Λίστας (Drop-Down List) όπου κάποιος θα μπορεί να επιλέξει από μία συγκεκριμένη λίστα επιλογών. Θα έχουν κάποιες επιλογές να επιλέξουν, όπου και το μόνο που πρέπει να κάνουνε είναι να επιλέξουνε μία από την Αναπτυσσόμενη Λίστα (Drop-Down List). Εδώ κάνουν την εμφάνισή τους τα Στοιχεία Ελέγχου Περιεχομένου (Content Controls), όπου και θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα. Μία πολύ απλή και γρήγορη διαδικασία δημιουργίας η οποία θα περιγράψω στην παρακάτω ανάρτηση.

Πώς Να Δημιουργήσουμε Ένα Στοιχείο Ελέγχου Αναπτυσσόμενης Λίστας Σε Έγγραφο του Word

Τι είναι όμως τα Στοιχεία Ελέγχου Περιεχομένου (Content Controls); Είναι μεμονωμένα στοιχεία ελέγχου που μπορούμε να προσθέσουμε και να προσαρμόσουμε για χρήση σε πρότυπα, φόρμες και έγγραφα. Για παράδειγμα, πολλές ηλεκτρονικές φόρμες έχουν σχεδιαστεί με ένα στοιχείο ελέγχου αναπτυσσόμενης λίστας που παρέχει ένα περιορισμένο πλήθος επιλογών για τον χρήστη της φόρμας. Τα στοιχεία ελέγχου περιεχομένου μπορούν να παρέχουν κείμενο οδηγιών για τους χρήστες και μπορούμε να ορίζουμε στοιχεία ελέγχου ώστε να εξαφανίζονται όταν οι χρήστες πληκτρολογούν το δικό τους κείμενο. Πηγή εδώ:

Στην παρακάτω εικόνα έχω ενεργοποιήσει το tab Προγραμματιστής (Developer), όπου και μπορούμε να δούμε από ποιες περιοχές αποτελείται η Κορδέλα (Ribbon).

How To Create A Drop-Down List in a Microsoft Word Document?

Θα πρέπει να επιλέξουμε το Στοιχείο Ελέγχου Περιεχομένου Αναπτυσσόμενης Λίστας (Drop-Down List Content Control).από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Στοιχεία Ελέγχου (Controls), όπου και θα μπορούμε να εισάγουμε ένα Στοιχείο Ελέγχου Περιεχομένου Αναπτυσσόμενης Λίστας (Drop-Down List Content Control).

How To Create A Drop-Down List in a Microsoft Word Document?

Πριν επιλέξουμε την εντολή, θα πρέπει να τοποθετήσουμε τον εισαγωγέα μας στο μέρος του Εγγράφου (Document) που θέλουμε να εισάγουμε το Στοιχείο Ελέγχου Περιεχομένου Αναπτυσσόμενης Λίστας (Drop-Down List Content Control).Αφού το κάνουμε, επιλέγουμε την εντολή και τότε στο Έγγραφό (Document) μας παρατηρούμε ένα Στοιχείο Ελέγχου Επιλογής (Control Picker) που αναφέρει Επιλέξτε Ένα Στοιχείο (Choose An Item). Αφού είναι ακόμα επιλεγμένο το Στοιχείο Ελέγχου Επιλογής (Control Picker) , επιλέγουμε την εντολή Ιδιότητες (Properties) από την περιοχή Στοιχεία Ελέγχου (Controls) του tab Προγραμματιστής (Developer).

How To Create A Drop-Down List in a Microsoft Word Document?

Αφού επιλεγεί η εντολή Ιδιότητες (Properties), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες Στοιχεία Ελέγχου Περιεχομένου (Content Control Properties) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

How To Create A Drop-Down List in a Microsoft Word Document?

Το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες Στοιχεία Ελέγχου Περιεχομένου (Content Control Properties) απαρτίζεται από τις εξής περιοχές από τις οποίες μπορούμε να κάνουμε τα ακόλουθα:

Κάτω από την περιοχή Γενικά (General):

  • Τίτλος (Title): Πληκτρολογούμε τον τίτλο του Στοιχείο Ελέγχου (Content Control)
  • Ετικέτα (Tag): Πληκτρολογούμε τον ετικέτα του Στοιχείο Ελέγχου (Content Control)
  • Εμφάνιση Ως (Shown As): Μπορούμε να επιλέξουμε μία από τις τρεις επιλογές οι οποίες είναι Πλαίσιο Διαλόγου Ορίων (), Ετικέτα Αρχής/Τέλους (), Καμία ()
  • Χρώμα (Color): Επιλέγουμε το χρώμα του Στοιχείου Ελέγχου (Content Control)
  • Χρήση Στυλ Για Τη Μορφοποίηση Κειμένου Που Πληκτρολογήθηκε Στο Κενό Στοιχείο Ελέγχου (Use A Style To Format Text Typed Into The Empty Control)
  • Στυλ (Style): Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ήδη υπάρχον στυλ για το Στοιχείο Ελέγχου (Content Control)
  • Δημιουργία Στυλ (New Style): Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα στυλ για το Στοιχείο Ελέγχου (Content Control)
  • Κατάργηση Του Στοιχείου Ελέγχου Περιεχομένου Μετά Την Επεξεργασία Των Περιεχομένων (Remove Content Control When Contents Are Edited)

Κάτω από την περιοχή Κλείδωμα (Locking):

  • Δεν Είναι Δυνατή Η Διαγραφή Του Στοιχείου Ελέγχου Περιεχομένου(Contents Control Cannot Be Deleted)
  • Δεν Είναι Δυνατή Η Επεξεργασία Των Περιεχομένων (Contents Cannot Be Edited)

Κάτω από την περιοχή Ιδιότητες Αναπτυσσόμενης Λίστας (Drop-Down List Properties): Χρησιμοποιούμε τα κουμπιά Προσθήκη (Add), Τροποποίηση (Modify), Κατάργηση (Remove), Μετακίνηση Προς Τα Πάνω (Move Up) και Μετακίνηση Κάτω (Move Down) για τα στοιχεία που θα εισάγουμε στην Αναπτυσσόμενη Λίστα (Drop-Down List).

How To Create A Drop-Down List in a Microsoft Word Document?

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την εντολή Προσθήκη (Add) από τα δεξιά της περιοχής Ιδιότητες Αναπτυσσόμενης Λίστας (Drop-Down List Properties), όπου και εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη Επιλογής (Add Choice) όπου και θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε στην περιοχή κειμένου τι θέλουμε να εμφανίζεται στην Αναπτυσσόμενη Λίστα (Drop-Down List). Για το δικό μου παράδειγμα, έχω πληκτρολογήσει Microsoft Word. Αφού τελειώσουμε πατάμε στο κουμπί Οκ.

How To Create A Drop-Down List in a Microsoft Word Document?

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την εντολή Προσθήκη (Add) από τα δεξιά της περιοχής Ιδιότητες Αναπτυσσόμενης Λίστας (Drop-Down List Properties), όπου και εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη Επιλογής (Add Choice) όπου και θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε στην περιοχή κειμένου τι θέλουμε να εμφανίζεται στην Αναπτυσσόμενη Λίστα (Drop-Down List). Για το δικό μου παράδειγμα, έχω πληκτρολογήσει Microsoft Excel. Αφού τελειώσουμε πατάμε στο κουμπί Οκ. Για χάρη της ανάρτησης έχω επαναλάβει την διαδικασία άλλες δύο φορές, πληκτρολογώντας Microsoft PowerPoint και Microsoft Outlook.

How To Create A Drop-Down List in a Microsoft Word Document?

Οποιαδήποτε ρύθμιση και εάν κάνουμε στο τέλος θα πρέπει να πατήσουμε στο κουμπί Οκ, που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες Στοιχείου Ελέγχου Περιεχομένου (Content Control Properties) για να εφαρμοστούν.

Στην παρακάτω εικόνα, μπορούμε να δούμε την το Στοιχείο Ελέγχου Αναπτυσσόμενης Λίστας (Drop-Down List Content Control) που έχουμε δημιουργήσει με την ονομασία Εφαρμογές του Microsoft Office (Microsoft Office Applications). Ενημερωνόμαστε να Επιλέξουμε Ένα Στοιχείο (Choose An Item) από την Λίστα (List), όπου και επιλέγουμε το βέλος στα δεξιά της Αναπτυσσόμενης Λίστας (Drop-Down List).

How To Create A Drop-Down List in a Microsoft Word Document?

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την Αναπτυσσόμενη Λίστα (Drop-Down List), όπου και μπορούμε να επιλέξουμε ένα Αντικείμενο (Item) από τη Λίστα (List).

How To Create A Drop-Down List in a Microsoft Word Document?

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video που περιγράφει Πώς Να Δημιουργήσουμε Ένα Στοιχείο Ελέγχου Αναπτυσσόμενης Λίστας Σε Έγγραφο του Word; (How To Create A Drop-Down List in a Microsoft Word Document?)

Μην Ξεχάστε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

  YouTube Channel

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on March 9, 2020, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, Word 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Πώς Να Δημιουργήσουμε Ένα Στοιχείο Ελέγχου Αναπτυσσόμενης Λίστας Σε Έγγραφο του Word;.

Comments are closed.