Πώς Να Αποθηκεύσετε Την Παρουσίασή Σας Ως Διάρθρωση στο PowerPoint;

Microsoft PowerPoint Blog Banner

How To Save Your Presentation as an Outline in PowerPoint?

Η Προβολή Διάρθρωσης (Outline View) στο PowerPoint, εμφανίζει την Παρουσίασή (Presentation) ως ένα περίγραμμα που περιέχει όλους τους Τίτλους (Titles) και το Κυρίως Κείμενο (Main Text) της κάθε Διαφάνειας (Slide). Όταν δουλεύουμε σε Προβολή Διάρθρωσης (Outline View) είναι πολύ πιο εύχρηστο για τις αλλαγές και επεξεργασίες που κάνουμε στην Παρουσίαση (Presentation). Για παράδειγμα, μπορούμε να ανακατατάξουμε τις Επικεφαλίδες (Headings), και την σειρά των Διαφανειών (Slides), την ακολουθία των Κουκκίδων (Bulleting) ή ακόμα και να εφαρμόσουμε αλλαγές Μορφοποίησης (Formatting) στις Διαφάνειές (Slides) μας. Εάν σε κάποιους δεν είναι βολικό να δουλεύουνε σε Προβολή Διάρθρωσης (Outline View) μέσα στο PowerPoint, μπορούμε κάλλιστα να αποθηκεύσουμε την Παρουσίαση (Presentation) ως Διάρθρωση (Outline) και να κάνουμε όλη την επεξεργασία μέσα στο Microsoft Word. Η διαδικασία αποθήκευσης της Παρουσίασής (Presentation) ως Διάρθρωση (Outline) είναι πολύ απλή και θα περιγραφεί παρακάτω.

Πώς Να Αποθηκεύσετε Την Παρουσίασή Σας Ως Διάρθρωση

Στην παρακάτω εικόνα μπορούμε να δούμε την Παρουσίασή (Presentation) μας και όλες τις Διαφάνειές (Slides) της.

How To Save A Presentation As An Outline

Έπειτα, θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε Προβολή (View) Backstage και από τα αριστερά του πτυσσόμενου μενού να επιλέξουμε την εντολή Εξαγωγή (Export) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Έπειτα από το μέσο του πτυσσόμενου μενού Εξαγωγή (Export) επιλέγουμε την εντολή Αλλαγή Τύπου Αρχείου (Change File Type) όπως μπορούμε να δούμε.

How To Save A Presentation As An Outline

Αφού επιλέξουμε την εντολή Αλλαγή Τύπου Αρχείου (Change File Type) από την περιοχή Εξαγωγή (Export), στα δεξιά μπορούμε να δούμε όλους του διαθέσιμους Τύπους Αρχείων (File Types) που μπορούμε να αλλάξουμε την Παρουσίασή (Presentation) μας. Αυτή η περιοχή χωρίζεται σε τρείς κατηγορίες Τύπων Αρχείων (File Types) και που είναι οι εξής:

  • Τύποι Αρχείων Παρουσίασης (Presentation File Types)
  • Τύποι Αρχείων Εικόνας (Image File Types)
  • Άλλοι Τύποι Αρχείων (Other File Types)

Για να Αποθηκεύσουμε (Save) την Παρουσίαση (Presentation) ως Διάρθρωση (Outline), θα πρέπει να επιλέξουμε την εντολή Αποθήκευση Ως (Save As) που βρίσκεται στο κάτω μέρος της περιοχής που ονομάζεται Άλλοι Τύποι Αρχείων (Other File Types) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

How To Save A Presentation As An Outline

Αφού επιλέξουμε την εντολή Αποθήκευση Ως (Save As), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση Ως (Save As) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου, επιλέγουμε το πτυσσόμενο μενού που βρίσκεται στα δεξιά της εντολής Αποθήκευση Ως Τύπου (Save As Type). Αφού εμφανιστεί το πτυσσόμενο μενού, εντοπίζουμε και επιλέγουμε Διάρθρωση / RTF (*.rtf) (Outline). Έπειτα. Θα πρέπει να καθορίσουμε τη θέση Αποθήκευσης (Save) και έπειτα στο πλαίσιο κειμένου δίπλα στην εντολή Όνομα Αρχείου (File Name), θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε το Όνομα Αρχείου (File Name) που θέλουμε. Τέλος, πατάμε στο κουμπί Αποθήκευση (Save) και τελειώσαμε. Η Παρουσίασή (Presentation) μας έχει αποθηκευτεί ως Διάρθρωση (Outline).

How To Save A Presentation As An Outline

Στην παρακάτω εικόνα, έχω εντοπίσει που έχει αποθηκευτεί η Διάρθρωση (Outline) της Παρουσίασης (Presentation), όπου και παρατηρούμε ότι εκτός από το Όνομα (Name) του Αρχείου (File), και την επέκταση που είναι RTF Μορφή Εμπλουτισμένου Κειμένου (Rich Text Format).

How To Save A Presentation As An Outline

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ανοίξει το Αρχείο Διάρθρωσης (Outline File) της Παρουσίασης (Presentation), όπου και μπορούμε να δούμε την πραγματική Διάρθρωση (Outline) της Παρουσίασης (Presentation).

How To Save A Presentation As An Outline

Στην επόμενη ανάρτησή μου θα περιγράψω πώς μπορούμε να Εισάγουμε (Import) μία Διάρθρωση (Outline) που δημιουργήσαμε στο Microsoft Word μέσα σε μία Παρουσίαση (Presentation) του PowerPoint.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video περιγράφει Πώς Να Αποθηκεύσουμε Μία Παρουσίαση του PowerPoint ως Διάρθρωση; (How To Save Our Presentation as an Outline in PowerPoint?)

Μην Ξεχάσετε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on June 1, 2020, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, PowerPoint 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Πώς Να Αποθηκεύσετε Την Παρουσίασή Σας Ως Διάρθρωση στο PowerPoint;.

Comments are closed.