Τροποποίηση Επιλογών Δεδομένων Στο Excel 365

How To Modify Data Options in Excel 365

Αναζητάτε επιλογές για το πώς να Εισάγουμε Δεδομένα (Import Data) και να τα Αναλύσουμε (Analysis) στο Excel 365 και δεν μπορείτε να τα βρείτε πουθενά; Ο λόγος είναι ότι έχουν μεταφερθεί κάπου αλλού στην τελευταία έκδοση του Excel. Τώρα πια έχουν τη δική τους θέση στην περιοχή Δεδομένα (Data) του παραθύρου διαλόγου Επιλογές του Excel (Excel Options). Για να μάθετε πώς μπορείτε να Τροποποιήσετε Τις Επιλογές Δεδομένων Στο Excel 365 (How To Modify The Data Options In Excel 365) απλώς συνεχίστε να διαβάζεται παρακάτω.

Data Options View in Excel 365

Read the rest of this entry

Advertisements

Modify The Data Options in Excel 365

Are you looking for options on how to Import Data and Analysis in Excel 365 and cannot find them anywhere? The reason is that they have moved them in the latest version of Excel. They have their own location in the Data section of the Excel Options dialog box. In order to find out How To Modify The Data Options in Excel 365, just keep on reading this post.

Data Options View In Microsoft Excel 365

Read the rest of this entry

Εντολή Εναλλακτικού Κειμένου Σε Εφαρμογές Του Microsoft Office 365

Alt Text Command Available in Microsoft Office 365 Applications

Σε προηγούμενες αναρτήσεις μου, είχα αναφερθεί στη λειτουργία του Εναλλακτικού Κειμένου (Alt Text) στο PowerPoint, ανάρτηση την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ. Τα πράγματα έχουν βελτιωθεί αρκετά τώρα με τις τελευταίες ενημερώσεις, όπου και έχουμε στη διάθεσή μας την ομώνυμη εντολή για χρήση. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνεχίστε να διαβάζεται παρακάτω.

Εντολή Εναλλακτικού Κειμένου Στο Office 365

Read the rest of this entry

Alt Text Command in Microsoft Office 365 Applications

In previous posts of mine I had mentioned the Alt Text function in Microsoft PowerPoint, post where you can read in the link here. Things have improved now with the latest updates and we now have an actual command available for us to use. All you need to do is to continue reading.

Alt Text Command In Office 365

Read the rest of this entry

Εκφώνηση Μηνύματος Στο Outlook 365

Read Aloud feature in Outlook 365

Έχετε κουραστεί να διαβάζεται έγγραφα, μηνύματα κτλ.; Χρειάζεστε ένα διάλλειμα;

Η Εκφώνηση Μηνύματος (Read Aloud) είναι τώρα διαθέσιμη τώρα στο Outlook 365. Σε μία προηγούμενη ανάρτησή μου είχα αναφερθεί στην Εκφώνηση Κειμένου (Read Aloud) στο Microsoft Word. Τώρα λοιπόν, αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο και στο Microsoft Outlook 365.

Εκφώνηση Μηνύματος Στο Outlook 365

Read the rest of this entry

Read Aloud feature in Outlook 365

Tired of reading documents, e-mails; Need a break;

Read Aloud is here!  Available now in Outlook 365. In a previous post of mine I had mentioned about the Read Aloud feature available in Microsoft Word. Well, this feature is now available in Microsoft Outlook 365.

Read Aloud E-Mail in Outlook 365

Read the rest of this entry

Υπαγόρευση Κειμένου Σε Εφαρμογές του Microsoft Office 365

Dictate Text in Microsoft Office 365 Applications

Μην Πληκτρολογείτε, Απλώς Μιλήστε

Σε παλιότερες εκδόσεις του Microsoft Office, η αναγνώριση ομιλίας συμπεριλαμβάνονταν. Το μόνο που έπρεπε να κάνουμε ήταν να εντοπίσουμε πού βρίσκονταν η εντολή. Τώρα αυτό το χαρακτηριστικό είναι μέρος του Office. Η αναγνώριση ομιλίας χρησιμοποιεί την φωνή μας για τον έλεγχο του υπολογιστή. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να Υπαγορεύουμε (Dictate). Για να μάθουμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή Υπαγόρευση (Dictate) στις εφαρμογές του Microsoft Office 365, απλώς συνεχίστε να διαβάζετε την ανάρτηση.

Υπαγόρευση Κειμένου Σε Έγγραφο του Word 365

Read the rest of this entry

Dictate Text in Microsoft Office 365 Applications

Don’t Type. Just Talk.

In older versions of Microsoft Office, speech recognition was included. All we had to do was to find where it was located. Now this feature is part of Office. Speech recognition uses our voice to control the computer. All we need to do is to Dictate. In order to find out how the feature Dictate works in Microsoft Office 365 applications just continue reading this post.

Dictate Text in A Word 365 Document

Read the rest of this entry

Πώς Να Καθορίσετε τις Ώρες & Ημέρες Εργασίας Στο Outlook 365

How To Set Working Hours and Days in Outlook 365

Στο Microsoft Outlook, μπορούμε να καθορίσουμε τις δικές μας Ημέρες & Ώρες Εργασίας Στο Ημερολόγιο (Calendar Hours & Work Days). Εξ’ ορισμού, στο Outlook, η Εβδομάδα Εργασίας (Work Week) ξεκινάει από Δευτέρα έως Παρασκευής, και οι Ώρες Εργασίας (Work Hours) από τις 8.00π.μ. έως τις 5.00π.μ. Επίσης η Εβδομάδα (Week) ξεκινάει από την Κυριακή (Sunday). Στο Outlook όμως, εάν δουλεύουμε διαφορετικές Ημέρες (Days) και Ώρες (Hours) ή Ημέρα Εβδομάδος (Week Day) ξεκινάει από μία διαφορετική Ημέρα (Day), έχουμε τη δυνατότητα να τις αλλάξουμε και να καθορίσουμε εμείς τι θέλουμε. Όλα όσα χρειάζεστε να μάθετε να κάνετε για να το επιτύχετε είναι να συνεχίσετε να διαβάζεται το άρθρο.

Πώς Να Καθορίσετε τις Ώρες & Ημέρες Εργασίας Στο Outlook

Read the rest of this entry

How To Set Working Hours and Days in Outlook

In Microsoft Outlook, we can set our own Calendar Work Days and Working Hours. By default, in Outlook, the Work Week is set from Monday to Friday, and the Work Day Hours are from 8 A.M. to 5 P.M. Also the Week begins with Sunday. In Outlook though, if we work different Days or Hours, or our Week Day begins with a different Day, we can change all of them and set them to what we prefer. All you need to find out how to accomplish it is to continue reading.

How To Set Working Hours and Days in Outlook 365

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: