Blog Archives

Δημιουργία Ευρετηρίου Σε Έγγραφο του Word 2016

Create An Index In Word 2016 Document

Ένα Ευρετήριο (Index) είναι μία αναφορά εγγράφου ή λίστας που περιέχει τους όρους και τα θέματα που αναφέρονται στο έγγραφό μας. Έχουμε τη δυνατότητα να το δημιουργήσουμε και να το μορφοποιήσουμε από την αρχή. Για να δημιουργήσουμε ένα Ευρετήριο (Index), επισημαίνουμε τις καταχωρήσεις του ευρετηρίου, παρέχοντας το όνομα της κύριας καταχώρησης και της παραπομπής στο έγγραφο και, στη συνέχεια, δημιουργούμε το Ευρετήριο (Index). Για αναλυτικές λεπτομέρειες απλώς συνεχίστε να διαβάζετε την παρακάτω ανάρτηση.

Πρώτα θα πρέπει είτε να επιλέξουμε το κείμενο που θέλουμε να δημιουργήσουμε μία Καταχώρηση (Entry) ή να τοποθετήσουμε τον εισαγωγέα μας στα δεξιά του κειμένου, και έπειτα με τη χρήση του tab Αναφορές (Reference) εντοπίζουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Ευρετήριο (Index) όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα.

References - Index

Αφού εντοπιστεί η περιοχή Ευρετήριο (Index), επιλέγουμε την εντολή Σήμανση Καταχώρησης (Mark Entry) όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα. Αφού επιλεγεί εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Σήμανση Καταχωρήσεων Ευρετηρίου (Mark Index Entry).

Mark Entry

Read the rest of this entry

Advertisements

Create An Index In a Word 2016 Document

An Index is a document reference or list Word 2016 can build and format, providing that you know the trick: You must mark text in a document for inclusion in the index. Once the words are marked, an index field is inserted, which displays the index. Just continue reading in order to find out how to create an Index in a Word 2016 Document.

First we must either select the text that we want to use as an Entry, or place our cursor at the right of it, and then we select the References tab and locate the area of the ribbon named Index as shown in the image below.

References - Index

Once the Index area is located, we select the command Mark Entry as shown in the image below. Once selected, the Mark Index Entry dialog box appears.

Mark Entry

Read the rest of this entry

Στυλ Αναφοράς R1C1 Στο Excel

R1C1 Reference Style in Excel

Το Στυλ Αναφοράς (Reference Style) που χρησιμοποιεί εξ’ ορισμού το Excel είναι γνωστό ως Α1. Αυτό σημαίνει ότι η αναφορά των Στηλών (Columns) γίνεται με τη χρήση Γραμμάτων (Letters), και η αναφορά των Γραμμών (Rows) γίνεται με τη χρήση Αριθμών (Numbers). Μία Αναφορά Κελιού λοιπόν, είναι ένας συνδυασμός Γράμματος Στήλης (Column Letters) και Αριθμός Γραμμής (Row Numbers), που δημιουργεί ένα μοναδικό κελί.

Η άλλη μέθοδος Αναφοράς Κελιού, είναι το Στυλ Αναφοράς (Reference Style) R1C1. Με αυτό το Στυλ (Style) και οι Γραμμές (Rows) και η Στήλες (Columns) αναφέρονται με τη χρήση Αριθμών (Numbers) Για να μπορέσουμε εμείς να αλλάξουμε το Στυλ Αναφοράς (Reference Style) στο Excel, απλώς συνεχίστε να διαβάζεται παρακάτω.

Όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα, μπορούμε να δούμε τα Ονόματα (Names) των Στηλών (Columns) καθώς και την Αρίθμηση (Numbering) το Γραμμών (Rows).

Reference Style

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε Προβολή Backstage και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται να επιλέξουμε την κατηγορία Επιλογές (Options) που βρίσκεται στο κάτω μέρος του πτυσσόμενου μενού.

Backstage View - Options

Read the rest of this entry

R1C1 Reference Style in Excel

The reference format that Excel uses by default is known as A1. This means that Columns are referred with the use of Letters, and Rows are referred with the use of Numbers. A Cell Reference therefore, is a combination of both the Column Letters and Row Numbers, creating a unique cell.

The other method of referring cells, is the R1C1 format. In this format both Rows and Columns are referred with the use of Numbers. In order for use to change the Reference Style in Excel, all you have to do is to continue reading.

As shown in the image below we can see the Names of the Columns and the Numbering of the Rows.

Reference Style

We have to select the File tab in order to move to Backstage View, and then from the drop down menu that appears from the left we select the command Options which is located at the bottom.

Backstage View - Options

Read the rest of this entry

Chart Advisor

Σύμβουλος Γραφήματος

Ποιός είπε ότι χρειάζεται να είμαστε expert στο Excel για να δημιουργήσουμε ένα επαγγελματικό γράφημα για να αναπαραστήσουμε τα δεδομένα μας;

Πιστεύω πως αρκετές φορές έχουμε σπαταλήσει αρκετό χρόνο μέχρι να βρούμε το κατάλληλο γράφημα για να αναπαραστήσουμε τα δεδομένα μας. Εδώ κάνει την εμφάνισή του το Chart Advisor.

Το Chart Advisor έχει δημιουργηθεί έτσι ώστε οι χρήστες του Excel να μπορούν να δημιουργούν γραφήματα γρήγορα και αποτελεσματικά. Αναλόγως με τα δεδομένα μας στο φύλλο εργασίας, αναγνωρίζει, κατατάσσει και απεικονίζει γραφήματα που ταιριάζουν ως επί το πλείστον με τα δεδομένα μας έτσι ώστε να δημιουργήσει το πιο κατάλληλο γράφημα. Η ομάδα του Microsoft Office Labs έχει και πάλι κάνει μία πολύ καλή δουλειά.

Για να κατεβάσουμε το Chart Advisor θα πρέπει να επισκεφτούμε την παρακάτω διεύθυνση:

http://www.officelabs.com/projects/chartadvisor/Pages/default.aspx

Απαιτήσειs: 32-bit Windows XP ή Windows Vista. Excel 2007.

Περιορισμοί: Αγγλικά μόνο. Η ανάλυση περιορίζεται σε 8.000 κελιά.

Για τις ανάγκες του Post το έχω εγκαταστήσει σε Windows 7 Home Basic και σε Office 2007.

Αφού το έχουμε κατεβάσει, τρέχουμε το εκτελέσιμο αρχείο ChartAdvisorSetup.exe για να το εγκαταστήσουμε. Αφού το ξεκινήσουμε την εγκατάσταση εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Chart Advisor Setup, όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

01

Αποδεχόμαστε όλες τις πολιτικές απορρήτου, μέχρι που να φτάσουμε στο τελευταίο παράθυρο του οδηγού εγκατάστασης, όπου πληροφορούμαστε για την επιτυχή εγκατάσταση όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

04

Τώρα το μόνο που απομένει είναι να ξεκινήσουμε το Excel, και να καταχωρήσουμε τα δεδομένα μας που θέλουμε να απεικονίσουμε σε γράφημα. Αφού το έχουμε κάνει και έχουμε επιλέξει με το ποντίκι μας την περιοχή με τα δεδομένα μεταβαίνουμε στο Tab Εισαγωγή (Insert), όπου παρατηρούμε να έχει εμφανιστεί μία καινούργια περιοχή στην κορδέλα μας που ονομάζεται Office Labs, όπου και επιλέγουμε το την εντολή Chart Advisor όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

05a

Αμέσως εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Chart Advisor From Microsoft Office Labs, όπου εμφανίζονται τα πέντε πιο κατάλληλα γραφήματα για να αναπαραστήσουμε τα δεδομένα μας.

Το πρώτο γράφημα από αριστερά είναι Γράφημα Διασποράς (Radar) όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα. Στο μέσο του παραθύρου εμφανίζεται σε μεγάλη προεπισκόπηση το πώς θα εμφανίζεται το γράφημα στο φύλλο εργασίας μας. Εάν είμαστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα επιλέγουμε την εντολή Εισαγωγή Γραφήματος (Insert Chart) που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου.

05

Το δεύτερο γράφημα από αριστερά είναι Γράφημα Πίτας (Pie) όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα. Στο μέσο του παραθύρου εμφανίζεται σε μεγάλη προεπισκόπηση το πώς θα εμφανίζεται το γράφημα στο φύλλο εργασίας μας. Εάν είμαστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα επιλέγουμε την εντολή Εισαγωγή Γραφήματος (Insert Chart) που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου.

06

Το τρίτο γράφημα από αριστερά είναι Γράφημα Σωρευμένης Στήλης (Clustered Columns) όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα. Στο μέσο του παραθύρου εμφανίζεται σε μεγάλη προεπισκόπηση το πώς θα εμφανίζεται το γράφημα στο φύλλο εργασίας μας. Εάν είμαστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα επιλέγουμε την εντολή Εισαγωγή Γραφήματος (Insert Chart) που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου.

07

Το τέταρτο γράφημα από αριστερά είναι Γράφημα Σωρευμένης Ράβδου (Clustered Bar) όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα. Στο μέσο του παραθύρου εμφανίζεται σε μεγάλη προεπισκόπηση το πώς θα εμφανίζεται το γράφημα στο φύλλο εργασίας μας. Εάν είμαστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα επιλέγουμε την εντολή Εισαγωγή Γραφήματος (Insert Chart) που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου.

08

Το πέμπτο γράφημα από αριστερά είναι Γράφημα Γραμμής (Line) όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα. Στο μέσο του παραθύρου εμφανίζεται σε μεγάλη προεπισκόπηση το πώς θα εμφανίζεται το γράφημα στο φύλλο εργασίας μας. Εάν είμαστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα επιλέγουμε την εντολή Εισαγωγή Γραφήματος (Insert Chart) που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου.

09

Στο αριστερό μέρος του παραθύρου του Chart Advisor μπορούμε να Modify (Τροποποιήσουμε) το γράφημα ή να Filter Data (Φιλτράρουμε τα Δεδομένα ) επιλέγοντας το αντίστοιχο κουμπί. Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει να Φιλτράρω τα Δεδομένα και στο πάνω μέρος της περιοχής Filter Data (Φιλτράρισμα Δεδομένων) μπορώ να επιλέξω ή να από-επιλέξω μέρες της εβδομάδας ανάλογα με τα δεδομένα που έχω καταχωρίσει.

10

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει διαφορετικά δεδομένα από το φύλλο εργασίας και έχω ενεργοποιήσει πάλι την εντολή Chart Advisor. Το παράθυρο Chart Advisor εμφανίζεται, και όπως βλέπουμε στο πάνω μέρος του παραθύρου, μας προτείνει διαφορετικά είδη γραφημάτων. Μετά από το αριστερά του παραθύρου επιλέγω το κουμπί Modify Chart (Τροποποίηση Γραφήματος), και από την περιοχή Modify Chart (Τροποποίηση Γραφήματος) μπορώ να τροποποιήσω  τις ρυθμίσεις που θέλω για το γράφημα.

11

Οποιεσδήποτε ρυθμίσεις κάνω θα πρέπει να πατήσω στο κουμπί Update Chart (Ενημέρωση Γραφήματος ) που εμφανίζεται, έτσι ώστε να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις ή να πατήσω στο κουμπί Undo (Αναίρεση) για να αναιρέσω όλες τις ρυθμίσεις.

12

Αφού έχω τελειώσει επιλέγω το κουμπί Insert Chart (Εισαγωγή Γραφήματος) και το γράφημά έχει εισαχθεί στο φύλλο εργασίας όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

13

Από τη στιγμή που έχει εισαχθεί το γράφημα μπορούμε να το τροποποιήσω, να το μορφοποιήσω ή και να αλλάξω τη διάταξή του χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα Tab της κορδέλας.

Chart Advisor

Who said that we need to be an expert in Excel to create a professional chart in order to visualize our data?

I believe we have all wasted so much time to find the right chart in order to represent out data in the best way possible. Well this is where the Chart Advisor shows up.

Chart Advisor was created so Excel users can create graphs quickly and effectively. Depending on our data on the Worksheet, it identifies, ranks and displays charts that are mostly relevant to our data in order to create the most appropriate chart. The Microsoft Office Labs has done a successful job once again.

In order to download the Chart Advisor we must follow the address below:

http://www.officelabs.com/projects/chartadvisor/Pages/default.aspx

Requirements: 32-bit Windows XP or Windows Vista. Excel 2007.

Limitations: English only. Analysis limited to 8,000 cells.

For this Post I have installed it on Windows 7 Home Basic and Office 2007 Greek.

Once downloaded, we run the executable file ChartAdvisorSetup.exe in order to install it, where the Chart Advisor Setup window appears.

01

We accept all the privacy policies, until we reach to last window of the setup installation where we are informed that it was successfully as shown in the image below.

04

Now all we have to do is to start Excel, and input all our data that we want represent in a chart. Once we have done we make sure that we have selected the data in our spreadsheet and then weselect the Insert Tab and from the area of the ribbon named Office Labs we select the Chart Advisor button as we can see in the image below.

05a

Straight away the Chart Advisor from Microsoft Office Labs window appears, showing us the best five charts that our data can be represented in, created in seconds.

The first one is the Radar chart as we can see in the image below, and in the middle of the window we can see a preview of how our data will be represented. If we are satisfied with the result we just press the Insert Chart button at the bottom right of the window.

05

The second one is the Pie chart as we can see in the image below, and in the middle of the window we can see a preview of how our data will be represented. If we are satisfied with the result we just press the Insert Chart button at the bottom right of the window.

06

The third one is the Clustered Columns chart as we can see in the image below, and in the middle of the window we can see a preview of how our data will be represented. If we are satisfied with the result we just press the Insert Chart button at the bottom right of the window.

07

The fourth one is the Clustered Bar chart as we can see in the image below, and in the middle of the window we can see a preview of how our data will be represented. If we are satisfied with the result we just press the Insert Chart button at the bottom right of the window.

08

The fifth one is the Line chart as we can see in the image below, and in the middle of the window we can see a preview of how our data will be represented. If we are satisfied with the result we just press the Insert Chart button at the bottom right of the window.

09

At the left of the Chart Advisor window we can either Modify our Chart or we can Filter the Data by selecting the appropriate button. In the image below we can see that we have chose the Filter Data button and then at the top of the Filter Data window we can select or deselect days of the week depending on the data that we have.

10

In the image below I have now selected different data from a worksheet and selected the Chart Advisor button. The Chart Advisor window appears, and as we can see it suggests different sorts of charts at the top row. Then from the left area of the window I have selected the Modify Chart button, and from the Modify Chart area we can do all the settings that we want to for our chart.

11

Whatever settings we do we have to press the Update Chart button that appears in order for the changes to be applied or to press the Undo Changes button to undo all the settings.

12

Once finished we press the Insert Chart button, and straight away our chart has been inserted into to our worksheet as we can see in the image below.

13

Once the chart is inserted we can still modify it, change the layout or format it in order for our chart to look the best way as possible.

%d bloggers like this: