Blog Archives

Πώς Να Βρείτε Συνώνυμα Σε Ένα Έγγραφο του Word;

How To Find Synonyms in a Microsoft Word Document?

Έχετε ποτέ ‘κολλήσει’, ψάχνοντας να βρείτε ένα Συνώνυμο (Synonym) για μία Λέξη (Word) μέσα στο Έγγραφο (Document); Επαναλαμβάνεται μία Λέξη (Word) αρκετές φορές μέσα σε στο Έγγραφο (Document) και θέλετε να το αντικαταστήσετε αλλά να μην χάσετε το νόημα της φράσης. Εδώ κάνει την εμφάνισή του ο Θησαυρός (Thesaurus) μέσα στο Microsoft Word. Ένα εργαλείο, το οποίο είναι σαν ένα βιβλίο το οποίο περιέχει λέξεις σε ομάδες από Συνώνυμα (Synonyms) και συ σχετιζόμενες έννοιες, όπου και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εύκολα μέσα στο Έγγραφο (Document). Συνεχίστε να διαβάζεται παρακάτω για να μάθετε πώς.

Πώς Να Βρείτε Συνώνυμα Σε Ένα Έγγραφο του Word

Read the rest of this entry

Advertisements

How To Find A Synonym in a Word Document?

Have you ever been stuck, trying to find a Synonym for a Word in a Document? Have you repeated a particular Word so much in a Document, that you need to replace it but not to lose the meaning of it? This is where the Thesaurus appears in Microsoft Word. A tool for us, which is like a book that lists words in groups of Synonyms and related concepts, that we can easily use in our Documents. Keep on reading the post below to find how.

How To Find A Synonym in a Word Document

Read the rest of this entry

How To Enable or Disable The Accessibility Checker in Microsoft Office Programs?

Before we share our Presentation, Document, Spreadsheet or even E-Mail Message, we have to make sure our Content is easy for people with abilities to read and edit. This is where the Accessibility Checker shows up in Microsoft Office Files. It finds most Accessibility Issues and it explains why each issue might be a potential problem for someone with a disability. Below you can check out how it works and how to activate it.

The Accessibility Checker also suggest how we can resolve each issue that appears. The Accessibility Checker, depending on how important the issue might be, it classifies the issue either as an Error, Warning or Tip.

 • Error: Content that makes it difficult or even impossible to read and understand for people with disabilities.
 • Warning: Content that it most cases makes it difficult to understand with people with disabilities.
 • Tip: Content that people with disabilities will understand, but it would be better for them if it was presented to them in a different way.
 • Intelligent Services. Content that is made accessible automatically, which we should review for accuracy and context.

How To Enable or Disable The Accessibility Checker in Microsoft Office Programs

Read the rest of this entry

Πώς Να Ενεργοποιήσουμε ή να Απενεργοποιήσουμε τον Έλεγχο Προσβασιμότητας Στο Office;

How To Enable or Disable The Accessibility Checker in Microsoft Office Programs?

Πριν κάνουμε κοινή χρήση μιας Παρουσίασης (Presentation), ενός Εγγράφου (Document), ενός Βιβλίου Εργασίας (Spreadsheet) ή ακόμα και Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-Mail Message), θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το Περιεχόμενο (Content) είναι εύκολο και κατανοητό για άτομα με δυσκολίες στην ανάγνωση και επεξεργασίας. Εδώ κάνει την εμφάνισή του ο Έλεγχος Προσβασιμότητας (Accessibility Checker) στο Microsoft Office. Βρίσκει τα περισσότερα Ζητήματα Προσβασιμότητας (Accessibility Issues) και εξηγεί γιατί κάθε ζήτημα μπορεί να είναι ένα πιθανό πρόβλημα για κάποιον με δυσκολίες. Συνεχίστε να διαβάζετε παρακάτω για να μάθετε πώς λειτουργεί και πώς ενεργοποιείται.

Ο Έλεγχος Προσβασιμότητας (Accessibility Checker) επίσης προτείνει πώς μπορούμε να λύσουμε το κάθε ζήτημα που κάνει την εμφάνισή του. Ο Έλεγχος Προσβασιμότητας (Accessibility Checker), ανάλογα με το πόσο σημαντικό ένα ζήτημα μπορεί να είναι, το καθορίζει το ζήτημα είτε ως Λάθος (Error), Προειδοποίηση (Warning), Συμβουλή (Tip).

 • Λάθος (Error): Περιεχόμενο που το κάνει σχεδόν αδύνατο να αναγνωστεί και να κατανοηθεί από άτομα με δυσκολίες.
 • Προειδοποίηση (Warning): Περιεχόμενο που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι δύσκολο για άτομα με δυσκολίες να κατανοηθούν.
 • Συμβουλή (Tip): Περιεχόμενο για άτομα με δυσκολίες που θα κατανοηθούν με, αλλά θα ήταν προτιμότερο για αυτούς να παρουσιάζονταν με κάποιον άλλο τρόπο.
 • Έξυπνες Υπηρεσίες (Intelligent Services): Περιεχόμενο που γίνεται αυτόματα προσβάσιμο και που πρέπει να αναθεωρηθεί για την ακρίβειά του και για το περιεχόμενό του.

Ενεργοποίηση ΑπενεργοποίησηΈλεγχο Προσβασιμότητας Στο Office

Read the rest of this entry

Ποιες Είναι Οι Νέες Δυνατότητες Σχολίων Διαθέσιμες Στις Εφαρμογές Του Microsoft Office;

New Features Available in Comments For Microsoft Office Applications

Όταν εισάγουμε ένα Σχόλιο (Comment) σε ένα συγκεκριμένο μέρος ενός Εγγράφου (Document), Βιβλίου Εργασίας (Workbook) ή Παρουσίασης (Presentation) καθιστά την ανταπόκρισή μας πιο ξεκάθαρη και στιγμιαία. Εάν κάποιος άλλος θέλει να σχολιάσει επίσης σε ένα Έγγραφο (Document), Βιβλίο Εργασίας (Workbook) ή Παρουσίαση (PowerPoint), απαντώντας σε ένα Σχόλιο (Comment) είναι να σαν κάνουμε ένα διάλογο, ακόμα και όταν δεν βρισκόμαστε την ίδια χρονική στιγμή στο Έγγραφο (Document), Βιβλίο Εργασίας (Spreadsheet) ή Παρουσίαση (Presentation). Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το νέες δυνατότητες του χαρακτηριστικού Σχολίων (Comments) διαθέσιμο στα προγράμματα του Microsoft Office, απλώς συνεχίστε να διαβάζετε την παρακάτω ανάρτηση.

Εισαγωγή Σχολίων Στις Εφαρμογές Του Office

Read the rest of this entry

What Are The New Features Available in Comments For Microsoft Office Applications?

When we insert a Comment to a specific part of a Document, Workbook or Presentation It makes our feedback clearer. If someone else comments on the Document, Workbook or Presentation, by replying to their Comments it is like we are have a discussion, even though we are not all in the Document, Spreadsheet or Presentation at the same time. To find out more about the new Comments feature available in Microsoft Office Programs just keep on reading the post below.

Insert New Comments Feature in Microsoft Office Applications

Read the rest of this entry

Ποιες Είναι οι Ενημερώσεις Για Πληροφορίες Στις Εφαρμογές Του Office;

Which Are The Updated Features for Info for our Office Files?

Στις Εφαρμογές του Microsoft Office, οι περισσότερες πληροφορίες που χρειαζόμαστε για το ενεργό Έγγραφο (Document), Βιβλίο Εργασίας (Workbook) ή Παρουσιάσεις (Presentations) είναι διαθέσιμες σε μία θέση. Αυτή η θέση είναι οι Πληροφορίες (Info) της Προβολής (View) Backstage. Σε αυτή τη θέση, έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα, να προετοιμάσουμε το περιεχόμενο για διανομή, και να επαναφέρουμε εάν είναι δυνατόν Αρχεία (File) που δεν έχουμε αποθηκεύσει. Τώρα έχουμε ακόμα περισσότερες εντολές διαθέσιμες για εμάς για να χρησιμοποιήσουμε, και τα οποία θα περιγραφούν στην παρακάτω ανάρτηση. Συνεχίστε απλώς να διαβάζεται για να μάθετε πώς γίνεται η Αποστολή (Upload), Κοινή Χρήση (Share), Αντιγραφή Θέσης (Copy Path) και Άνοιγμα Θέσης (Copy Path) Αρχείων (Files) στο Microsoft Word, PowerPoint και Excel.

Αναβαθμισμένες Πληροφορίες Για Αρχεία Στο Office 365

Read the rest of this entry

Which Are The Updated Features for Info for our Office Files;

In Microsoft Office applications, most of the information that we need about our actual active Document, Workbook or Presentation are available in one location. This location is the Info pane of the Backstage View. In this location, we can access information about permissions, prepare our content for sharing, recover if possible unsaved Files. Now available are even more commands available for us to use, which will be described in the post below. Just keep on reading to find out how to Upload, Share, Copy Path and even Open the File Location in Microsoft Word, PowerPoint and Excel.

Updated Info about Microsoft Office 365 Programs

Read the rest of this entry

Τι Είναι & Τι Κάνει Η Γραμμή Εστίασης Στο Microsoft Word;

What Is The Line Focus Feature available in Microsoft Word?

Σε προηγούμενη ανάρτησή μου, είχα αναφερθεί στα Εργαλεία Εκμάθησης (Learning Tools) που είναι διαθέσιμα στο Microsoft Word 365 και μπορείτε να βρείτε εδώ. Η Microsoft έχει δημιουργήσει τα Εργαλεία Εκμάθησης (Learning Tools) που θα βοηθήσει τους χρήστες να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις ακόλουθες ικανότητες:

 • Αποκωδικοποίηση (Decoding): Είναι η ικανότητα να εκφωνούμε λέξεις με τον σωστό τρόπο.
 • Άριστη Γνώση (Fluency): Είναι η ικανότητα να διαβάζουμε γρήγορα και με ακρίβεια.
 • Κατανόηση (Comprehension): Είναι η ικανότητα να κατανοούμε τι διαβάζουμε.

Για να δούμε λοιπόν πώς τα Εργαλεία Εκμάθησης (Learning Tools) δουλεύουν στο Microsoft Word 365. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να συνεχίσετε να διαβάζεται.

Νέο Χαρακτηριστικό Εστίαση Γραμμής Στο Microsoft Word

Read the rest of this entry

What Is The Line Focus Feature available in Microsoft Word?

In a previous post of mine I had mentioned about the Learning Tools that are available in Microsoft Word 365 and you can find here. Microsoft has built the Learning Tools that will help all the users develop and enhance the following abilities:

 • Decoding: it is the ability to pronounce words the right way.
 • Fluency: it is the ability to read quickly and accurately.
 • Comprehension: it is the ability to understand what we read.

The new feature available in Learning Tools is the Line Focus command. What does it do? It removes distractions so we can move through a Document Line by Line. We can adjust the Focus to put One, Three or Five Lines in View at a time. All you need to do is to continue reading the post below to find out how the Line Focus command works.

Line Focus Feature available in Microssoft Word

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: