Blog Archives

Πώς Να Κάνετε Εύρεση Σχετικών Μηνυμάτων Στο Microsoft Outlook;

How To Find Related E-Mail Messages Quickly In Microsoft Outlook?

Αρκετές φορές, συνειδητοποιούμε ότι ξοδεύουμε αρκετό χρόνο αναζητώντας ένα Ηλεκτρονικό Μήνυμα Ταχυδρομείου (E-mail Message) από έναν Αποστολέα (Sender) ή για ένα συγκεκριμένο Μήνυμα (Message) που είναι μέρος μίας Συζήτησης (Conversation) στο Outlook. Μία διαδικασία η οποία είναι πολύ χρονοβόρα, κουραστική και ενοχλητική. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να το αποφύγουμε; Πολύ απλό. Χρησιμοποιούμε απλώς την εντολή Εύρεση Σχετικών (Find Related) που είναι διαθέσιμη στο Microsoft Outlook και τα Αποτελέσματα (Results) της Εύρεσης (Search) εμφανίζονται απευθείας. Απλώς συνεχίστε να διαβάζεται την παρακάτω ανάρτηση για να μάθετε πώς.

Πώς Να Κάνετε Εύρεση Σχετικών Μηνυμάτων Στο Microsoft Outlook

Read the rest of this entry

How To Find Related E-Mail Messages Quickly In Microsoft Outlook?

Microsoft Outlook Blog Banner

Often, we find ourselves searching for E-mail Messages in our Inbox from a Sender or a specific Message in a Conversation. A procedure that is time consuming, stressful, and annoying. So, what can we do to avoid it? Very simple. We just use the Find Related command that is available in Microsoft Outlook and the Results will appear right away. Just keep on reading the post below to find out how.

How To Find Related E-Mail Messages Quickly In Microsoft Outlook

Read the rest of this entry

Πώς Να Επισημάνουμε Μηνύματα Ως Αναγνωσμένα Κατά τη Διαγραφή Στο Outlook;

Microsoft Outlook Blog Banner

How To Automatically Mark Messages as Read When Deleted?

Όταν δεν διαβάζουμε κάποιο Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-mail Message) που έχουμε λάβει στο Outlook, ο Τίτλος (Title) του Μηνύματος (Message) και το ορατό Σώμα (Body) του Μηνύματος (Messages) που εμφανίζονται στα Εισερχόμενά (Inbox) είναι με Έντονη Γραφή (Bold). Αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο Μήνυμα (Message) είναι Μη Αναγνωσμένο (Unread). Όταν κάνουμε Διαγραφή (Delete) του Μηνύματος (Message) χωρίς καν να το αναγνώσουμε, αυτό μετακινείται στο Φάκελο Διαγραμμένων (Deleted Items Folder). Τώρα η ένδειξη ότι το Μήνυμα (Message) είναι Μη Αναγνωσμένο (Unread), είναι ένας Αριθμός (Number) που βρίσκεται στα δεξιά του Φακέλου (Folder) των Διαγραμμένων (Deleted). Ο Αριθμός (Number) που εμφανίζεται εκεί, υποδηλώνει ότι υπάρχουν Μη Αναγνωσμένα Μηνύματα (Unread Messages) στο Φάκελο Διαγραμμένων (Deleted Folder). Για παράδειγμα, εάν δούμε τον Αριθμό 5 (Number 5) σημαίνει ότι υπάρχουν 5 Μη Αναγνωσμένα Μηνύματα (Unread Messages) στο Φάκελο Διαγραμμένων (Deleted Folder). Κάποιοι βρίσκουν αυτό το χαρακτηριστικό ενοχλητικό και κάποιοι άλλοι χρήσιμο. Για αυτούς που το βρίσκουν ενοχλητικό, υπάρχει στο Outlook μία ρύθμιση που μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε κατά την Διαγραφή Μη Αναγνωσμένων Μηνυμάτων Να Επισημαίνονται Αυτόματα ως Αναγνωσμένα (Automatically Mark the Messages As Read When We Delete Them). Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να διαβάσετε την παρακάτω ανάρτηση.

Πώς Να Επισημάνουμε Μηνύματα Ως Αναγνωσμένα Κατά τη Διαγραφή Στο Outlook

Read the rest of this entry

How To Automatically Mark Messages as Read When Deleted in Outlook?

Microsoft Outlook Blog Banner

When we don’t read an E-mail Message that we have received in Outlook the Title of the Message and the Body that appears in our Inbox are Bold. This means that the Message is Unread. When we Delete this Message without even reading it, it moves into to the Deleted Items Folders. Now, the indication that the Message is Unread, is a Number at the left of the Deleted Items Folders. The Number that appears there, means that we still have that many Messages Unread. For example, if we see the Number 5, it means that Five Messages are Unread in the Deleted Items Folders. Some find this feature annoying and some find it useful. For those who find it annoying, in Outlook we can adjust the settings to Automatically Mark the Messages As Read When We Delete Them. All you need to do is to continue reading the post below.

How To Automatically Mark Messages as Read When Deleted in Outlook

Read the rest of this entry

Κοινή Χρήση Αρχείων Στο Microsoft Office 365

Enhanced Share Feature in Office 365

Όταν δουλεύομε σε ένα αρχείο, μπορούμε απευθείας να το αποθηκεύσουμε στο OneDrive είτε Προσωπικό (Personal) είτε Επαγγελματικό (Business). Το OneDrive μας δίνει πρόσβαση στα αρχεία μας οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε. Απλώς το μοιραζόμαστε και συνεργαζόμαστε σε αρχεία εντός και εκτός οργανισμού. Όταν το κάνουμε, οποιεσδήποτε αλλαγές κάνουμε στο αρχείο, αυτό θα ενημερωθεί αυτόματα. Όταν δουλεύουμε στο Microsoft Office, μπορούμε να συντάξουμε με άλλους ένα Έγγραφο (Document), ένα Βιβλίο Εργασίας (Workbook) ή μία Παρουσίαση (Presentation) σε μία συσκευή και να το τελειώσουμε σε μία άλλη. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αρκετά εργαλεία για να επισημάνουμε και να σχολιάσουμε. Για να ορίσουμε ένα αρχείο σε Κοινή Χρήση (Share) απλώς συνεχίστε να διαβάζεται παρακάτω.

Επιλογές Κοινής Χρήσης Στο Office 365

Read the rest of this entry

Enhanced Share Feature in Office 365

When we work on a file, we can directly save it to OneDrive either Personal or Business. OneDrive gives us access to all our files anytime, anywhere. We simply share and collaborate on files inside and outside our organization. When we do it, any changes we make on the file, will be updated seamlessly. When we work in Microsoft Office, we can co-author on a Document, Presentation or a Workbook on one device, and then finish it on another one. We can use a variety of tools to annotate, highlight or even comment on it. To Share our Document, Workbook or Presentation just continue reading.

Share Options in Office 365

Read the rest of this entry

Γραμματοσειρά Dubai Στο Microsoft Office 365

Dubai Font in Microsoft Office 365

Font Icon

Ορολογία Γραμματοσειράς: Η γραμματοσειρά (αγγλ. font) είναι σύνολο τυπογραφικών χαρακτήρων (γλυφών), σχεδιασμένων με γνώμονα τη μεταξύ τους αρμονία και ομοιομορφία για να αναπαραστήσουν ένα αλφάβητο. Συνήθως περιλαμβάνει τα γράμματα ενός ή περισσοτέρων αλφαβήτων, αλλά και μια σειρά αριθμών, σημείων στίξης και συμβόλων. Μπορεί, επίσης, να αποτελείται εξ ολοκλήρου από ιδεογράμματα και σύμβολα, π.χ. μαθηματικά σύμβολα ή σύμβολα χαρτογράφησης.

Πηγή Ορολογίας

Dubai Font Family in Microsoft Office 365 Greek

Το Office έχει διανείμει μία καινούργια Γραμματοσειρά (Font) που ονομάζεται Dubai, που έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Dubai. Η καινούργια Γραμματοσειρά Dubai είναι διαθέσιμη στο Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint και Microsoft Outlook. Για να χρησιμοποιήσουμε την καινούργια Γραμματοσειρά Dubai μαζί με άλλες διαθέσιμες Γραμματοσειρές (Fonts) που έχουμε εγκαταστήσει, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα.

Read the rest of this entry

Dubai Font in Microsoft Office 365

Font Icon

Definition of Font: A font is a set of printable or displayable text character s in a specific style and size. The type design for a set of fonts is the typeface and variations of this design form the typeface family.

Source Definition

Dubai Font Family in Microsoft Office 365

Office has distributed a new Font named Dubai, which has been developed in collaboration with the Council of Dubai. This new Dubai Font is available in Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint and Microsoft Outlook. In order to use the new Dubai Font among with all the other Fonts that we have installed we must follow the steps described below.

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: