Blog Archives

Πώς Να Αποστείλετε Μοντέλα 3D Σε Μηνύματα του Outlook;

Microsoft Outlook Blog Banner

How To Send 3D Models in Email Message in Microsoft Outlook?

Ορολογία 3Δ – (Τριών Διαστάσεων): Περιγραφή περιοχής χώρου που έχει πλάτος, ύψος και βάθος

Τα Μοντέλα 3D (3D Models) είναι η επόμενη εξέλιξη των σχημάτων

Τώρα στο Microsoft Outlook, μπορούμε να Εισάγουμε Μοντέλα 3D (Insert 3D Models) σε ένα Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email Message). Η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη. Είναι σαν να κάνουμε εισαγωγή μίας απλής εικόνας στο Μήνυμά (Message) μας. Το μόνο «αρνητικό» είναι ότι πρέπει να θυμόμαστε ότι ακόμα και εάν στείλουμε κάποιον ένα Μοντέλο 3D (3D Model) με το Μήνυμα (Message), ο παραλήπτης που θα λάβει το Μήνυμα (Message) δεν θα μπορεί να επεξεργαστεί το Μοντέλο 3D. Το Μοντέλο 3D μετατρέπεται σε απλή εικόνα αφού το στέλνουμε. Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε πώς μπορούμε να αποστείλουμε ένα Μοντέλο 3D με ένα Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Mail Message) απλώς συνεχίστε να διαβάζετε παρακάτω.

Πώς Να Στείλετε Μοντέλα 3D Σε Μήνυμα του Outlook

Read the rest of this entry

How To Send 3D Models in an Email Message in Microsoft Outlook?

Microsoft Outlook Blog Banner

3D – (Three-dimensional) Definition: Descriptive of a region of space that has width, height and depth. 3D Models are the next evolution of shapes.

Now in Microsoft Outlook, we can Insert 3D Models in an Email Message. The procedure is quite simple and easy. It’s just like Inserting an ordinary picture in our Message. The only “bad” thing that we must remember is that even though we send someone a 3D Model in an Email, the recipient once the Message is received, they will not be able to edit it. The 3D Models are converted into pictures once we send them. Just keep on reading the post below.

How To Send 3D Models in Microsoft Outlook

Read the rest of this entry

Εισαγωγή Μοντέλων 3D Στο Microsoft Office 365

Insert 3D Models in Office 365

Ορολογία 3Δ – (Τριών Διαστάσεων): Περιγραφή περιοχής χώρου που έχει πλάτος, ύψος και βάθος

Τα Μοντέλα 3D (3D Models) είναι η επόμενη εξέλιξη των σχημάτων

Τώρα έχουμε τη δυνατότητα να εισάγουμε αντικείμενα σε Έγγραφα (Documents), Βιβλία Εργασίας (Workbooks) και Παρουσιάσεις (Presentations). Με αυτόν τον τρόπο καθιστάμε πιο εύκολα την απεικόνιση ενός σημείου ή ενός συγκεκριμένου χαρακτηριστικού ενός αντικειμένου. Τώρα λοιπόν, το Microsoft Word, Excel και το PowerPoint υποστηρίζει τη δυνατότητα εισαγωγής Μοντέλων 3D απευθείας στα αρχεία μας. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε για να μάθετε πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία είναι να συνεχίσετε να διαβάζεται.

Insert 3D Models Greek

Read the rest of this entry

Insert 3D Models in Office 365

3D – (Three-dimensional) Definition: Descriptive of a region of space that has width, height and depth

3D Models are the next evolution of shapes

Now, we can insert objects in our Documents, Workbook and Presentations that we can rotate 360 degrees, tilt up or down. This way it makes it easier to illustrate a point or show a specific feature on an object. Well, now Microsoft Word, Excel and PowerPoint supports inserting 3D models directly into our files. All you need to do to find out how it works is to continue reading.

Insert 3D Models English

Read the rest of this entry

Εισαγωγή Αρχείων SVG Στο Microsoft Office 365

Insert SVG Files In Microsoft Office 365

Μία νέα Μορφή Αρχείου (File Format) έχει κάνει την εμφάνιση του για χρήση σε Προγράμματα του Microsoft Office 365, μαζί με όλες τις άλλες Μορφές Αρχείων (File Formats) που ήταν ήδη διαθέσιμες. Αυτή η Μορφή Αρχείου (File Format) ονομάζεται Scalable Vector Graphics (SVG).

Insert SVG Files Greek

Τι είναι όμως το Scalable Vector Graphics (SVG); Τα αρχικά SVG προέρχονται από τις λέξεις Scalar Vector Graphics. Είναι μία ειδική γλώσσα για προγραμματισμό 2-διάστατων γραφικών βασισμένη στα διανυσματικά σχήματα, κείμενο κλπ. Είναι βασισμένη στη μορφή αρχείων XML. Τα αρχεία κώδικα SVG είναι συνήθως μικρά και παρέχουν (προβάλουν) υψηλής ποιότητας γραφικά τόσο σε ιστοσελίδες όσο και σε εκτυπώσεις αλλά και σε περιορισμένων δυνατοτήτων μικροσυσκευές (πχ οθόνες κινητών τηλεφώνων). Επιπλέον η SVG υποστηρίζει συνδιαστική χρήση και άλλων γλωσσών προγραμματισμού καθώς και κινούμενα γραφικά και γι αυτό είναι ιδανική για την παρουσίαση διαδραστικών γραφικών και γραφικών καθοριζόμενων από δεδομένα (data-driven graphics).

Πηγή που χρησιμοποιήθηκε: http://www.e-demography.gr/svg/

Για να Εισάγουμε ένα Αρχείο SVG (SVG File) σε μία από τις εφαρμογές του Microsoft Office 365, απλώς θα πρέπει να συνεχίζετε να διαβάζετε.

Read the rest of this entry

Insert SVG Files In Microsoft Office 365 Programs

A new File Format for Images has arrived for use in Microsoft Office applications among with all the other File Formats that were already available. This File Format is named Scalable Vector Graphics (SVG).

Insert SVG Files English

What is a Scalable Vector Graphics (SVG) though: It is an XML-based vector image format for two-dimensional graphics with support for interactivity and animation. The SVG specification is an open standard developed by the World Wide Web Consortium (W3C) since 1999. SVG images and their behaviors are defined in XML text files. This means that they can be searched, indexed, scripted, and compressed. As XML files, SVG images can be created and edited with any text editor, but are more often created with drawing software.

Source Used:  https://en.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics

In order to Insert a SVG File in one of the Microsoft Office applications, just continue reading below.

Read the rest of this entry

Εισαγωγή και Επεξεργασία Εικονιδίων Στο Office 365

Insert And Edit Icons In Office 365

Insert and Edit Icons in Office 365

In Office 365 we have available standard icons to insert in our Document, Workbooks, Presentations and Emails. These icons are from a standard library of SVG (Scalable Vector Graphic) files that we can easily use. In order to find out how to Insert Icons in Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint and Microsoft Outlook just keep on reading.

Read the rest of this entry

Insert And Edit Icons in Microsoft Office 365

Insert and Edit Icons in Office 365

In Office 365 we have available standard icons to insert in our Document, Workbooks, Presentations and Emails. These icons are from a standard library of SVG (Scalable Vector Graphic) files that we can easily use. In order to find out how to Insert Icons in Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint and Microsoft Outlook just keep on reading.

Read the rest of this entry

Εισαγωγή Γραφικών SmartArt Στο PowerPoint 2016

Insert SmartArt Graphics in PowerPoint 2016

Τα Γραφικά SmartArt (SmartArt Graphics) είναι μία οπτική απεικόνιση των πληροφοριών μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να απεικονίσουμε τις πληροφορίες και τις ιδέες μας. Για να εισάγουμε ένα Γραφικό SmartArt (Graphic SmartArt), το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.

SmartArt Graphic

Πρώτα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Εισαγωγή (Insert) και να εντοπίσουμε την περιοχή της κορδέλας Απεικονίσεις (Illustrations) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Presentation - Insert Tab Illustration

Read the rest of this entry

Insert A SmartArt Graphic in PowerPoint 2016

A SmartArt Graphic is a visual representation of our information that we can quickly create in order to communicate effectively our messages or ideas. In order to insert a SmartArt Graphic, all you have to do is to follow the steps below.

SmartArt Graphic

We must select the Insert tab and then from the area of the ribbon to locate the area named Illustrations as shown in the below.

Presentation - Insert Tab Illustration

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: