Blog Archives

Καινούργια Λειτουργία “Ιδέες” Στο Excel 365

New Ideas Function in Excel 365

Όλοι μας έχουμε κάποιες Ιδέες (Ideas) για το τι να κάνουμε με τα Δεδομένα (Data) μας σε ένα Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet) του Excel. Σκεφτόμαστε αρκετά σκληρά, αφιερώνουμε αρκετό χρόνο και με λίγα λόγια αρκετή προσπάθεια για το πώς να αναπαραστήσουμε οπτικά τα Δεδομένα (Data) στο Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet) τέλεια. Λοιπόν, δεν πρέπει να στεναχωριόμαστε πλέον, γιατί το Excel 365 έχει κάνει την ίδια σκέψη με μας για το πώς να κατανοήσουμε τα Δεδομένα (Data) μέσω υψηλού επιπέδου οπτικές περιλήψεις, τάσεις και μοτίβα. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε ένα κλικ σε ένα κελί που περιέχει δεδομένα ή να την επιλέξουμε όλοι την περιοχή, και με τη χρήση της εντολής Ιδέες (Ideas), το Excel θα αναλύσει τα δεδομένα μας και θα επιστρέψει ενδιαφέρουσες τιμές για αυτές. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα, απλώς συνεχίστε να διαβάζεται την παρακάτω ανάρτηση.

Νέα Εντολή Ιδέες στο Microsoft Excel 365

Read the rest of this entry

Advertisements

New Ideas Function in Excel 365

Suddenly, we all have Ideas in what to do with our Data in an Excel Spreadsheet. We think hard, waste a lot of time and put in general, a lot of effort on how to represent visually our Data in our Spreadsheet perfectly. Well we don’t have to worry anymore, because Excel 365 has had the exact thought on how to help us understand our Data through high-level visual summaries, trends and patterns. All we need to do is to simply click on a cell in a data range, or select the whole data range, and with the use of the Ideas command, Excel will analyze our data and return interesting values about it. If you want to learn more just continue reading the post below

New Ideas Command in Excel 365

Read the rest of this entry

Προτεινόμενα Γραφήματα Στο Excel 13

Recommended Charts in Excel 13

Θυμάστε τον Σύμβουλο Γραφήματος (Chart Advisor), μία δημοσίευση που είχα κάνει παλιότερα για ένα πρόσθετο που μπορούσαμε να εγκαταστήσουμε στο Excel, έτσι ώστε να μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε ένα επαγγελματικό γράφημα, ώστε να απεικονίσουμε τα δεδομένα μας χρησιμοποιώντας τα προτεινόμενα γραφήματα;

Τώρα με το Excel 13, αυτό το χαρακτηριστικό είναι ήδη διαθέσιμο, έτσι ώστε να μην μπαίνουμε στον κόπο να το κατεβάζουμε και να το εγκαθιστούμε. Οι άνθρωποι από τα γραφεία του Microsoft Office Labs είχαν κάνει μάλλον πολύ καλή δουλειά με αυτό το πρόσθετο, έτσι ώστε να τους εμπνεύσει να το συμπεριλάβουν στην νέα έκδοση του Excel.

Τι χρειάζεται για να χρησιμοποιήσουμε αυτό το χαρακτηριστικό; Ασφαλώς δεδομένα.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε τα δεδομένα που θέλουμε να απεικονίσουμε σε ένα επαγγελματικό γράφημα. Τότε εάν δεν είμαστε σίγουροι ποιο γράφημα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το χαρακτηριστικό Recommended Charts (Προτεινόμενα Γραφήματα). Θα πρέπει λοιπόν να επιλέξουμε το tab Insert (Εισαγωγή) και έπειτα από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Charts (Γραφήματα) να επιλέξουμε την εντολή Recommended Charts (Προτεινόμενα Γραφήματα) όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

01

Αφού έχουμε επιλέξει την εντολή Recommended Charts (Προτεινόμενα Γραφήματα), το παράθυρο διαλόγου Insert Chart (Εισαγωγή Γραφήματος) εμφανίζεται. Το tab Recommended Charts (Προτεινόμενα Γραφήματα) είναι ενεργοποιημένο στην επάνω αριστερή γωνία του παραθύρου όπως μπορούμε να δούμε και παρακάτω. Ανάλογα με τα δεδομένα μας στο φύλλο εργασίας μας, τα πιο σχετικά γραφήματα με τα δεδομένα μας εμφανίζονται ακριβώς από κάτω, και στην δεξιά πλευρά του παραθύρου έχουμε μία μεγαλύτερη προεπισκόπηση του επιλεγμένου γραφήματος με μία αναλυτική περιγραφή ακριβώς από κάτω.

02

Μπορούμε να επιλέξουμε μία μικρή προεπισκόπηση γραφήματος από τα αριστερά του παραθύρου, όπου όλα εμφανίζουν και την περιγραφή τους έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποφασίσουμε ποιό γράφημα θα χρησιμοποιήσουμε.  Αφού επιλέξουμε ποιο θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, πατάμε στο κουμπί ΟΚ στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου και το γράφημα έχει εισαχθεί στο φύλλο εργασίας μας, όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

03

Εάν τα δεδομένα μας δεν μπορούν να απεικονιστούν σε γράφημα, όταν θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή Recommended Charts (Προτεινόμενα Γραφήματα) θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Insert Chart (Εισαγωγή Γραφήματος) εμφανίζοντας το εξής μήνυμα:

“Recommendations are not available for the data you selected. To choose a chart type, click All Charts”

“Δεν υπάρχουν προτάσεις για τα δεδομένα που έχουμε επιλέξει.  Για να διαλέξουμε ένα τύπο γραφήματος να κάνουμε κλικ στην καρτέλα Όλα Τα Γραφήματα”

Έπειτα ακολουθούν όλοι οι πιθανοί λόγοι για τους οποίους δεν μπορεί να δημιουργηθεί το γράφημα.

04

Στην επόμενη δημοσίευση θα συνεχίσω την περιγραφή νέων χαρακτηριστικών στα γραφήματα, όπως τα μικρά εικονίδια που εμφανίζονται δίπλα από το επιλεγμένο γράφημα.

05

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video σχετικά με το χαρακτηριστικό Recommended Charts (Προτεινόμενα Γραφήματα) στο Excel 13.

Recommended Charts in Excel 13

Remember Chart Advisor, a previous post which I mentioned about an application that we could install in Excel in order to help us create a professional chart, in order to visualize our data by using the recommended charts?

Now with Excel 13, this feature is already available, so we don’t have to bother downloading it and installing it. The people from Microsoft Office Labs had done a good job with the Chart Advisor and probably it inspired them to include it in the new version of Excel.

What do we need to use this feature? Of course data.

First of all we must select the data that we want to visualize in a professional chart. Then if we are not sure which chart to use we can use the feature Recommended Charts. We must select the Insert tab and then from the area of the ribbon named Charts we select the command Recommended Charts as shown in the image below.

01

Once we have selected the Recommended Charts command, the Insert Chart dialog box appears. The Recommended Charts tab is activated at the top left area of the window as we can see below. Depending on the data in our worksheet, the most relevant charts for use, are displayed right below, and at the right area of the window we have a large preview of the selected chart with a thorough description below.

02

We can click on any small preview of the Recommended Charts, all of them displaying their description in order to decide which chart we are going to use.  Once we have decided, all we have to do is to select it and click the OK button at the bottom right area of the window and the chart will be inserted in the spreadsheet as we can see in the image below.

03

If the data selected can’t be visualized in a chart, by using the Recommended Charts command the Insert Chart window will appear displaying the following message:

“Recommendations are not available for the data you selected. To choose a chart type, click All Charts”

Followed by all the possible reasons that the chart cannot be displayed as we can see in the image below.

04

In the next post I will continue to describe other new features in Charts, such as the small icons next to our selected chart.

05

Below you can check out the video describing the new feature Recommended Charts.

Chart Advisor

Σύμβουλος Γραφήματος

Ποιός είπε ότι χρειάζεται να είμαστε expert στο Excel για να δημιουργήσουμε ένα επαγγελματικό γράφημα για να αναπαραστήσουμε τα δεδομένα μας;

Πιστεύω πως αρκετές φορές έχουμε σπαταλήσει αρκετό χρόνο μέχρι να βρούμε το κατάλληλο γράφημα για να αναπαραστήσουμε τα δεδομένα μας. Εδώ κάνει την εμφάνισή του το Chart Advisor.

Το Chart Advisor έχει δημιουργηθεί έτσι ώστε οι χρήστες του Excel να μπορούν να δημιουργούν γραφήματα γρήγορα και αποτελεσματικά. Αναλόγως με τα δεδομένα μας στο φύλλο εργασίας, αναγνωρίζει, κατατάσσει και απεικονίζει γραφήματα που ταιριάζουν ως επί το πλείστον με τα δεδομένα μας έτσι ώστε να δημιουργήσει το πιο κατάλληλο γράφημα. Η ομάδα του Microsoft Office Labs έχει και πάλι κάνει μία πολύ καλή δουλειά.

Για να κατεβάσουμε το Chart Advisor θα πρέπει να επισκεφτούμε την παρακάτω διεύθυνση:

http://www.officelabs.com/projects/chartadvisor/Pages/default.aspx

Απαιτήσειs: 32-bit Windows XP ή Windows Vista. Excel 2007.

Περιορισμοί: Αγγλικά μόνο. Η ανάλυση περιορίζεται σε 8.000 κελιά.

Για τις ανάγκες του Post το έχω εγκαταστήσει σε Windows 7 Home Basic και σε Office 2007.

Αφού το έχουμε κατεβάσει, τρέχουμε το εκτελέσιμο αρχείο ChartAdvisorSetup.exe για να το εγκαταστήσουμε. Αφού το ξεκινήσουμε την εγκατάσταση εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Chart Advisor Setup, όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

01

Αποδεχόμαστε όλες τις πολιτικές απορρήτου, μέχρι που να φτάσουμε στο τελευταίο παράθυρο του οδηγού εγκατάστασης, όπου πληροφορούμαστε για την επιτυχή εγκατάσταση όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

04

Τώρα το μόνο που απομένει είναι να ξεκινήσουμε το Excel, και να καταχωρήσουμε τα δεδομένα μας που θέλουμε να απεικονίσουμε σε γράφημα. Αφού το έχουμε κάνει και έχουμε επιλέξει με το ποντίκι μας την περιοχή με τα δεδομένα μεταβαίνουμε στο Tab Εισαγωγή (Insert), όπου παρατηρούμε να έχει εμφανιστεί μία καινούργια περιοχή στην κορδέλα μας που ονομάζεται Office Labs, όπου και επιλέγουμε το την εντολή Chart Advisor όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

05a

Αμέσως εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Chart Advisor From Microsoft Office Labs, όπου εμφανίζονται τα πέντε πιο κατάλληλα γραφήματα για να αναπαραστήσουμε τα δεδομένα μας.

Το πρώτο γράφημα από αριστερά είναι Γράφημα Διασποράς (Radar) όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα. Στο μέσο του παραθύρου εμφανίζεται σε μεγάλη προεπισκόπηση το πώς θα εμφανίζεται το γράφημα στο φύλλο εργασίας μας. Εάν είμαστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα επιλέγουμε την εντολή Εισαγωγή Γραφήματος (Insert Chart) που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου.

05

Το δεύτερο γράφημα από αριστερά είναι Γράφημα Πίτας (Pie) όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα. Στο μέσο του παραθύρου εμφανίζεται σε μεγάλη προεπισκόπηση το πώς θα εμφανίζεται το γράφημα στο φύλλο εργασίας μας. Εάν είμαστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα επιλέγουμε την εντολή Εισαγωγή Γραφήματος (Insert Chart) που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου.

06

Το τρίτο γράφημα από αριστερά είναι Γράφημα Σωρευμένης Στήλης (Clustered Columns) όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα. Στο μέσο του παραθύρου εμφανίζεται σε μεγάλη προεπισκόπηση το πώς θα εμφανίζεται το γράφημα στο φύλλο εργασίας μας. Εάν είμαστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα επιλέγουμε την εντολή Εισαγωγή Γραφήματος (Insert Chart) που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου.

07

Το τέταρτο γράφημα από αριστερά είναι Γράφημα Σωρευμένης Ράβδου (Clustered Bar) όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα. Στο μέσο του παραθύρου εμφανίζεται σε μεγάλη προεπισκόπηση το πώς θα εμφανίζεται το γράφημα στο φύλλο εργασίας μας. Εάν είμαστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα επιλέγουμε την εντολή Εισαγωγή Γραφήματος (Insert Chart) που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου.

08

Το πέμπτο γράφημα από αριστερά είναι Γράφημα Γραμμής (Line) όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα. Στο μέσο του παραθύρου εμφανίζεται σε μεγάλη προεπισκόπηση το πώς θα εμφανίζεται το γράφημα στο φύλλο εργασίας μας. Εάν είμαστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα επιλέγουμε την εντολή Εισαγωγή Γραφήματος (Insert Chart) που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου.

09

Στο αριστερό μέρος του παραθύρου του Chart Advisor μπορούμε να Modify (Τροποποιήσουμε) το γράφημα ή να Filter Data (Φιλτράρουμε τα Δεδομένα ) επιλέγοντας το αντίστοιχο κουμπί. Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει να Φιλτράρω τα Δεδομένα και στο πάνω μέρος της περιοχής Filter Data (Φιλτράρισμα Δεδομένων) μπορώ να επιλέξω ή να από-επιλέξω μέρες της εβδομάδας ανάλογα με τα δεδομένα που έχω καταχωρίσει.

10

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει διαφορετικά δεδομένα από το φύλλο εργασίας και έχω ενεργοποιήσει πάλι την εντολή Chart Advisor. Το παράθυρο Chart Advisor εμφανίζεται, και όπως βλέπουμε στο πάνω μέρος του παραθύρου, μας προτείνει διαφορετικά είδη γραφημάτων. Μετά από το αριστερά του παραθύρου επιλέγω το κουμπί Modify Chart (Τροποποίηση Γραφήματος), και από την περιοχή Modify Chart (Τροποποίηση Γραφήματος) μπορώ να τροποποιήσω  τις ρυθμίσεις που θέλω για το γράφημα.

11

Οποιεσδήποτε ρυθμίσεις κάνω θα πρέπει να πατήσω στο κουμπί Update Chart (Ενημέρωση Γραφήματος ) που εμφανίζεται, έτσι ώστε να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις ή να πατήσω στο κουμπί Undo (Αναίρεση) για να αναιρέσω όλες τις ρυθμίσεις.

12

Αφού έχω τελειώσει επιλέγω το κουμπί Insert Chart (Εισαγωγή Γραφήματος) και το γράφημά έχει εισαχθεί στο φύλλο εργασίας όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

13

Από τη στιγμή που έχει εισαχθεί το γράφημα μπορούμε να το τροποποιήσω, να το μορφοποιήσω ή και να αλλάξω τη διάταξή του χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα Tab της κορδέλας.

Chart Advisor

Who said that we need to be an expert in Excel to create a professional chart in order to visualize our data?

I believe we have all wasted so much time to find the right chart in order to represent out data in the best way possible. Well this is where the Chart Advisor shows up.

Chart Advisor was created so Excel users can create graphs quickly and effectively. Depending on our data on the Worksheet, it identifies, ranks and displays charts that are mostly relevant to our data in order to create the most appropriate chart. The Microsoft Office Labs has done a successful job once again.

In order to download the Chart Advisor we must follow the address below:

http://www.officelabs.com/projects/chartadvisor/Pages/default.aspx

Requirements: 32-bit Windows XP or Windows Vista. Excel 2007.

Limitations: English only. Analysis limited to 8,000 cells.

For this Post I have installed it on Windows 7 Home Basic and Office 2007 Greek.

Once downloaded, we run the executable file ChartAdvisorSetup.exe in order to install it, where the Chart Advisor Setup window appears.

01

We accept all the privacy policies, until we reach to last window of the setup installation where we are informed that it was successfully as shown in the image below.

04

Now all we have to do is to start Excel, and input all our data that we want represent in a chart. Once we have done we make sure that we have selected the data in our spreadsheet and then weselect the Insert Tab and from the area of the ribbon named Office Labs we select the Chart Advisor button as we can see in the image below.

05a

Straight away the Chart Advisor from Microsoft Office Labs window appears, showing us the best five charts that our data can be represented in, created in seconds.

The first one is the Radar chart as we can see in the image below, and in the middle of the window we can see a preview of how our data will be represented. If we are satisfied with the result we just press the Insert Chart button at the bottom right of the window.

05

The second one is the Pie chart as we can see in the image below, and in the middle of the window we can see a preview of how our data will be represented. If we are satisfied with the result we just press the Insert Chart button at the bottom right of the window.

06

The third one is the Clustered Columns chart as we can see in the image below, and in the middle of the window we can see a preview of how our data will be represented. If we are satisfied with the result we just press the Insert Chart button at the bottom right of the window.

07

The fourth one is the Clustered Bar chart as we can see in the image below, and in the middle of the window we can see a preview of how our data will be represented. If we are satisfied with the result we just press the Insert Chart button at the bottom right of the window.

08

The fifth one is the Line chart as we can see in the image below, and in the middle of the window we can see a preview of how our data will be represented. If we are satisfied with the result we just press the Insert Chart button at the bottom right of the window.

09

At the left of the Chart Advisor window we can either Modify our Chart or we can Filter the Data by selecting the appropriate button. In the image below we can see that we have chose the Filter Data button and then at the top of the Filter Data window we can select or deselect days of the week depending on the data that we have.

10

In the image below I have now selected different data from a worksheet and selected the Chart Advisor button. The Chart Advisor window appears, and as we can see it suggests different sorts of charts at the top row. Then from the left area of the window I have selected the Modify Chart button, and from the Modify Chart area we can do all the settings that we want to for our chart.

11

Whatever settings we do we have to press the Update Chart button that appears in order for the changes to be applied or to press the Undo Changes button to undo all the settings.

12

Once finished we press the Insert Chart button, and straight away our chart has been inserted into to our worksheet as we can see in the image below.

13

Once the chart is inserted we can still modify it, change the layout or format it in order for our chart to look the best way as possible.

Αποθήκευση Προσαρμοσμένου Γραφήματος Ως Πρότυπο

Έχουμε δημιουργήσει ένα γράφημα με πολύ κόπο και χρόνο. Το έχουμε επεξεργαστεί το έχουμε μορφοποιήσει, το έχουμε κάνει σχεδόν τέλειο. Τι γίνεται όμως όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο γράφημα το οποίο να βασίζεται σε αυτό το “Τέλειο” γράφημα. Με το Excel έχουμε τη δυνατότητα να αποθηκεύσουμε τον προσαρμοσμένο τύπο γραφήματος που δημιουργήσαμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να τον χρησιμοποιήσουμε πάλι αλλά αυτή τη φορά με διαφορετικά δεδομένα, χωρίς να χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε όλα τα βήματα για να φτάσουμε στην τελική του μορφή. Με το Excel η διαδικασία είναι πολύ απλή, γιατί έχουμε το δικαίωμα να αποθηκεύσουμε το γράφημά μας σαν πρότυπο.

Για να αποθηκεύσουμε λοιπόν ένα γράφημα ως πρότυπο θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα επόμενα βήματα.

1. Να επιλέξουμε το γράφημα που βρίσκεται στο φύλλο εργασίας μας, ή να κάνουμε κλικ στην καρτέλα του σε περίπτωση που καταλαμβάνει ένα φύλλο εργασίας από μόνο του.

2. Αμέσως ενεργοποιείται το Tab Εργαλεία Γραφήματος (Chart Tools), όπου πρέπει να επιλέξουμε το δευτερεύον Tab Σχεδίαση (Design). Έπειτα στην περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Τύπος (Type) επιλέγουμε την εντολή Αποθήκευση Ως Προτύπου (Save As Template) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

01

Το Excel εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση Προτύπου Γραφήματος (Save Chart Template). Το πρόγραμμα αυτόματα μας προτείνει ως όνομα αρχείου Γράφημα1.crtx, και τύπο αρχείου .crtx, (όπου crtx σημαίνει Chart Template Files-Αρχείο Προτύπου Γραφήματος) και προεπιλεγμένο φάκελο αποθήκευσης τον φάκελο Charts μέσα στον φάκελο Προτύπων της Microsoft.

02

3. Πληκτρολογούμε ένα όνομα αρχείου για το πρότυπο γραφήματος χωρίς να διαγράψουμε την επέκταση .crtx.

4. Πατάμε στο κουμπί της Αποθήκευσης (Save) για να κλείσει το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση Προτύπου Γραφήματος (Save Chart Template).

Αφού έχουμε δημιουργήσει ένα προσαρμοσμένο πρότυπο γραφήματος με αυτήν την διαδικασία, θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το πρότυπο γραφήματος οποιαδήποτε στιγμή το θελήσουμε για να δημιουργήσουμε ένα νέο γράφημα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλέγουμε τα δεδομένα στο φύλλο εργασίας μας που θέλουμε να απεικονίσουμε σε ένα νέο γράφημα που θα βασίζεται στο πρότυπο γραφήματος.

2. Κάνουμε κλικ στο κουμπί Παράθυρο Διαλόγου Εκκίνησης που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία της περιοχής Γραφήματα (Charts) που βρίσκεται στο Tab Εισαγωγή (Insert), όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα:

03

Αμέσως εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή Γραφήματος (Create Chart).

3. Από το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή Γραφήματος (Create Chart) όπου εμφανίζονται όλες οι κατηγορίες των γραφημάτων, επιλέγουμε την κατηγορία Πρότυπα (Templates).

04

Από την κατηγορία Πρότυπα (Templates) στην περιοχή πλοήγησης στα δεξιά εμφανίζεται η μικρογραφία των προτύπων γραφημάτων που έχουμε δημιουργήσει. Σε περίπτωση που έχουμε δημιουργήσει πολλά πρότυπα γραφημάτων, και ο μόνος τρόπος για να ξέρουμε ποιο θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, πλοηγούμαστε με το ποντίκι μας πάνω από τις μικρογραφίες των γραφημάτων και αμέσως εμφανίζεται το όνομά του. Καλό θα ήταν λοιπόν να χρησιμοποιούμε κατάλληλα ονόματα για τα πρότυπα γραφημάτων.

05

4. Επιλέγουμε την μικρογραφία του προτύπου γραφήματος και πατάμε στο κουμπί ΟΚ.

Την στιγμή που θα πατήσουμε στο κουμπί ΟΚ, το Excel εφαρμόζει τη διάταξη και όλες τις μορφοποιήσεις που είχαν αποθηκευτεί στο πρότυπο γραφήματος στο νέο γράφημα που μόλις δημιουργήθηκε με τα νέα δεδομένα που είχαμε επιλέξει.

Εάν θελήσουμε να διαγράψουμε ή να μετονομάσουμε κάποια πρότυπα γραφημάτων τα οποία έχουμε δημιουργήσει στο παρελθόν, θα πρέπει να ξεκινήσουμε την διαδικασία εισαγωγής γραφήματος και από το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή Γραφήματος (Insert Chart) στο κάτω αριστερό μέρος του παραθύρου βρίσκεται η εντολή Διαχείριση Προτύπων (Manage Templates).

06

Εφόσον διαλέξουμε την εντολή αμέσως εμφανίζεται το παράθυρο όπου είναι αποθηκευμένα όλα τα γραφήματά μας που είχαμε αποθηκεύσει σαν Πρότυπα (Template). Εδώ μπορούμε να διαγράψουμε, να μετονομάσουμε ή οτιδήποτε άλλο θελήσουμε να κάνουμε στα γραφήματά μας.

07

How To Save A Chart As A Template

We have just created a chart which we spent a lot of time and effort. We have edited it, modified it, to make it almost perfect. What happens though when we want to create a new chart which is based on the “Perfect” chart? With Excel we have the possibility to save the chart type in order to be used again in the future but with different data, without having to repeat the same steps over and over again until we reach to the final. With Excel the procedure is quite simple, because we can save our chart as a template.

In order for us to save our chart as a template we must follow the steps described below:

1. We must select the chart that is in our spreadsheet or to click on the sheet just in case our chart takes over a whole sheet.

2. Once selected the Chart Tools Tab appears, where we must select the secondary Tab named Design. Then from the area of the ribbon named Type we must select the command Save As Template as shown in the image below.

01

The Save Chart Template window appears where the program suggests as file name Chart1.crtx and extension type .crtx (where crtx means Chart Template Files) and predefined folder for saving the chart the Microsoft Template Chart Folder.

02

3. We type in a name for a chart template with deleting the extension .crtx.

4. Then we press the Save button in order to close the Save Chart Template window.

Once we have save a chart as a template following this procedure, we can use the template anytime we want to create a new chart based on it following the steps:

1. We select the data in our spreadsheet that we want to represent with a new chart that will be based on our chart template.

2. Then we select the Insert Tab, and from the area of the ribbon named Chart we must select the arrow at the bottom right of the area as shown in the image below.

03

3. The Create Chart window appears, where on the left of the window we can see all the categories of charts and at the top we can see the category Templates which we must select.

04

From the category Templates in the navigation area at the right we can see the miniatures of all the chart templates that we have created. If we have created many of them, the only way to know which one we want to use is to navigate across it with our mouse on top of it, and straight away the name of it appears. It will be useful then to give to our charts appropriate names in order to define them.

05

4. We select the chart that we want and then press the OK button.

The moment we press the OK button, Excel applies the layout and all the modifications that were save to the chart template to our new chart that has been created with the new data.

If we want to delete or rename some chart templates that we have created previously, we must follow the same steps in order to create a chart and from the Insert Chart window at the bottom left corner we must select the command Manage Templates.

06

Once the command is select the predefined folder window appears where all our saved templates appear. In this folder we can rename, delete or do whatever necessary needed.

07

Πώς να Εισάγουμε μία Εικόνα στο Σώμα Μηνύματος του Outlook

How to Insert an Image Inline in an Email with Outlook

Πολλές φορές θα βρεθούμε στην ανάγκη να εισάγουμε μία εικόνα, φωτογραφία σε ένα μήνυμα αλληλογραφίας του Outlook, έτσι ώστε η εικόνα να βρίσκεται στο κυρίως σώμα του μηνύματος και όχι ως συνημμένο. Για να το επιτύχουμε αυτό θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα εξής βήματα:

Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα μήνυμα με HTML μορφή, όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

01

Τότε τοποθετούμε τον εισαγωγέα μας στο σημείο που θέλουμε η εικόνα να εμφανιστεί στο σώμα του μηνύματος και επιλέγουμε το tab Εισαγωγή (Insert). Από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Απεικονίσεις (Illustrations) επιλέγουμε την εντολή Εικόνα (Picture) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

02

Αμέσως εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή Εικόνας (Insert Picture), όπου θα πρέπει να επιλέξουμε την εικόνα που θέλουμε να εισάγουμε.

03

Καθώς την έχουμε επιλέξει, επιλέγουμε το κουμπί Εισαγωγή (Insert) για να εισαχθεί η εικόνα. Για να μπορέσουμε να εισάγουμε πολλές εικόνες ταυτόχρονα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το πλήκτρο Ctrl. Η εικόνα (ες) έχουν εισαχθεί στο κυρίως σώμα του μηνύματός μας όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

04

Όπως βλέπουμε από την περιοχή Απεικονίσεις (Illustrations) του tab Εισαγωγή (Insert), μπορούμε εκτός από Εικόνα (Picture) να εισάγουμε επίσης και Έτοιμες Εικόνες Clip Art, Σχήματα (Shapes), SmartArt και Γραφήματα (Charts). Η παρακάτω εικόνα που έχω χρησιμοποιήσει είναι από το Ελληνικό Oultook 2007.

08

Στην έκδοση του Outlook 2010 υπάρχει στην περιοχή Απεικονίσεις (Illustrations) και η εντολή Στοιχείο Οθόνης (Screenshot).

09

  • Clip Art: Μπορούμε να εισάγουμε έτοιμες εικόνες Clip Art στο έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων, ταινιών, ήχων ή φωτογραφιών για την απεικόνιση μιας συγκεκριμένης έννοιας.
  • Σχήματα (Shapes): Μπορούμε να εισάγουμε έτοιμα σχήματα, όπως ορθογώνια, κύκλους, βέλη, γραμμές, σύμβολα διαγραμμάτων ροής και επεξηγήσεις.
  • SmartArt: Μπορούμε να εισάγουμε γραφικά SmartArt για την οπτική κοινοποίηση πληροφοριών. Τα γραφικά SmartArt κυμαίνονται από λίστες γραφικών και διαγράμματα διαδικασιών μέχρι πιο σύνθετα γραφικά όπως τα διαγράμματα Βεν και τα οργανογράμματα.
  • Γράφημα (Chart): Μπορούμε να εισάγουμε γραφήματα για την απεικόνιση και τη σύγκριση δεδομένων. Ορισμένοι τύποι γραφημάτων που μπορούμε να εισάγουμε είναι Ράβδος (Bar), Πίτα (Pie), Γραμμή (Line), Περιοχή (Area) και Επιφάνεια (Surface).
  • Στοιχείο Οθόνης (Screenshot): Μπορούμε να εισάγουμε οποιοδήποτε στοιχείο της οθόνης μας που δεν είναι ελαχιστοποιημένο στη γραμμή εργασιών. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε ένα προγενέστερο μου post σχετικά με την εντολή αυτή.

Πώς μπορούμε να εισάγουμε μία εικόνα πού έχουμε βρει σε μια τοποθεσία ιστού;

Δημιουργούμε ένα μήνυμα με μορφή HTML και τότε ανοίγουμε την ιστοσελίδα που περιέχει την εικόνα που θέλουμε να εισάγουμε.

Τότε με την μέθοδο της Μεταφοράς και Απόθεσης (Drag and Drop) μεταφέρουμε την εικόνα από την τοποθεσία ιστού στο σημείο του σώματος του μηνύματος που θέλουμε. Όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα με τη μέθοδο της μεταφοράς και απόθεσης μπορούμε να δούμε την εικόνα να μετακινείται στο κυρίως σώμα του μηνύματος.

05

Όταν όμως χρησιμοποιούμε την μέθοδο της μεταφοράς και απόθεσης, αντί να εμφανίζεται η εικόνα στο σώμα του μηνύματος, εμφανίζεται η διεύθυνση της εικόνας, όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

06

Εναλλακτικός τρόπος είναι να κάνουμε ένα δεξί κλικ πάνω στην εικόνα της ιστοσελίδας και από το μενού συντόμευσης να επιλέξουμε την εντολή Αντιγραφή (Copy).

07

Τότε τοποθετούμε το εισαγωγέα στο κυρίως σώμα του μηνύματος που θέλουμε να εισάγουμε την εικόνα και κάνουμε ένα δεξί κλικ και από το μενού συντόμευσης επιλέγουμε την εντολή Επικόλληση (Paste) και αμέσως εμφανίζεται η εικόνα στο κυρίως σώμα του μηνύματος όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

07a

How to Insert an Image Inline in an Email with Outlook

Sometimes we will find ourselves in the need to insert an image, picture, or photograph in an email in Outlook, so that the image itself appears in the body of the message and not as an attachment. In order to do that we must follow the steps described below:

We must create a message using HTML formatting as we can see in the image below.

01

Then we position the cursor where we want our image to appear in the body of the message and then we must select the Insert tab. From the area of the ribbon named Illustrations we select the command Picture as shown below.

02

The Insert Picture window appears, where we must select the image we want to insert into our message.

03

Once selected, we press the Insert button in order for our image to be inserted. In order to insert multiple images we can use the Ctrl key to insert them all at once. The image (s) has been inserted now in the body of our message as we can see at the image below.

04

As we can see at the Illustrations area of the tab Insert, except for inserting a Picture we can insert also Clip Art, Shapes, SmartArt and Charts.

07

  • Clip Art: includes drawings, movies, sounds or stock photography that illustrates a specific concept.
  • Shapes: We can insert ready-made shapes, such as rectangles and circles, arrows, lines, flowchart symbols, and callouts.
  • SmartArt: We can insert a SmartArt graphic that visually represents information. The SmartArt graphics range from graphical lists and process diagrams to more complex graphics, such as Venn diagrams and organization charts.
  • Chart: We can insert a chart to illustrate and compare data. Some available types of charts are Bar, Pie, Line, Area and Surface.
  • Screenshot: We can insert a picture of any program that is not minimized to the taskbar.

How can we insert an image that we have found on a web site?

We create a message using HTML formatting and then we open the web page containing the picture that we want to insert.

Then we can drag and drop the image from the web page to the location we want in our email message. As we can see at the image below, by using the drag and drop technique we can see the image that is been moved into the body of the message.

05

The catch is that when we use the drag and drop technique, instead of the image been inserted, the link of the image is inserted instead as we can see below.

06

Alternatively for better results, we can right click on the image in the web page and from the shortcut menu to select Copy, then insert our cursor in the body of the message we want to add the image and then right click again and from the shortcut menu to select Paste. The image will be inserted in the body of our message as shown below.

10

%d bloggers like this: