Blog Archives

Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση Εναλλακτικού Κειμένου Στις Εφαρμογές Του Microsoft Word και Microsoft PowerPoint 365

How To Activate or Deactivate The Alt Text Feature in Microsoft Word, Microsoft PowerPoint 365

Σε προηγούμενη ανάρτησή μου, είχα αναφερθεί πώς μπορούμε να Προσθέσουμε ή να Επεξεργαστούμε Εναλλακτικό Κείμενο (Alt Text) στο PowerPoint, μία ανάρτηση που μπορείτε να διαβάσετε εδώ. Σε αυτήν την ανάρτηση θα περιγράψω πώς μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε αυτό το χαρακτηριστικό που είναι διαθέσιμο στο Microsoft Word και στο Microsoft PowerPoint.

Όπως έχει αναφερθεί: Το εναλλακτικό κείμενο βοηθά τους χρήστες που διαθέτουν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να κατανοήσουν το περιεχόμενο των εικόνων. Όταν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για την προβολή του εγγράφου σας ή το αποθηκεύετε σε μορφή αρχείου όπως HTML ή DAISY (Digital Accessible Information System), το εναλλακτικό κείμενο εμφανίζεται στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης όταν η εικόνα δεν εμφανίζεται.

Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση Εναλλακτικού Κειμένου Στις Εφαρμογές Του Office 365

Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνεχίζεται να διαβάζεται την ανάρτηση.

Read the rest of this entry

Advertisements

How To Activate or Deactivate The Alt Text Feature in Microsoft Word, Microsoft PowerPoint

In a previous post of mine I had mentioned about how to Add or Edit Alt Text in PowerPoint, a post where you can find right here. In this post I will describe how to activate or deactivate this feature which is available in Microsoft Word and Microsoft PowerPoint.

As mentioned: Alternative text is text associated with an image that serves the same purpose and conveys the same essential information as the image. In situations where the image is not available to the reader, perhaps because they have turned off images in their web browser or are using a screen reader due to a visual impairment, the alternative text ensures that no information or functionality is lost. Absent or unhelpful alternative text can be a source of frustration for visually impaired users of the Web.

All you need to do is to continue reading this post.

In the image below, I have opened the Microsoft Word application, where must select the File tab in order to move to Backstage View. Once in Backstage View, from the drop-down menu that appears from the left we select the category Options.

File - Options

Read the rest of this entry

Κλικ, Λήψη και Εγκατάσταση Γραμματοσειρά Σε Εφαρμογές Του Microsoft Office 365

Click To Download Font in Microsoft Office 365 Applications

Πόσες φορές έχουμε βρεθεί στη θέση να αναζητάμε μία Γραμματοσειρά (Font), που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε σε μία Εφαρμογή Του Microsoft. Πόσες ώρες έχουμε καταναλώσει στο Διαδίκτυο (Web) αναζητώντας μία συγκεκριμένη Γραμματοσειρά (Font) για χρήση. Δεν έφτανε μόνο αυτό, αλλά έπρεπε να την Εγκαταστήσουμε (Install) κιόλας, είτε κάνοντας δεξί κλικ πάνω του, ή κάνοντας εγκατάσταση μέσω του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε πλέον. Στις Εφαρμογές του Microsoft Office, δεν χρειάζεται πια να ξοδεύουμε άσκοπα χρόνο. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε, είναι να ανοίξουμε την εφαρμογή που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, και από το πτυσσόμενο μενού της Γραμματοσειράς (Font), επιλέγουμε την Γραμματοσειρά (Font) που θέλουμε να κάνουμε Λήψη (Download) και τέλος. Δίπλα από κάθε Γραμματοσειρά (Font) υπάρχει και μία προεπισκόπησή της διαθέσιμη, και κάθε τόσο Νέες Γραμματοσειρές (New Fonts) γίνονται διαθέσιμες.

Κλικ, Λήψη και Εγκατάσταση Γραμματοσειράς Σε Εφαρμογές Του Office 365

Read the rest of this entry

Advertisements

Click, Download and Install A Font in Microsoft Office 365 Applications

How many times we found our-selves looking for a Font, that we wanted to use in our Microsoft Applications. How many hours wasted navigating around the Web to find the specific Font. Not only that, but then we had to Install it also, either by right clicking on it, or by installing it with the use of the Control Panel. Not to worry anymore. In Microsoft Office 365 applications, there is no need to worry about it, or no time to waste with it. All we have to do is to open the specific application that we want to use, and then from the Font drop-down menu, we just select the Font that we want to download and that is it. A preview of the Font is available, and every once in a while, New Fonts become available.

Click To Download Fonts in Office 365

Read the rest of this entry

Advertisements

Εξαγωγή Παρουσίασης Σε Video Ultra HD (4K) στο PowerPoint

Export A Presentation Into Video in Ultra HD (4K) in PowerPoint

Όλοι γνωρίζουμε ότι μπορούμε να Δημιουργήσουμε Βίντεο (Create Video) από την Παρουσίαση (Presentation) του PowerPoint. Γνωρίζουμε ότι ένα βίντεο αποσπά την προσοχή των ακροατών πιο εύκολα από το να παρουσιάζουμε Διαφάνειες (Slides). Διακόπτει την μονοτονία της παρουσίασης συνεχόμενων Διαφανειών (Slides), προσδίδει περισσότερο κύρος στα περιεχόμενα και βοηθάει στο ακροατήριο να ταυτιστεί με το υλικό μας. Σε προηγούμενη ανάρτησή μου έχω περιγράψει τη διαδικασία Δημιουργίας Βίντεο Από Παρουσίαση. Η διαφορά που υπάρχει τώρα, είναι ότι υπάρχει μία νέα ποιότητα δημιουργίας, την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε Εξαγωγή (Export) Βίντεο (Video). Η νέα ποιότητα είναι η Ultra HD (4K). Η ανάλυση που χρησιμοποιείτεαι για Παρουσιάσεις (Presentations) του PowerPoint και για οθόνες είναι η UHDTV 4K και 3840 x 2160 εικονοστοιχεία (pixels). Απλώς συνεχίστε να διαβάζετε παρακάτω για να μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε Εξαγωγή Παρουσίασης Σε Βίντεο Ultra HD (4K) (Export Presentation to a Video Ultra HD 4K).

Εξαγωγή Βίντεο Ultra HD (4K) στο PowerPoint 365

Read the rest of this entry

Advertisements

Export A Presentation Into Video in Ultra HD (4K) in PowerPoint

We all know that we can Create a Video from our PowerPoint Presentation. We know that a video grabs the attention quicker, rather than turning Slides. It breaks up the monotony of continuous Slides, it provides compelling content and it helps the audience relate to our material. In a previous post of mine, I described Create an MP4 Video From Our PowerPoint 13 Presentation. The difference now is that we have a new quality that we can use in order to Export our Video. This new quality is Ultra HD (4K). The resolution used for PowerPoint Presentations and 4K Monitors is called UHDTV 4K and 3840 x 2160 pixels. Just continue reading in order to find out How To Export Our PowerPoint Presentation into a Video Ultra HD.

Create an Ultra HD (4K) Video in PowerPoint 365

Read the rest of this entry

Advertisements

Smart Office

Want to Know How To Work Around The Microsoft Office System?

Don’t know How Things Are Done?

Learn! Educate Yourself! Find Out! Discover! Explore! Enjoy!

This Is The Place!!!

Subscribe philippospan

Follow Me Also On YouTube:

https://www.youtube.com/user/philippospan

Advertisements

Καθορισμό Γλώσσας Μετάφρασης Στο Microsoft Word 365

How To Set The Translation Language in Microsoft Word 365

Όπως αναφέρθηκα και σε προηγούμενη ανάρτησή μου για το Microsoft Online Translator, μας παρέχει υποστήριξη για πολύ-γλωσσικά έγγραφα, μπορεί να εισάγει μεταφράσεις μέσα στο έγγραφο και να διατηρήσει την ποιότητα και την μορφοποίηση του εγγράφου. Επίσης, μπορούμε να αναζητήσουμε μεταφράσεις για επιλεγμένες λέξεις, φράσεις, και άλλες περιοχές του εγγράφου. Η Γλώσσα Προέλευσης (Source Language), συνήθως εντοπίζεται αυτόματα. Εάν όμως θέλουμε να καθορίσουμε την Γλώσσα Προέλευσης (Source) και την Προς (To) Γλώσσα (Language), θα πρέπει να συνεχίσετε να διαβάζεται παρακάτω.

Ορισμός Γλώσσας Μετάφρασης Εγγράφου Στο Microsoft Word 365

Read the rest of this entry

Advertisements

Set Translation Language in Microsoft Word 365

As mentioned in a previous post of mine about the Microsoft Online Translator, that it provides support for multilingual documents, that it can also insert translations back into the document with the formatting and the fidelity preserved. We can also look up translations for selected words, phrases, and other document sections. The Source language is usually detected automatically. If we though, want to define the Source and the To language so it can be translated, you must continue reading the post below.

Set Translation Language in Microsoft Word

Read the rest of this entry

Advertisements

Καθορισμός Γλωσσών Επεξεργασίας & Εμφάνισης στις Εφαρμογές του Microsoft Office 365

Set Proofing and Display Language in Microsoft Office 365 Applications

Σε έναν πολυπολιτισμικό κόσμο που ζούμε, συχνά βρίσκουμε τον εαυτό μας σε ανάγκη στις Εφαρμογές του Microsoft Office, την ανάγκη να εργαστούμε σε άλλες Γλώσσες (Languages) εκτός της μητρικής μας Γλώσσας (Language). Μπορούμε ακόμα και να ρυθμίσουμε την Γλώσσα Εμφάνισης (Display Language) και την Γλώσσα Επεξεργασίας (Editing Language) να είναι οι ίδιες, ή ακόμα και να είναι διαφορετικές εάν το επιθυμούμε. Μπορούμε να έχουμε πολλαπλές γλώσσες εγκατεστημένες, και να εναλλασσόμαστε αναμεταξύ τους μες ευκολία και γρήγορα.

Παρακάτω, θα περιγράψω και θα δείξω πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε τις Εφαρμογές του Microsoft Office να εμφανίζονται σε διαφορετική Γλώσσα (Language).

Θα πρέπει να προσέξουμε τις τρεις βασικές περιοχές, όπου και μπορεί να θελήσουμε να αλλάξουμε την Γλώσσα (Language) και που είναι οι εξής:

  • Γλώσσα Εμφάνισης (Display Language): Επίσης γνωστός ως Διεπαφή Χρήστη (User Interface), όπου και είναι όλα τα κουμπιά, εντολές, μενού στο Office.
  • Γλώσσα Επεξεργασίας (Editing Language): Είναι η Γλώσσα (Language), όπου και πληκτρολογούμε και επεξεργαζόμαστε το περιεχόμενο.
  • Εργαλεία Γλωσσικού Ελέγχου (Proofing Tools): Για να μπορέσουμε να κάνουμε τον Ορθογραφικό (Spelling) και Γραμματικό (Grammar) έλεγχο.

Επιλογή Γλωσσών Επεξεργασίας & Εμφάνισης Στο Word 365

Read the rest of this entry

Advertisements
%d bloggers like this: