Blog Archives

Επαναχρησιμοποιείστε Κείμενο Σε Έγγραφο του Word 2016

Tap, Tap – Reuse Content in a Word 2016 Document

Document Item Tap

Έχετε βρεθεί ποτέ στη θέση να θέλετε να επαναχρησιμοποιήσετε κείμενο καθώς δουλεύετε σε ένα Έγγραφο του Word; Έχετε ποτέ βρεθεί στη θέση να θέλετε να επαναχρησιμοποιήσετε ήδη υπάρχον υλικό, έτσι ώστε να έχετε την προσοχή σας εξολοκλήρου στη δημιουργία του εγγράφου από το να ψάχνετε και αναζητείται διάφορα αρχεία για να βρείτε τις πληροφορίες που θέλετε; Εδώ κάνει την εμφάνισή του το Παράθυρο Εργασιών Προτάσεις (Tap Task Pane). Το χαρακτηριστικό Προτάσεις (Tap) βρίσκει σχετικά αρχεία που χρησιμοποιούνται από εμάς από το Word, Excel και το PowerPoint και τα εμφανίζεται στο Παράθυρο Εργασιών (Task Pane).

Πρώτα επιλέγουμε το tab Εισαγωγή (Insert) και εντοπίζουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Tap, και έπειτα επιλέγουμε την εντολή Στοιχείο Εγγράφου (Document Item) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Tap - Document Item

Read the rest of this entry

Tap, Tap, Reuse Content in a Word 2016 Document

Document Item Tap

Have you ever found yourself in the need to reused content while working in a Word Document? Have you ever found yourself the need to use existing content to keep yourself focused on the document creation rather than searching and looking throughout files to find information? This is where the Tap feature comes in. The Tap feature finds relevant files mostly used by us from Word, Excel and PowerPoint and displays them in the task pane.

We then select the Insert tab and we locate the area of the ribbon named Tap, and then select the Document Item command as shown in the image below.

Tap - Document Item

 

Read the rest of this entry

Χρήση Ερευνητή Σε Έγγραφο του Word 2016

Use Of Researcher in A Word Document

Μερικές φορές σε ένα Έγγραφο του Microsoft Word, βρισκόμαστε στο σημείο που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και να εισάγουμε περιεχόμενο από μία αξιόπιστη πηγή στο έγγραφό μας απλά και γρήγορα. Χρειαζόμαστε να αναζητήσουμε και να εξερευνήσουμε το υλικό το οποίο σχετίζεται με το περιεχόμενο με το οποίο θέλουμε εμείς να εισάγουμε στο έγγραφό μας χωρίς να χρειάζεται να φύγουμε από το Word. Εδώ κάνει την εμφάνιση του ο Ερευνητής (Researcher). Με τη χρήση του Ερευνητή (Researcher), μπορούμε να εξερευνήσουμε και να εισάγουμε κείμενο στο Έγγραφο του Word και ακόμα και να εισάγουμε Παραπομπή (Cite) στο κείμενο. Για να δείτε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ερευνητή (Researcher) απλώς συνεχίστε να δουλεύετε.

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αναφορές (References) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Έρευνα (Research) επιλέγουμε την εντολή Ερευνητής (Researcher) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

References - Researcher

Αφού επιλεγεί η εντολή, εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών Ερευνητής (Researcher) που εμφανίζεται στα δεξιά της οθόνης μας όπως και στην παρακάτω εικόνα. Τότε από την περιοχή Αναζήτησης (Search) του παραθύρου εργασιών Ερευνητής (Researcher), θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε την λέξη κλειδί από αυτό που αναζητάμε. Για το δικό μου παράδειγμα έχω πληκτρολογήσει τη λέξει Πληθυσμός (Population), όπου μετά από κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα εμφανίζονται τα Αποτελέσματα (Results) στο κάτω μέρος του παραθύρου εργασιών Ερευνητής (Researcher)

Researcher Task Pane

Read the rest of this entry

Researcher in a Word 2016 Document

Some times in a Microsoft Word Document, we come to the point that we want to use and add content in it from reliable sources quickly and easily. We need to explore and research the material that is related to our content and we want to add it in our document without leaving Word. This is where the Researcher command comes in. With the use of Researcher, we can explore and insert content in our Word Document and even Cite the content. For you to find out how the Researcher works just continue reading.

We must select the References tab and then from the area of the ribbon named Research, we select the Researcher command as shown in the image below.

References - Researcher

Once selected the Researcher task pane appears at the right of our screen as shown in the image below. Then in the Search Area of the Researcher task pane, we must type in the key word of what we are searching for. For my example, I have typed in the keyword Population, and after a while all the Results are displayed at the bottom of the Researcher task pane.

Researcher Task Pane

Read the rest of this entry

Προστασίας Μίας Παρουσίασης του PowerPoint 2016

Protect A PowerPoint 2016 Presentation

Σε προηγούμενες αναρτήσεις μου περιέγραψα τη διαδικασία Προστασίας Εγγράφου του Word 2016, και Βιβλίο Εργασίας του Excel 2016. Σε αυτήν την ανάρτηση θα περιγράψω τη διαδικασία Προστασίας Μίας Παρουσίασης Του PowerPoint 2016 (Protect A PowerPoint 2016 Presentation). Οι λόγοι προστασίας είναι απλοί και έχουν να κάνουν με την ασφάλεια.

Πρώτα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να μεταφερθούμε σε προβολή backstage όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Αφού μεταφερθούμε σε προβολή backstage), βεβαιωνόμαστε ότι είναι επιλεγμένη η κατηγορία Πληροφορίες (Info) από τα αριστερά του παραθύρου. Έπειτα από το μέσο του πτυσσόμενου μενού παρατηρούμε τις τρείς διαφορετικές κατηγορίες και που είναι οι εξής:

 • Προστασία Παρουσίασης (Protect Presentation): Μπορούμε να ελέγξουμε τους τύπους των αλλαγών που μπορούν να κάνουν οι χρήστες σε αυτήν την Παρουσίαση (Presentation)
 • Έλεγχος Για Θέματα (Inspect Presentation): Μπορούμε πριν από τη δημοσίευση να ελέγξουμε αν η Παρουσίαση (Presentation)περιέχει:

    lΙδιότητες Εγγράφου και Όνομα Συντάκτη (Document Properties, Author’s Name And Cropped Out Image Data)

    lΠεριεχόμενο Η Ανάγνωση Του Οποίου Δεν Είναι Δυνατή Για Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (Content That People With Disabilities Are Unable To Read)

 • Διαχείριση Παρουσίασης (Manage Presentation): Μπορούμε Να Κάνουμε Ανάληψη Ελέγχου Εγγράφου Ή Ανάκτηση Μη Αποθηκευμένων Αλλαγών (Check Out Document Or Recover Unshaved Changes)

Info - Protect Presentation

Read the rest of this entry

Προστασία Βιβλίου Εργασίας Του Excel 2016

Protect An Excel 2016 Workbook

Μπορούμε πολύ εύκολα να προστατέψουμε ένα προσωπικό ή απόρρητο Βιβλίο Εργασίας του Excel, είτε αναθέτοντάς το έναν κωδικό πρόσβασης, είτε περιορίζοντας την πρόσβαση του για επεξεργασία. Σε προηγούμενη ανάρτησή μου ανέφερα για τη Προστασία Εγγράφου του Word 2016. Σε αυτήν την ανάρτηση θα περιγράψω τη διαδικασία Προστασίας Βιβλίου Εργασίας του Excel 2016 (Protect An Excel 2016 Workbook), όπου και η διαδικασία προστασίας είναι περίπου η ίδια, με τη διαφορά ότι μερικές εντολές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ή κάποιες διαφορετικές εντολές υπάρχουν. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα.

Πρώτα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή backstage όπως εμφανίζεται και από την παρακάτω εικόνα. Αφού περάσουμε σε προβολή backstage, βεβαιωνόμαστε ότι στα αριστερά είναι επιλεγμένη η κατηγορία Πληροφορίες (Info). Έπειτα από το μέσο του πτυσσόμενου μενού παρατηρούμε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες οι οποίες και είναι οι εξής:

 • Προστασία Εγγράφου (Protect Document): Μπορούμε Να Ελέγξουμε Τους Τύπους Των Αλλαγών Που Οι Χρήστες Μπορούνε Να Κάνουνε Σε Αυτό Το Έγγραφο
 • Έλεγχος Για Θέματα (Inspect Document): Μπορούμε Πριν Από Τη Δημοσίευση Του Αρχείου Να Ελέγξουμε Εάν Περιέχει Ιδιότητες Εγγράφου Και Όνομα Συντάκτη
 • Διαχείριση Εγγράφου (Manage Document): Μπορούμε Να Κάνουμε Ανάληψη Ελέγχου Εγγράφου Ή Ανάκτηση Μη Αποθηκευμένων Αλλαγών
 • Επιλογές Προβολής Του Προγράμματος Περιήγησης (Browser View Options): Μπορούμε Να Επιλέξουμε Τα Στοιχεία Του Βιβλίου Εργασίας Που Θα Είναι Ορατά Στους Χρήστες Όταν Προβάλλεται Στο Web

Backstage View - Info

Read the rest of this entry

How To Protect An Excel 2016 Workbook

We can easily protect a sensitive or a confidential Workbook, either by assigning a password, either restricting access to it avoiding unwanted editing. We can also protect a document from being opened. As mentioned in a previous post of mine Protect A Word 2016 Document, the same procedure stands here, with the difference that some commands might be not available or some more will be available. All we have to do is to follow the steps below.

Fist we must select the File tab in order to move to backstage view as shown in the image below. Once in backstage view we make sure that the Info category from the left is selected. Then from the middle of the drop down menu we notice three different categories which are the following:

 • Protect Document: Control What Types Of Change People Can Make To This Workbook.
 • Inspect Document: Before Publishing This File Be Aware Of Its Contents: Author’s Name and Absolute Path
 • Manage Document: Check Out Document Or Recover Unsaved Changes.
 • Browser View Options: We Can Pick What Viewers Can See When This Workbook Is Viewed On The Web

Backstage View - Info

Read the rest of this entry

Προστασία Εγγράφου του Word 2016

How To Protect A Word 2016 Document

Μπορούμε πολύ εύκολα να προστατέψουμε ευαίσθητες και εμπιστευτικές πληροφορίες σε ένα έγγραφο, είτε με την ανάθεση κωδικού πρόσβασης, είτε με τον περιορισμό πρόσβασή τους από ανεπιθύμητη επεξεργασία. Μπορούμε επίσης να προστατέψουμε ένα έγγραφο από το να ανοιχθεί επίσης. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε τα παρακάτω εικόνα.

Πρώτα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή backstage όπως εμφανίζεται και από την παρακάτω εικόνα. Αφού περάσουμε σε προβολή backstage, βεβαιωνόμαστε ότι στα αριστερά είναι επιλεγμένη η κατηγορία Πληροφορίες (Info). Έπειτα από το μέσο του πτυσσόμενου μενού παρατηρούμε τρεις διαφορετικές κατηγορίες οι οποίες και είναι οι εξής:

 • Προστασία Εγγράφου (Protect Document): Μπορούμε Να Ελέγξουμε Τους Τύπους Των Αλλαγών Που Οι Χρήστες Μπορούνε Να Κάνουνε Σε Αυτό Το Έγγραφο
 • Έλεγχος Για Θέματα (Inspect Document): Μπορούμε Πριν Από Τη Δημοσίευση Του Αρχείου Να Ελέγξουμε Εάν Περιέχει Ιδιότητες Εγγράφου Και Όνομα Συντάκτη
 • Διαχείριση Εγγράφου (Manage Document): Μπορούμε Να Κάνουμε Ανάληψη Ελέγχου Εγγράφου Ή Ανάκτηση Μη Αποθηκευμένων Αλλαγών

Backstage View - Info

Read the rest of this entry

How To Protect A Word 2016 Document

We can easily protect a sensitive or a confidential document, either by assigning a password, either restricting access to it avoiding unwanted editing. We can also protect a document from being opened. All we have to do is to follow the steps below.

Fist we must select the File tab in order to move to backstage view as shown in the image below. Once in backstage view we make sure that the Info category from the left is selected. Then from the middle of the drop down menu we notice three different categories which are the following:

 • Protect Document: Control What Types Of Change People Can Make To This Document.
 • Inspect Document: Before Publishing This File Be Aware Of Its Contents: Document Properties And Author’s Name.
 • Manage Document: Check Out Document Or Recover Unshaved Changes.

Info - Protect Document

Read the rest of this entry

Εξαγωγή Αρχείων Σε Διαφορετικό Τύπο στο Microsoft Office 2016

Export Files in Different Format in Microsoft Office 2016

Εάν αποθηκεύουμε έγγραφο για άλλους ανθρώπου για να το ανοίξουνε ή να το διαβάσουνε χρησιμοποιώντας εφαρμογές εκτός του Microsoft Office, ή ακόμα όταν θέλουμε να το ανοίξουμε σε άλλον υπολογιστή, θα πρέπει να επιλέξουμε τον τύπο αρχείου που θα πρέπει να το αποθηκεύσουμε έτσι ώστε να αναγνωστεί. Ο τρόπος που αποθηκεύουμε ένα έγγραφο και στη μορφή που το αποθηκεύουμε εξαρτάται από το πώς θα το χρησιμοποιήσουμε.

Στην παρακάτω εικόνα έχω ξεκινήσει την εφαρμογή Microsoft Word 2016 και έχω επιλέξει το tab Αρχείο (File) όπου περνάμε σε προβολή Backstage και αφού εμφανιστεί το πτυσσόμενο μενού από τα αριστερά επιλέγω την εντολή Εξαγωγή (Export).

Microsoft Word 2016 - Export

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: